Uutiset

Autot

Elintarvikkeet vaativat lämpötilan hallintaa

Käyttämiemme elintarvikkeiden laatu ja turvallisuus ovat hyvinvointimme kannalta ensiarvoisen tärkeitä asioita. Vaadittava laatu syntyy tuottajien, tukku- ja vähittäiskaupan sekä kuljettajien ja viranomaisten saumattomalla yhteistyöllä.

– Erinomainen näyte yhteistyön tuloksista on kaksi vuotta sitten julkaistu elintarvikekuljetuksien perusasioista kertova Lämpötilahallittavien elintarvikekuljetusten logistiikkaopas, aloittaa ylitarkastaja Maunu.

Opaskirjan julkaisemisen jälkeen on kuitenkin tapahtunut useita muutoksia, eikä vähiten elintarvikekuljetusten saralla. Maunun mukaan merkittävä muutos on tapahtunut helposti pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilan (0…+6 °C) valvonnassa. Aikaisemmin valvonta kohdistui kuormatilan olosuhteisiin, eli sisälämpötilaan, joka saattoi vaihdella suurestikin ovien avaamisen myötä. Juuri tämän vuoksi nyt on siirrytty valvomaan kuormatilassa olevan elintarvikkeen lämpötilaa, joka pysyy vakaana pidempään, vaikka kuormatilan ovia joudutaan avaamaan kuorman purkamisen vuoksi.

Tämän vuoden lopussa päättyy siirtymäaika Euroopan yhteisöjen komission asetukselle 37/2005, jossa on annettu lämpötilojen mittausvälineiden laatuvaatimukset. Mittausvälineiden on oltava komission asetuksen mukaisia viimeistään siirtymäajan päättyessä 31.12.2009. Uusiin autoihin on pitänyt asentaa vaatimustenmukaiset mittausvälineet jo vuoden 2006 alusta lähtien.

Laitteistoa hankittaessa on varmistuttava, että valmistaja voi osoittaa lämpötilan mittausvälineiden olevan annettujen vaatimusten mukaisia. Asetus edellyttää myös mittalaitteiden säännöllistä toimivuuden tarkastamista kahden vuoden välein.

Maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen 28/2009 mukaan lyhyissä, kestoltaan alle kahden tunnin kylmä- tai lämpökuljetuksissa ei kuitenkaan vaadita lämpötilan seuranta- ja tallennuslaitteita. Toki näissäkin kuljetuksissa vaaditaan omavalvontaa, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi kuormatilaan asennetun lämpömittarin avulla.

Makuasiasta ei edes keskustella

Elintarvikekuljetuksissa käytettävä lämpötilasäädelty kuormatila rinnastetaan säädöksissä lähinnä kylmävarastoa vastaavaksi tilaksi. Niinpä ajoneuvon kuormatilaa koskevat pääosin samat säännökset kuin esimerkiksi kaupan kylmävarastoa.

Jokainen kylmä- tai lämpökuljetuksissa käytettävä kuormatila tai toiminta on hyväksyttävä ennen käyttöönottoa elintarvikeviranomaisen toimesta. Käytännössä hyväksynnän hoitaa paikallinen elintarvikevalvontaviranomainen, useimmiten terveystarkastaja. Samanaikaisesti viranomaiselle on esitettävä hyväksyttäväksi myös omavalvontasuunnitelma, jonka perusteella toimintaa, kuljetuksen lämpötilaa ja muita olosuhteita valvotaan.

– Sanomattakin on selvää, että elintarvikkeiden kuljetuksissa ensiarvoisen tärkeitä seikkoja ovat kuormatilan kunto, puhtaus ja tiiviys, muistuttaa ylitarkastaja Maunu.

Kuljetuksen osalta huomiota tulee kiinnittää myös eri tuotteiden yhteenkuormaukseen.

– Kuljettavista tuotteista ei saa siirtyä hajuja tai makuja toisiin tuotteisiin, minkä vuoksi esimerkiksi tuoretta kalaa tai mansikoita ei voida kuljettaa samassa tilassa sellaisten tuotteiden kanssa, jotka ovat herkkiä haju- tai makuvirheille. Myös eläinrehujen ja vaarallisten aineiden kuormauksessa tulee olla erityisen tarkka.

Mikäli kuljetusaika on kestoltaan alle kaksi tuntia, voidaan tuotteet kuljettaa myös hyväksytyissä laatikoissa, jotka pitävät tuotteen lämpötilan sallittujen rajojen puitteissa. Kuljetuslaatikoita käytetään varsinkin kotipalvelu -tyyppisissä vanhusten ruokatoimituksissa. Keinot lämpötilan säilyttämiseksi ovat näissä kuljetuksissa varsin moninaiset, joskin vaatimuksien on tästä huolimatta aina täytyttävä. Myös lämpötilan säilyminen tulee aina todentaa luotettavalla tavalla.

Kylmää kyytiä, lämpöä unohtamatta

Paikallinen elintarvikevalvontaviranomainen eli käytännössä kunnan terveystarkastaja valvoo elintarvikekuljetuksia säännöllisen valvonnan puitteissa. Valvontaa voisi ylitarkastaja Maunun mielestä tehostaa, koska alalla esiintyy edelleen verrattain paljon puutteellisia kuljetuksia. Valvonnan määrän lisääminen vaatisi kuitenkin lisäresursseja kuntiin, koska terveystarkastajat ovat jo nykyisin varsin työllistettyjä laajasta tehtäväkentästä johtuen.

– Elintarvikekuljetusten pahimmat epäkohdat löytyvät tehtyjen tarkastusten perusteella kaluston tiiviydessä ja varsinkin lämpötilanhallinnasta ja sen seurannasta. Puutteet johtuvat usein tietämättömyydestä, joskin vaatimustason kohoamisellakin on oma merkityksensä. Uusien säädösten asettamat vaatimukset eivät aina ole kantautuneet kentälle saakka.

Suomen kylmä ilmasto asettaa omat vaatimuksensa kuormatilan lämpötilahallinnalle. Keski-Euroopassa on huolehdittava lähinnä kuormatilan viilennyksestä, mutta meillä Suomessa vaaditaan useiden kuukausien ajan myös kuormatilan lämmitystä. Muun muassa salaatit, hedelmät ja vihannekset vaativat lämmintä ilmaa päätyäkseen laadukkaina kuluttajille. Ylitarkastaja Maunu kuitenkin muistuttaa, että pelkkä kylmän tai lämpimän ilman tuottaminen ei yksistään riitä takaamaan laadukasta kuljetusta. Merkittävä osa laadusta syntyy vasta tehokkaalla ilmankierrolla sekä oikeaoppisten pakkauksien ja kuljetusyksiköiden käytöllä.

Ari Perttilä