Uutiset

Autot

Elinkaarikustannuksia painottava VDL

VDL Citea IAA

VDL on muutaman viime vuoden aikana noussut merkittäväksi toimijaksi myös Suomen kaupunkiliikenteessä. Hannoverin IAA-messuilla esiintynyt VDL Bus & Coach bv:n toimitusjohtaja Rémi Henkemans pitää merkin kehitystä niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa erittäin myönteisenä. ”Vuosi 2014 näyttää kannaltamme erittäin positiivisena, sillä tilauskantamme on tällä hetkellä erittäin hyvä. Varsinkin Citea LLE -kevytrakennebussilla tuntuu nyt olevan kysyntää monessa eri maassa. Joukkoliikenteen sähköistyminen kasvaa jatkuvasti, mikä lisää asiakkaiden kiinnostusta sähkökäyttöistä Citea-mallistoa kohtaan”, summasi Henkemans luotsaamansa yrityksen näkymiä lähitulevaisuudesta.

Hannover IAA, 2014 VDL

Messuilla tavattu VDL Bus & Coach Finland Oy:n myyntipäällikkönä syyskuussa aloittanut Timo Vainio katsoo myös luottavaisesti tulevaisuuteen.

”Linja-autoyrittäjät ovat nyt investoineet kaupunkiliikenteessä käytettävään kalustoon, joskin kaukoliikenteessä ja turistiautosegmentissä on verrattain paljon patoutunutta tarvetta kaluston uudistamiseen. Suomalainen linja-autokanta on päässyt ikääntymään, koska murrostilan keskellä yrittäjät ovat olleet varovaisia hankintojen suhteen. Tilanteen vakiintumisen myötä uskomme kysynnän piristymiseen”, summaa Vainio Hannoverissa muistuttaen elinkaarikustannusten tärkeydestä myös pitkän matkan liikenteessä.

Timo VAainio Hannover IAA

”Auton hankintahinnalla on elinkaarenaikaisia kustannuksia vähäisempi merkitys yrittäjän taloudelle”, painottaa Vainio, jonka asiakaskuntaan kuuluvat lähinnä pienet ja keskisuuret yritykset pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Esteettömyyden merkitys kasvaa jatkuvasti myös kaukoliikennesegmentissä, VDL tarjoaa elinkaarikustannuksiltaan edullisia ratkaisuja myös tähän segmenttiin.

 

VDL citea electric IAA 2014

VDL haluaa tarjota asiakkailleen myös kattavat elinkaarenaikaiset palvelut, minkä vuoksi pääkapunkiseudulle rakennetaan parhaillaan loppuvuodesta käyttöönotetavaa korjaamoa. Myös Kuopioon avataan oma korjaamo ja Turun suunnalla toimiva Turun Autotyö on aloittanut merkin virallisena edustajana.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi