Uutiset

Autot

DPFPro pesee hiukkassuodattimet

Uusimmat päästömääräykset määrittävät dieselmoottorin pakokaasujen hiukkaspitoisuuden raja-arvon niin alhaiseksi, että hiukkaset on poistettava pakokaasuista suodattimella. Hiukkassuodatin on kuin mikä tahansa suodatin, eli se tukkeutuu ajan oloon, ja aiheuttaa häiriötä moottorin toimintaan. Tilanne korjaantuu puhtaalla suodattimella.

Aki Upan (vas.) ja Jani Virolaisen DPFPro oy on tarjonnut hiukkassuodattimien pesupalvelua kevättalvesta 2018 alkaen. Heidän takanaan on FF Solutionsin valmistama pesulaitteisto.

Kuten niin usein, rakkaalla lapsella on monta nimeä. Dieselmoottorin hiukkassuodattimesta puhutaan arkikielessä myös partikkelisuodattimena ja hiukkasloukkuna. Englanninkieliseltä nimeltään se on diesel particle filter, josta tuttu lyhenne DPF on peräisin.

Hiukkassuodatin ei toimi ikuisesti

Autojen ja työkoneiden moottorinohjausjärjestelmät on rakennettu siten, että ne suorittavat regeneraation, kun hiukkassuodatin alkaa liiaksi tukkeutua. Regeneraatiossa suodattimen lämpötila nostetaan niin korkeaksi, että sinne kertyneet nokipartikkelit palavat. Palamisen seurauksena muodostuu tuhkaa, joka vähitellen tukkii hiukkassuodattimen. Niinpä suodatin on aika-ajoin vaihdettava tai puhdistettava.

Dieselmoottorin hiukkassuodattimen periaatekuva. Suodattimen rakenteen vuoksi pesuliuoksen virtaussuuntaa on vaihdettava muutamaan kertaan pesun aikana.

”Riippuu todella paljon käytöstä, miten pitkään hiukkassuodatin kestää tukkeutumatta. Esimerkiksi linja-autoissa kaupunkiliikenteessä puhdistustarve tulee eteen paljon aiemmin kuin pitkän matkan ajossa”, sanoo Aki Uppa DPFPro oy:stä. Hänen mukaansa tihentynyt regenerointiväli ja kasvanut polttoaineen kulutus ovat ensimmäisiä merkkejä siitä, että hiukkassuodatin alkaa kaivata puhdistusta.

Pesemällä puhtaaksi

DPFPro oy on runsaan vuoden ikäinen yhtiö, joka on erikoistunut hiukkassuodattimien puhdistamiseen pesemällä. Parolassa toimivan yrityksen omistavat Jani Virolainen ja Aki Uppa. Ajatus hiukkassuodattimien puhdistuspalvelusta heräsi Upan ollessa Englannissa opintomatkalla muiden asioiden tiimoilla. Jani Virolainen ryhtyi yhtiökumppaniksi ja sveitsiläisen FF Solutionin valmistamalla pesulaitteella ensimmäiset hiukkassuodattimet pestiin kevättalvella 2018.

”Ainakin hankintahetkellä tämä on ollut ensimmäisiä pesulaitteistoja Suomessa, jossa pystyy pesemään myös raskaiden ajoneuvojen hiukkassuodattimet. Eri puhdistustapaan perustuvia puhdistuslaitteita on ollut aiemminkin”, kertoo Jani Virolainen.

Pesulaite mittaa hiukkassuodattimen läpäisykyvyn ennen ja jälkeen pesun. Laite myös kuivaa suodattimen, joten se on käyttövalmis heti puhdistuksen jälkeen.

DPFProlla hiukkassuodattimen pesu aloitetaan visuaalisella tarkastuksella ja virtausmittauksella, jossa mitataan suodattimen ilmanläpäisykyky ja vastapaine. Sen jälkeen tarkkaan valitun, ympäristöystävällisen pesuaineen ja veden seosta pumpataan suodattimen läpi, kunnes suodattimen läpi virtaava neste on täysin kirkasta. Pesun aikana suodattimen rakenteen takia pesuaineseoksen virtaussuuntaa on vaihdettava muutamaan otteeseen. Lopuksi pesty hiukkassuodatin kuivataan, ja virtausmittaus suoritetaan uudelleen.

Demonstraationa Jani Virolainen puhdisti vuoden 2017 Mercedes-Benz Citaro LE -kaupunkilinja-auton hiukkassuodattimen. 206 000 kilometriä ajetun auton 7,7-litrainen moottori täyttää Euro VI -päästönormit. Ennen pesua suodattimen ilman läpäisykyky oli 334 kuutiometriä tunnissa ja vastapaine 20 millibaaria. Vajaan tunnin kestäneen pesun ja kuivauksen jälkeen arvot olivat 495 m3/h ja 0 mbar.

Vasemmalla puhdistettavaksi tuotu ja oikealla puhdistettu paikallisliikenteen linja-auton hiukkassuodatin. Riittävän ajoissa tehdyllä pesulla vältytään turhaan kasvavalta polttoaineen kulutukselta ja suorituskyvyn alenemiselta. Pahimmillaan moottori lakkaa käymästä.

”Autolla voi päästä jopa 600 000 kilometriä, ennen kuin hiukkassuodatin täytyy puhdistaa. Paljon riippuu suodattimen mitoituksesta, ajoneuvon huolloista ja käyttöolosuhteista. Viimeistään silloin, kun asiasta varoittava merkkivalo syttyy, on syytä ryhtyä toimiin”, Aki Uppa ohjeistaa, ja kertoo, että vastaan on tullut tapauksia, joissa autosta on ohjelmallisesti poistettu hiukkassuodattimen varoitus. ”Yhdessä tapauksessa suodatin oli lopulta niin tukossa, että auto ei enää lähtenyt käyntiin.”

Korjaamohommia

Hiukkassuodattimen puhdistuksen jälkeen autolle on kerrottava, että moottorin jatkeena on puhdas suodatin. Siinä ei pelkkä puhe auta, vaan tarvitaan testeriä. Siksi hiukkassuodattimen irrotus ja asennus takaisin kannattaa tehdä riittävän hyvin varustetussa korjaamossa.

”Puhdistetun suodattimen asennuksen yhteydessä on aina myös asennettava uudet tiivisteet”, Aki Uppa muistuttaa.

Epäkuntoinen urearuiskutus saattaa aiheuttaa kuvan mukaisen tilanteen. Tässä tapauksessa ruiskutussuutin on jäänyt auki ja ylimääräinen Adblue-liuos on kovettunut hiukkassuodattimeen. Adblue-liuoksen kulutus on ollut huomattavasti normaalia suurempaa.

Toisinaan DPFPron puhdistettavaksi tuodaan koviakin kokeneita hiukkassuodattimia. Jani Virolaisen mukaan urearuiskutuksen ongelmat näkyvät sakan kertymisenä suodattimeen tai sille johtaviin putkistoihin. Vaikka urea suihkutetaan DPF-suodattimen jälkeen, auki jäänyt ruiskutussuutin aiheuttaa melkoisen sotkun putkissa ja jopa suodattimessa nostaen lisäksi urealiuoksen kulutuksen tarpeettoman suureksi.

”Myös sellaisia suodattimia, joita on omatoimisesti yritetty puhdistaa painepesurilla, on tuotu meille. Niitä ei pysty enää paraskaan asiantuntija pelastamaan. Painepesurin voima on liikaa suodattimen materiaalille ja useimmiten kenno on vaurioitunut pysyvästi”, hän sanoo. ”Lisäksi jo suodattimeen talteen kerätty ongelmajäte pääsee painepesun yhteydessä luontoon.”

Ekoteko

Koska tukkeutunut hiukkassuodatin nostaa polttoaineen kulutusta ja siten hiilidioksidipäästöjä, on ympäristön kannalta hyvä, että suodatin on puhdas eikä aiheuta pakokaasujen virtaukseen vastusta.

”Ammattitaitoisesti pesemällä hiukkassuodattimesta saadaan uuden veroinen, eikä uutta ei tarvitse hankkia, sillä peseminen ei kuluta tai heikennä hiukkassuodatinta millään tavalla”, Virolainen kertoo.

Pesulaitteessa on omat suodattimensa, joiden kautta käytössä oleva noin 300 litran vesimäärä kiertää, ja joihin hiukkassuodattimista pestyt noki ja tuhka kertyvät.

DPFProlla käytössä olevan pesulaitteen vesikierto on suljettu, ja kaikki suodattimista irtoavat epäpuhtaudet kerätään laitteen omiin suodattimiin, jotka täytyttyään toimitetaan ongelmajätelaitokselle.

Aki Uppa ja Jani Virolainen lupaavat, että pesemällä hiukkassuodatin puhdistuu vähintään 98-prosenttisesti. Lupaus on sama, jonka laitteistotoimittaja antaa. Pesemällä puhdistus voidaan tehdä kaikenkokoisten dieselmoottoreiden hiukkassuodattimille.

Palvelun joustavuuden lisäämiseksi DPFPro on tunnustellut raskaan kaluston varaosamyyjien kiinnostusta vaihto-osapalvelun luomiseen, jolloin varaosaliikkeellä olisi tarjolla pestyjä suodattimia asennusosineen heti käytettäväksi.

Lue seuraavaksi