Uutiset

Autot

Bussipaloissa aina suuronnettomuusriski

Suomessa tilastoitiin vuonna 2012 kaikkiaan 60 linja-autopaloa, joista useimmat syttyivät moottoritilasta tai renkaiden luota – lähinnä jarruista ja laakereista. ”Linja-autoyrittäjät ovat avainasemassa bussipalojen ehkäisyssä”, painottaa Trafin pääjohtaja Kari Wihlman Linja-autopalot 2012 -raportin julkaisutilaisuudessa. ”Matkustajien turvallisuus on asia, jossa ei saa luottaa hyvään onneen. Suuri osa viime vuoden linja-autopaloista olisi voitu välttää ennakoivalla huollolla”, jatkaa Wihlman. ”Matkustajiensa vuoksi suuronnettomuusriskin sisältävien bussipalojen määrä on 2000-luvulla lisääntynyt meillä Suomessa”, summaa Pelastusopiston tutkimusjohtaja Esa Kokki raportin julkistamistilaisuudessa. Loppuraportin laadintaan osallistuneen Kokin mukaan kolmivuotisen tutkimuksen tavoitteena oli löytää keinoja linja-automatkustamisen sekä linja-autojen paloturvallisuuden parantamiseksi.

Palaneiden autojen merkkijakauma noudatti varsin tarkkaan rekisteritilastojen merkintöjä, joten yksikään merkki ei ollut yliedustettuna tulipaloissa. Hieman yllättäen kaluston iällä ei ole suurta merkitystä syttymisherkkyydelle, sillä tilastojen valossa uusin auto oli kaksivuotias vanhimman ollessa 28-vuotias liki kolme miljoonaa kilometriä taivaltanut linja-auto. Tämä yksityiskohta kertoo kaikkein selkeimmin huollon merkityksestä paloturvallisuudelle.

Valtaosa linja-autopaloista saatiin sammumaan tai rajattua alkusammutuksella jo ennen palokunnan saapumista paikalle. Alkusammutuksen merkitystä ei siis sovi väheksyä.

Raportin laatijoiden mukaan Suomessa on toistaiseksi vältytty ihmishenkiä vaatineilta linja-autopaloilta – paljolti hyvän onnen ansiosta. Kaikki tulipalot ovat syttyneet päiväsaikaan, jolloin matkustajat ovat olleet hereillä ja helposti evakuoitavissa. Yksikään tulipalo ei myöskään ole syttynyt onnettomuuden seurauksena, mikä on edesauttanut evakuointia.Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi haluaa omalta osaltaan parantaa linja-autoliikenteen turvallisuutta eritoten paloturvallisuuden osalta. Trafi onkin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa laatimassa ohjeistoa, jota noudattamalla paloja saadaan vähennettyä ja mahdollisilta henkilövahingoilta voidaan välttyä myös jatkossa.

Trafin pääjohtaja Kari Wihlmanin mukaan ohjeiston on tarkoitus valmistua vielä kuluvan vuoden aikana. Wihlmanin mukaan pidemmällä aikajänteellä Trafi tulee ehdottamaan myös paloturvallisuutta tukevia muutoksia lainsäädäntöön. On kuitenkin muistettava, että pelkkä ohjeistuksen laatiminen ei vähennä paloja eikä paranna turvallisuutta. Onnettomuustutkintakeskus julkaisi jo vuosikymmen sitten suosituksia linja-autojen paloturvallisuuden parantamiseksi. ”Turvallisuuden parantamiseksi esitettyjä suosituksia ei kuitenkaan ole otettu käyttöön”, harmittelee Pelastusopiston Esa Kokki.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi