Uutiset

Autot

Autokoululiitto: Monivaiheinen ajo-opetus säilytettävä

Suomen Autokoululiitto haluaa muistuttaa monivaiheisen kuljettajaopetuksen kiistattomista hyödyistä liikenneturvallisuudelle.

Liikenne- ja viestintäministeriön ajo- ja ammattipätevyyskoulutuksen kehittämistä selvittänyt työryhmä on luovuttanut raporttinsa liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle. Työryhmän ehdotukset sisältävät Autokoululiiton mielestä monia hyviä kehitysehdotuksia, kuten nykyaikaisten opetusmenetelmien sekä yksilöllisesti räätälöidyn opetustavan mahdollistamisen.

”Lisäksi on hienoa huomata, että työryhmä ehdottaa mahdollisten muutosten toteuttamista vasta seuraavalla hallituskaudella. Jossain vaiheessa muutoksia oltiin tekemässä nopealla aikataululla ilman perusteellista harkintaa, mikä ei ole vastuullista kuljettajaopetuksen kehittämistä”, sanoo Suomen Autokoululiiton toimitusjohtaja Ari Heinilä.

”Liikenneturvallisuus on kuljettajaopetuksen perimmäinen tavoite. Alle kahden vuoden aikajänteellä ei ole mahdollista tarkastella opetusjärjestelmän muutosten vaikutusta liikenneturvallisuuteen”, Heinilä jatkaa.

Monivaiheisuus on toimiva eurooppalainen malli

Autokoululiitto on kuitenkin huolissaan työryhmän ehdotuksesta muuttaa suomalainen ajo-opetus takaisin yksivaiheiseksi.

”Suomi on ollut edelläkävijä monessa henkilöautojen kuljettajaopetukseen liittyvässä asiassa, myös monivaiheisessa opetuksessa. Monivaiheisen kuljettajaopetuksen hyödyt nuorten kuljettajien turvallisuudelle ovat kiistattomat, joten Suomen kaltaista mallia kohti ollaan siirtymässä muualla Euroopassa. Olisi erikoinen päätös lähteä Suomessa nyt täysin toiseen suuntaan”, sanooAutokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.

Suomessa siirryttiin kaksivaiheiseen kuljettajaopetukseen 1990-luvun vaihteessa. Uudistusta seuranneiden 5-7 vuoden aikana uusien nuorten kuljettajien vakavat liikenneonnettomuudet puoliintuivat verrattuna kuljettajiin, jotka eivät olleet käyneet läpi kaksivaiheista ajo-opetusta. Myös kortin suorittamisen jälkeistä riskialtista kautta saatiin lyhennettyä kuudesta vuodesta kolmeen vuoteen. Turvallista ja sujuvaa ajotaitoa ei opita hetkessä, joten opetus on järkevää jakaa pidemmälle ajalle eri vaiheisiin.

“Pahimmillaan siirtyminen takaisin yksivaiheisuuteen tarkoittaisi paluuta neljännesvuosisata taaksepäin, jolloin nuorten kuljettajien kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia sattui jopa nelinkertainen määrä nykyiseen verrattuna. Sellaista kehitystä tuskin kukaan haluaa”, Jarmo Jokilampi päättää.

Lue seuraavaksi