Uutiset

Autot

Autokannan käyttövoimamuutos on hidas

Autoalan Keskusliiton vuosikokousseminaarissa käsiteltiin laajasti kuinka autoala voi omalta osaltaan tukea EU:n Suomelle asettamien päästötavoitteiden toteutumista. 

EU:n autonvalmistajille asettamat päästöjen vähentämistavoitteet sähköistävät autokantaa 

Valmistajille asetettujen hiilidioksidipäästöjä koskevien tavoitearvojen merkitys ajoneuvotekniikan kehitykseen on erittäin suuri. Euroopassa on tällä hetkellä muita maanosia kunnianhimoisemmat uusille autoille asetetut hiilidioksidipäästöjen tavoitearvot. Ensimmäiset tavoitearvot asetettiin jo vuonna 2009. Pian lähestyvän vuoden 2021 keskimääräinen tavoitearvo on 95 g/km. 

Euroopassa on valmisteltu ensi vuosikymmenen tavoitearvoja jo useiden vuosien ajan ja ne laajenevat ensimmäistä kertaa nyt myös kuorma-autoihin. Vuosien 2025–2030 raja-arvot henkilöautoille hyväksyttiin EU-parlamentissa maaliskuussa 2019. Vuoden 2025 tavoitearvo on 15 prosenttia ja vuoden 2030 tavoitearvo 37,5 prosenttia vuoden 2021 arvoa alempi. Käytännössä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää sähkö- tai hybridivoimalinjoja, sillä perinteisellä polttomoottorilla tavoitteita on vaikea saavuttaa. 

Sähköistyminen etenee lähivuosina nopeimmin hybridiautojen kautta 

Autoalan laatimassa käyttövoimaennusteessa sähköautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvaa vielä lähivuosina maltillisesti ja sähköistyminen etenee nopeimmin hybridiautojen yleistymisenä. Myös bensiinin ja dieselin kysyntä jatkuu vakaana, mutta osuudet alenevat ja antavat tilaa yleistyville vaihtoehtoisille polttoaineille. Bensiini- ja dieselautojen osuudet sisältävät myös hybridivoimalinjoja sisältäviä vaihtoehtoja, jotka parantavat merkittävästi perinteisten polttomoottoriautojen energiatehokkuutta. 

Täyssähköautojen osuuden henkilöautojen ensirekisteröinneistä on ennakoitu kasvavan Suomessa noin 9 prosenttiin nykyisestä 0,6 prosentista vuoteen 2025 mennessä. Ladattavien hybridien ensirekisteröintien ennakoidaan vilkastuvan selvästi nopeammin, noin 16 prosenttiin, kun osuus viime vuonna oli 4,1 prosenttia. Sähköautoja on autoalan peruskäyttövoimaennusteen mukaan autokannassa vuonna 2030 noin 360 000. Jos käyttövoimaennusteessa huomioitaisiin autoalan ilmastostrategian ehdotukset nousisi sähköautojen määrä reilusti yli 500 000:een. 

Latausverkosto tärkeä reunaehto sähköauton hankinnalle 

Sähköautojen yleistymistä jarruttaa autojen korkeamman hankintahinnan lisäksi epävarmuus sekä akkujen toimintasäteestä että latausmahdollisuudesta. Autoalan oman liikennebarometrin alustavien tulosten mukaan yli puolet suomalaisista olisi valmis hankkimaan ladattavan hybridin ja noin 40 prosenttia täyssähköauton. Epävarmuus latausmahdollisuuksista vaikuttaa kuitenkin noin 80 prosentilla sähköauton hankintaan.

Sähköautojen kysynnän edistämiseksi autoala on esittänyt työsuhdekäytössä olevien autojen verotusarvon porrastamista hiilidioksidipäästöihin siten, että alle 95 g/km päästötasolla laskennallista verotusarvoa alennettaisiin. Tämä lisäisi selvästi sähköautojen kysyntää, sillä työsuhdeautomarkkinoilla sähköautojen hankinnalle ei ole yhtä suuria esteitä kuin kotitalouksissa. 

Lisäksi erityisesti asuntoihin tulisi rakentaa latauspaikkoja. Myös työsuhde-etuna toteutettavien kotilatauspaikkojen verotusarvoa tulisi alentaa. Latausinfratukea tulisi kohdentaa ensisijaisesti asuntojen latauspaikkojen rakentamiseen, sillä vaikka pikalatausasemien määrä kasvaisikin, suurin osa latauksista tehdään tulevaisuudessakin kotona. 

Green deal -sopimus nostaa esille vaihtoehtoiset polttoaineet 

Autoala ja valtio tekivät viime vuoden lopussa green deal -sopimuksen, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä sähkö- ja kaasuautojen osuutta autokannasta sekä uusiutuvien polttoaineiden osuutta energiankulutuksesta. Autoalan yritykset ovat huhtikuun alusta voineet liittyä mukaan sopimukseen. Green deal -sitoumuksen ovat jo ehtineet täyttää ALD Automotive ja Wetteri oy

ALD Automotive on Suomen suurimpia leasingyhtiöitä, joka aikoo green deal -toimenpiteissään painottaa muun muassa julkisten latauspaikkojen rakentamista. Yrityksen omia latauspaikkoja on muun muassa tarkoitus avata julkiseen käyttöön. Lisäksi tavoitteena on jakaa työsuhdeautoilijoille ja yritysasiakkaille tietoa vaihtoehtoisista polttoaineista ja vähäpäästöisistä ajoneuvoista. Vastuullisuus ja ympäristöarvot ovat yhä useammin esillä myös työsuhdeauton valinnassa. 

Wetteri on Pohjois-Suomessa toimiva autoliike, jonka valikoimaan kuuluvat henkilöautojen lisäksi myös paketti- ja kuorma-autot. Wetterin green deal -toimenpiteisiin kuuluu muun muassa liikkeen huoltoaseman dieselin korvaaminen uusiutuvalla dieselillä, jota yritys käyttää jatkossa liikkeen omien dieselkäyttöisten, esittely- ja sijaisautojen sekä työsuhdeautojen polttoaineena.

Lue seuraavaksi