Uutiset

Autot

Auto ja Tiefoorumi on huolissaan

Tiestö rapistuu osaajien ja tutkimuksen puutteeseen

Tie- ja liikennealalla ei ole riittävästi osaajia ja tutkimusrahoitusta ja tieinfran kunto on huono. Ilmasto ja liiketoimintaympäristöt muuttuvat nopeasti ja vaatimukset infralle kasvavat.

Tiestö rapistuu osaamisen puutteessa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi alalla huippuosaajia ja vielä aivan oikeissa tehtävissä, mutta meiltä puuttuvat osaajien massat. Pelkkä osaajien määräkään ei ole ratkaiseva, vaan osaamistakin pitää päivittää. Tämä tarkoittaa tutkimusta ja täydennyskoulutusta.

Auto- ja tiefoorumi on huolissaan alan osaamisesta ja esittää, että

Valtion on investoitava tie- ja liikennealan tutkimukseen. Tavoitteena pitäisi olla se, että 1% investoinnilla saadaan vähintään 10% lisää tuottavuutta/tienpitoa. Tutkimus ja sen rahoittaminen pitää saada osaksi pitkäjänteistä 12- vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

  • Jatkossa samalla rahalla pitää saadaan enemmän aikaiseksi. Teiden käyttö muuttuu, jolloin myös väylien pitää muuttua, jolloin tulevaisuudessa voidaan ottaa käyttöön autonominen ajaminen ja kuljetuskaluston massoja voidaan nostaa. Olosuhteet, kuten ilmasto, muuttuvat nopeasti, jolloin vanhat ratkaisut eivät päde, sanoo Suomen Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen.

Peruskoulutukseen, muuntokoulutukseen ja täydennyskoulutukseen pitää saada lisää aloituspaikkoja ja resursseja, jotta osaajapulaan voidaan vastata. Alan tuottavuuden kasvu edellyttää digiosaamista kaikissa tehtävissä.

  • Alalla on työvoimapulaa suunnittelussa, rakentamisessa, työnjohdossa ja logistiikan työtehtävissä. Osaajien puuttuessa töitä jää tekemättä, aikataulut pettävät ja kustannukset nousevat, jatkaa Raitanen.
  • Jos kuljettajapula edelleen pahenee, kuljetusten toimitusvarmuus heikkenee. Tämä näkyy myös ylitöiden lisääntymisenä ja sitä kautta kustannusten kasvuna, toteaa Logistiikkayritysten Liiton toimitusjohtaja Pekka Aaltonen.

Lue seuraavaksi