Uutiset

Autot

Alkolukot estäneet yli 10 000 kertaa päihtyneen kuljettajan ajon

 

Alkolukon käyttökokeiluun on Suomessa osallistunut noin 300 kuljettajaa ja vakinaisessa valvotun ajo-oikeuden ohjelmassa on ollut mukana yhteensä noin 420 kuljettajaa. Alkolukkojen käyttötiedoista selviää, että 300 kuljettajaa kohti on estetty alkoholin vaikutuksen alaisena ajamaan lähteminen yli 5 000 kertaa, mistä päädytään yli 10 000 estoon.

Alkolukko on laite, joka estää ajoneuvon käynnistyksen, jos kuljettajan hengitysilmassa on liian suuri alkoholipitoisuus. Valvotussa ajo-oikeudessa alkolukko vaatii satunnaisia puhalluksia myös ajon aikana. Siinä raja on asetettu 0,1 milligrammaan alkoholia litrassa uloshengitysilmaa, mikä vastaa noin 0,2 promillea.

Valvottu ajo-oikeus kestää yhdestä kolmeen vuotta

Suomessa alkolukolla valvottu ajo-oikeus on vaihtoehto ehdottomalle ajokiellolle. Rattijuopumukseen syyllistynyt kuljettaja voi saada valvotun ajo-oikeuden tietyillä edellytyksillä. Silloin hän sitoutuu ajamaan vain alkolukollista ajoneuvoa. Heinäkuussa 2005 alkanut kokeilu vakinaistettiin heinäkuun alussa 2008.

Kuljettajan ajo-oikeuden valvonta kestää yhdestä kolmeen vuotta riippuen tuomioistuimen päätöksestä. Alkolukon käyttötiedot puretaan 60 päivän välein alkolukkojen asennuksia, huoltoja ja kalibrointeja suorittavassa korjaamossa. Poliisi valvoo mahdollisia käyttörikkomuksia käyttötietorekisteristä.

Alkolukon käytön laajentamista suunnitellaan

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistelemassa lakia alkolukon käytöstä tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa. Lailla muutettaisiin alkolukon käyttösuositus velvollisuudeksi 1.8.2011 alkaen. Alkolukkovaatimus merkitsisi laitteen asentamista noin 7 000-10 000 ajoneuvoon, mikä tarkoittaa 60-80 prosenttia takseista ja osaa linja-autoista.

Älyliikenteen strategian mukaisesti selvitetään myös alkolukkojen käyttöönottoa ja vaikutuksia julkisin varoin kustannetuissa kuljetuspalveluissa, linjaliikenteessä sekä ammattimaisessa tavarakuljetuksessa. Selvitysten on tarkoitus valmistua vuonna 2011 ja ajoneuvot varustettaisiin alkolukoilla viimeistään vuonna 2014. Ennen pitkää alkolukosta tullee vakiovaruste kaikkiin uusiin ajoneuvoihin.

Lisäksi valmisteltavana on esitys, että jatkossa myös kuljettajan ajoterveyttä tutkiva lääkäri voisi suosittaa poliisille alkolukkoehdon lisäämistä kuljettajan ajokorttiin ajo-oikeuden eväämisen sijasta. Muutos on tarkoitus toteuttaa vuoden 2010 loppuun mennessä. Sille on myös lääkäreiden kannatus.

Rattijuopumus usein syynä kuolinonnettomuuksissa

Alkoholi on liikenteen suurimpia vaaratekijöitä. Rattijuoppo on osallisena noin joka neljännessä kuolemaan johtaneessa liikenneonnettomuudessa.

Rattijuopumusonnettomuuksissa on kuollut 2000-luvulla keskimäärin 84 ihmistä vuosittain. Vuonna 2008 rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 96 ja loukkaantui 957 henkilöä.

 

 

Lue seuraavaksi