Uutiset

Autot

Alkolukko pakolliseksi koulu- ja päivähoitokuljetuksiin

Hallitus päätti alkolukon käyttöä ja hyväksyntää koskevien lakien sisällöistä torstaina 3. kesäkuuta 2010. Molempien lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta 2011, jonka jälkeen nykyinen alkolukon käyttösuositus muuttuu pakolliseksi.

Alkolukotonta autoa on mahdollista käyttää tilapäisesti, enintään viiden päivän ajan, esimerkiksi auton korjauksen vuoksi. Poikkeustilanteesta on kuitenkin ilmoitettava viipymättä kuljetuksen tilaajalle. Tilausajoina hoidettavat koulu- ja päivähoitokuljetukset ovat koulukuljetuksia, jotka ajetaan takseilla ja linja-autoilla.
Suomessa käytettävien alkolukkomallien on jatkossa täytettävä vähintään eurooppalaisen, Suomessa hyväksytyn standardin (EN-SFS-standardi) vaatimukset tai jonkin EU:n jäsenvaltion vastaavat kansalliset vaatimukset. Ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa alkolukon asentamisen jälkeen. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa laitteille hyväksynnät ja ylläpitää luetteloa hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista.
Alkolukon hinta autoon asennettuna on 1 000-1 500 euroa. Alkolukosta kuljetusten tilaajille syntyvä lisäkustannus jää kokemusten mukaan kuljetusten kokonaiskustannuksissa vähäiseksi. Alkolukon käytön laiminlyönnistä seuraa sakkorangaistus, joka määrätään päiväsakkoina. Alkolukon käytön valvonta tulee tapahtumaan osana normaalia liikennevalvontaa.

Alkolukko liikenneturvallisuuden parantajana

Alkolukko on autoon asennettava erillinen laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, jos kuljettajan uloshengitysilmassa on alkoholia noin 0,2 promillea vastaava määrä tai enemmän. Kansainvälisissä tutkimuksissa on johdonmukaisesti havaittu, että alkolukon käyttö vähentää tehokkaasti rattijuopumuksia.
Ammattiliikenne ei ole poikkeus rattijuopumusten suhteen. Alkolukkojen käytön tavoitteena on ammattiliikenteen, erityisesti koulu- ja päiväkotikuljetusten nollatoleranssi rattijuopumuksen suhteen. Samalla myös työnantajat saavat paremmin tiedon kuljettajien mahdollisista päihdeongelmista ja voivat vaikuttaa tilanteeseen ennaltaehkäisevästi.
Alkoholi on Suomessa osallisena noin joka neljännessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja noin joka kuudennessa loukkaantumistapauksessa. Päihdeonnettomuuksia ei viime vuosina ole onnistuttu vähentämään samassa suhteessa kuin muita liikenneonnettomuuksia, joten alkoholin osuus onnettomuuksissa on kasvanut.
Vuonna 2008 rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 96 ihmistä, joista 66 oli juopuneita kuljettajia, 24 juopuneen kuljettajan matkustajia ja 6 sivullisia. Loukkaantuneita oli 957.

Lue seuraavaksi