Uutiset

Autot

Alkolukko kaikkeen ammattiliikenteeseen?

Ammattikuljettajat pitävät alkolukon käytössä mukavimpana asiana vastuullisen kuljettajan ja yrityksen imagoa sekä liikenneturvallisuuden korostumista. Käyttöön kuluva aika sekä julkisella paikalla puhaltamisen kiusallisuus sen sijaan koettiin käytön haittapuolina.

Yli kaksi kolmasosaa vastaajista suhtautui myönteisesti alkolukon käyttövelvoitteeseen päivähoito- ja koulukuljetuksissa, mutta piti muun työyhteisön suhtautumista selvästi kielteisempänä kuin omaansa.

Monen mielestä käyttövelvoitteen laajentaminen kaikkiin liikenneluvallisiin kuljetuksiin korjaisi epäoikeudenmukaiseksi koettua nykyistä koulukuljetuslakia, jossa alkolukon käyttövelvoite kohdistuu vain tietynlaisiin kuljetuksiin.

Suomessa jatketaan kansainvälistä yhteistyötä alkolukon saamiseksi vakiovarusteeksi kaikkiin uusiin ajoneuvoihin. Selvityksen perusteella olisi ryhdyttävä toimiin alkolukon vapaaehtoisen käytön lisäämiseksi muun muassa edellyttämällä alkolukon käyttöä valtion ja kuntien tilaamissa kuljetuksissa. Lisäksi tulisi aloittaa lainvalmistelutyö alkolukkovelvoitteen asettamiseksi ammattipätevyysvaatimusten alaisiin kuljetuksiin. Velvoitetta päädyttiin esittämään ammattipätevyysvaatimusten alaisiin kuljetuksiin, sillä ne kattavat ammattimaiset kuljetukset liikenneluvallisia kuljetuksia laajemmin.

Suomen teillä arvioidaan liikkuvan noin 8000 alkolukolla varustettua ammattiliikenteen ajoneuvoa.

Lue seuraavaksi