Yleiset tilausehdot

Näitä tilausehtoja sovelletaan Alma Media Suomi Oy:n julkaisemaan Konepörssi-lehteen.

 1. Tilausmuodot
 2. Tilausten alkamisaika
 3. Jakelukeskeytykset ja osoitteenmuutokset
 4. Kestotilauksen laskutuskauden muuttaminen
 5. Kestotilauksen irtisanominen
 6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset
 7. Vastuu lehden toimittamisesta
 8. Tilauksen peruuttaminen
 9. Tietosuoja
 1. Tilausmuodot
  Kestotilaus on voimassa jatkuvana ilman uudistamista, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Tilausjaksot laskutetaan laskutusjakson alussa.
  Määräaikainen tilaus on voimassa sovitun määräajan, joka on samalla tilauksen laskutusjakso. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilausjakson alussa. Tilaaja voi milloin tahansa pidentää määräaikaisen tilauksen pituutta tai siirtyä kestotilauksen tilaajaksi ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun.
  Mikäli laskua ei ole maksettu viimeistään eräpäivänä, Alma Media Suomi Oy:llä on oikeus katkaista tilaus. Myöhästyneen suorituksen saavuttua laitamme tilauksen uudelleen voimaan. Jos suoritusta ei tule lainkaan, perimme lähettämistämme lehdistä vastaavan tilausjakson osuuden tilaushinnasta. Laskuun lisäämme viivästyskoron ja perimiskulut. Veloitamme paperilla toimitetusta laskusta 2,90€ laskutustapalisän. Sähköisesti laskun voi vastaanottaa sähköpostitse, elaskuna, verkkolaskuna sekä MobilePayn tai Siirron kautta. Alma Media Suomi Oy varaa oikeuden siirtää laskun perinnän perintätoimistoon.

Mikäli tilauksesta maksetaan suurempi summa kuin mitä laskuumme on merkitty, siirrämme liikasuorituksen seuraavaan tilausjaksoon tai jatkamme tilausta kyseisen summan arvosta. Tilaajan niin halutessa maksamme liikasuorituksen takaisin vähennettynä käsittelymaksulla ja pankin veloittamalla kululla.

2. Tilausten alkamisaika
Konepörssin lehtitilaukset aloitetaan seuraavasta ilmestymisvuorossa olevasta lehdestä.

3. Osoitteenmuutokset ja tilauksen tilapäinen keskeyttäminen
Tilaaja voi tilapäisesti keskeyttää Konepörssin printtitilauksensa jakelun tai muuttaa tilauksen osoitetta ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tilaus pyritään saada tilapäisesti keskeytettyä aikaisintaan seuraavasta mahdollisesta ilmestymispäivästä.
Lyhimmillään tilapäinen jakelunkeskeytys tai osoitteenmuutos voi kestää enintään kahden kuukauden ajan, ja tilapäiset jakelunkeskeytykset siirtävät tilauksen seuraavan laskutusjakson alkua eteenpäin keskeytysajalla. Jakelunkeskeytyksiä voi tehdä kalenterivuoden aikana enintään yhteensä kahdeksi kuukaudeksi siten, että keskeytysaika hyvitetään laskutuksessa. Määräaikaisissa tilauksissa jakelunkeskeytyksiä ei hyvitetä.
Muuttuneet jakelu- ja osoitetiedot on ilmoitettava viipymättä lehden asiakaspalveluun.

4. Kestotilauksen laskutuskauden muuttaminen
Tilaaja voi ilman lisäkuluja muuttaa laskutusjakson pituutta ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen meneillään olevan laskutusjakson päättymistä. Muutos astuu tällöin voimaan uuden laskutusjakson alkaessa.

5. Kestotilauksen irtisanominen
Kestotilauksen irtisanominen päättää tilauksen jo maksetun jakson loppuun tai viimeistään 30 päivän sisällä irtisanomisesta. Mikäli tilaaja irtisanoo tilauksen vasta silloin, kun uusi laskutusjakso on jo alkanut, tilaajalta peritään jo toimitettujen lehtien hinta. Laskun maksamatta jättäminen ei ole irtisanominen.

6. Tilaushinnat ja tilausehtojen muutokset
Kunkin laskutusjakson hinta perustuu sen alkaessa voimassa olevaan hinnastoon. Tilaushinnat ovat nähtävissä lehden verkkosivuilla osoitteessa koneporssi.com/asiakaspalvelu. Alma Media Suomi Oy:llä on oikeus muuttaa tilausehtoja sekä -hintoja. Tilausehtojen muutoksista ilmoitetaan kyseisessä lehdessä ja internetissä tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana, ja ne koskevat kaikkia tilauksia.

Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lisäksi kirjallisesti laskulla seuraavan laskutusjakson alkaessa. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun vähintään yhtä viikkoa ennen voimassa olevan laskutusjakson päättymistä. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat tilaushinta- tai -ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.
Vähintään kuukaudeksi tilattavien sanoma- tai aikakauslehtien arvonlisäverokanta on 10 %.

7. Vastuu lehden toimittamisesta
Konepörssi jaetaan postin päiväjakelussa ja ilmestymisaikataulut löytyvät www.almamedia.fi/mainostajat/julkaisuaikataulut sivuilta ja julkaisun omilta verkkosivuilta.
Jakelussa voi olla paikallisia sekä muun muassa säätilasta aiheutuvia eroavaisuuksia ja poikkeuksia. Jakelu suoritetaan paikallisesti sovitun palvelutason mukaisesti. Lehdenjakajalla tulee säästä riippumatta olla esteetön pääsy postilaatikolle tai -luukulle ja nimien sekä osoitenumeroiden tulee olla merkitty niihin selkeästi. Jakelu suoritetaan kyseisen kantoluokan sekä postilain ja viestintäviraston määräysten mukaiseen postilaatikkoon. Mikäli lehti jää Alma Media Suomi Oy:n johtuvasta syystä kokonaan toimittamatta, tilaajan tulee viivytyksettä reklamoida toimittamatta jääneestä lehdestä lehden asiakaspalveluun tai varhaisjakelun jakelupäivystykseen. Varhaisjakelun jakelupäivystyksen yhteystiedot löytyvät lehdestä ja osoitteesta www.almatalent.fi/asiakaspalvelu.
Alma Media Suomi Oy:n vastuu rajoittuu ensisijaisesti toimittamatta jääneen lehden toimittamiseen. Puuttuvaksi ilmoitettu lehti pyritään toimittamaan mahdollisimman pian paikallisen jakelun palvelutason mukaisesti. Alma Media Suomi Oy pidentää tilausjaksoa kokonaan toimittamatta jääneistä lehdistä vastaavalla määrällä. Alma Media Suomi Oy:llä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta lehden ilmestymättä tai toimittamatta jäämisestä, eikä Alma Media Suomi Oy edellä esitetyn lisäksi korvaa tilaajalle jakeluhäiriöstä tai lehden toimittamatta tai ilmestymättä jäämisestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.

Konepörssi lehdet toimitetaan forcemajeure-varauksin (lakko, tuotannolliset häiriöt yms.). Alma Media Suomi Oy ei suorita hyvitystä ylivoimaisen esteen takia julkaisematta tai toimittamatta jääneistä lehdistä.
Konepörssi lehdissä voi suurien painosmäärien vuoksi tai muusta syystä esiintyä poikkeamia painojäljessä. Alma Media Suomi ei vastaa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista.

8. Tilauksen peruuttaminen
Tilaajalla on oikeus peruuttaa etämyynnissä tekemänsä uusi tilaus kuluttajansuojalain 6 luvun 14 § ehdoin, ilmoittamalla siitä lehden asiakaspalveluun 14 päivän kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta. Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Kyseisen neljäntoista päivän aikana mahdollisesti saapuneita lehtiä ei tarvitse palauttaa. Peruuttamisoikeus koskee tilanteita, joissa Alma Media Suomi Oy:n myyjä on oma-aloitteisesti puhelimitse tarjonnut lehteä tilattavaksi. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

9. Tietosuoja
Alma Media Suomi Oy:n lehtien tilaajat ovat Alma Media Suomi Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Alma Media Suomi Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia) voimassa olevan tietosuojasääntelyn mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta lehden asiakaspalveluun. Tilaajan tai asiakaspalveluun yhteyttä ottaneen henkilön ja Alma Media Suomen väliset puhelut tallennetaan asiakaspalvelutapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.
Tarkemmat tiedot asiakasrekisteriselosteesta löytyy osoitteesta www.almamedia.fi/tietosuoja

Yhteystiedot
Alma Media Suomi Oy
Asiakaspalvelu Konepörssi:
ammattimediat@koneporssi.com