Uutiset

Työkoneet

Destia rakentaa Fingridille uutta Järvilinja-voimajohtoa

Kuvassa Metsälinjan voimajohtoa

Destia on solminut Fingridin kanssa sopimuksen uuden voimajohtoyhteyden rakentamisesta osana Järvilinja-urakkaa, joka kasvattaa Suomen sähkönsiirtokapasiteettia pohjoisestä etelään ja mahdollistaa tärkeiden tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden sekä teollisuusinvestointien liittämisen kantaverkkoon. Destia tulee toteuttamaan noin 82 kilometriä pitkän 400/110 kV:n voimajohdon, joka sijoittuu Lapinlahden, Siilinjärven ja Kuopion alueelle.

”Järvilinja ja siihen liittyvät sähköasemainvestoinnit mahdollistavat uusiutuvan energian tuotantohankkeiden liittämisen Suomen kantaverkkoon. Tämä edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja sähkön omavaraisuutta Suomessa. Destia on rakentanut meille muitakin vaativia kohteita, joten voimme luottaa heidän kykyynsä toteuttaa myös Järvilinja-voimajohto laadukkaasti”, kertoo Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri.

Uusiutuvan sähköntuotannon lisääntyminen Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomen samanaikainen sähköntuotannon väheneminen sekä sähkönkulutuksen lisääntyminen ovat lisänneet tarvetta pohjois-eteläsuuntaiselle sähkön siirtokapasiteetille ja entistä vahvemmille siirtoyhteyksille. Voimajohtoyhteyden vahvistaminen ylläpitää kantaverkon korkeaa käyttövarmuutta, edistää paikallisten sähköverkkojen kehitystä ja mahdollistaa uusia investointeja. Samalla se tehostaa Suomen sähkömarkkinoiden toimintaa ja mahdollistaa sähkön hinnan säilymisen yhtenäisenä kaikkialla Suomessa.

Uusi voimalinja rakennetaan olemassa olevien voimajohtojen rinnalle. Työt alkavat perustustöillä Lapinlahdella syksyn aikana ja urakan arvioitu valmistumisaika on vuoden 2026 loppuun mennessä.

”Energiantuotannon murroksen myötä varmojen ja riittävän kapasiteetin omaavien sähköverkkojen merkitys kasvaa entisestään. Rakentamalla uutta ja vahvistamalla Järvilinjan kaltaisia tärkeitä sähkönsiirron reittejä kasvatamme Suomen kantaverkon siirtokykyä. Olemme viime vuosina panostaneet uusiutuvan energian ja sähköverkkojen rakentamiseen, ja onkin hienoa olla mukana rakentamassa jalansijaa tulevien vuosien kehitykselle ”, sanoo Energiaverkot-yksikön johtaja Tapio Leskinen Destiasta.

Lue seuraavaksi