Uutiset

Uutiset

GRK:lle lisää rataurakoita

GRK on valittu toteuttamaan Kouvola–Kotka–Hamina-rataosuudella neljä eri urakkaa, joiden avulla mahdollistetaan turvallinen liikennöinti ja rautatiekuljetusten kasvu. Töiden tilaaja on Väylävirasto ja sopimusten yhteisarvo on noin 13 miljoonaa euroa. GRK:n urakat ajoittuvat vuosille 2022–2023.

Kouvolan sekä Kotkan ja Haminan satamien välinen rataosuus on Suomen vilkkain tavaraliikenteen väylä. GRK toteuttaa raideosuuden sähkörata- ja vahvavirtatyöt, turvalaitetyöt, huoltotiet ja vastapenkereet sekä Inkeroisten alikulkusillan. Uudet sopimukset tuovat merkittävän lisän GRK:lla käynnissä oleviin raidehankkeisiin.

Urakat ovat osa Väyläviraston laajempaa korjaushanketta, jonka tavoitteena on parantaa tavaraliikenteen välityskykyäRadan käyttöaste on nykyisellään korkea, eikä nykyinen infra mahdollista merkittävää junamäärän kasvua. Rataosilla liikkuu paljon muun muassa raskaita paperi- ja kartonkikuljetuksia.

GRK:n eri urakat vaativat erityisosaamista sekä erikoiskalustoa ja -materiaaleja. Yhteensä raiteiden kunnostus ja turvallisuuden parantaminen työllistää yhteensä noin 40 henkilöä, työvaiheesta riippuen. GRK työllistää myös kone- ja aliurakoitsijoita maarakennustöissä ja perustuksien asennuksessa.

”Raiteiden rakentaminen ja kunnossapito ovat yksi nopeimmin kasvavista GRK:n palveluista. Viime vuonna rataliiketoiminnan liikevaihto kasvoi yli 30 prosenttia vuodesta 2020. Keskitymme nykyisen rataverkon modernisointihankkeisiin ja päällysrakenneurakoihin sekä kunnossapitoon. Tavoitteenamme on lisätä ratapalveluiden liikevaihtoa edelleen lähivuosien aikana”, GRK Rail Oy:n toimitusjohtaja Mikko Nyhä sanoo.


Kouvolan ratapiha


Lisätiedot hankkeesta:

 • Kouvola-Kotka/Hamina -hankkeen tavoitteena on parantaa liikennöinnin täsmällisyyttä ja nostaa rataosan kapasiteettia.
 • Hanke tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten parantamiseen muun muassa nostamalla radan akselipainoa 25 tonniin.
 • Rakentaminen käynnistyi 2020 ja hanke on kokonaisuudessaan valmis 2025.
 • Hankekokonaisuus koostuu useista rinnakkaisista osista: peruskorjaushanke (päällysrakenne, sillat) akselipainon nosto 25 tonniin (pehmeikkö-, silta ja rumpukorjauksia), turvalaitteiden uusiminen, kehittämistoimenpiteet


Haminan ratapiha


Tarkemmat lisätiedot GRK:n urakoista:

 • Sähkörata- ja vahvavirtatyöt, sopimuksen arvo noin 7,7 miljoonaa euroa
  Urakassa tehdään suurimmat työt Inkeroisten, Juurikorven, Haminan sekä Kymin liikennepaikoilla. Urakka sisältää muun muassa sähköratarakentamista. Urakka toteutetaan pääosin vuonna 2022. Vuodelle 2023 urakasta jää toteutettavaksi Juurikorven lopullisen tilanteen sähköratatyöt. Sopimus koskee GRK Rail Oy:tä.
 • Turvalaitetyöt, sopimuksen arvo noin 0,5 miljoonaa euroa
  Urakassa tehdään muun muassa päällysrakenne, sähkörata, silta- ja rumpu-urakoiden eri työvaiheiden vaatimat turvalaitetyöt. Urakka toteutetaan vuoden 2022 aikana. Sopimus koskee GRK Rail Oy:tä.
 • Inkeroisten alikulkusilta, sopimuksen arvo noin 4 miljoonaa euroa
  Inkeroisten liikennepaikan urakoissa uusitaan Inkeroisten alikulkusilta, lisäksi asema-alue muokataan vastaamaan nykyvaatimuksia muun muassa esteettömyyden osalta. Rakennustyöt on aloitettu maaliskuussa 2022. Sopimus koskee GRK Infra Oyj:tä.
 • Huoltotiet ja vastapenkereet, sopimuksen arvo noin 0,9 miljoonaa euroa
  Urakkaan kuuluvat muun muassa Osolankosken huoltotien louhinta ja rakentaminen, Rapakiventien, Takamaantien ja Hakatien sorastus. Sopimus koskee GRK Infra Oyj:tä.Lue seuraavaksi