Uutiset

Työkoneet

Yhdistys PEFC-sertifioinnin toteutukseen

Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry

MTK ry, Metsäteollisuus ry ja Suomen Sahat ry ovat perustaneet Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry:n. Yhdistys toimii jatkossa alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana Suomessa.

Alueellinen ryhmäsertifiointi on laadukas ja kustannustehokas tapa hoitaa markkinoiden kannalta tärkeää metsien sertifiointia. Sertifikaatin haltijan tehtävänä on varmistaa standardin kriteeristön noudattaminen. Lisäksi Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry lisää osaltaan PEFC -sertifioinnin tunnettuutta Suomessa.

Nykyisten PEFC-sertifikaattien haltijoiden, Metsänomistajien liittojen, toiminnan päättyessä tilalle rakennetaan uusi toimintamalli ryhmäsertifiointiin. Metsäomistajien liitot siirtävät nykyiset sertifikaatit Kestävän Metsätalouden Yhdistykselle välittömästi yhdistyksen perustamisen jälkeen. Näin PEFC-ryhmäsertifiointi jatkuu joustavasti myös ensi vuonna eikä metsänomistajilta edellytetä erillisiä toimenpiteitä.

Metsäomistajat pääsevät mukaan alueelliseen ryhmäsertifiointiin esimerkiksi metsänhoitoyhdistysten jäsenyyden tai puun ostajien asiakkuuksien kautta. Halutessaan metsänomistajat voivat ilmoittautua myös suoraan sertifikaatin haltijalle.

Lue seuraavaksi