Uutiset

Työkoneet

Vuoden 2020 turvallisimmat palkittiin

Hyvä turvallisuuskulttuuri, kaikkien työmaalla työskentelevien turvallisuudesta huolehtiminen, asiakirjat ja luettelot aina ajan tasalla. Uudenmaan työturvallisuuskilpailun voittajat löytyivät edellä mainittuja asioita painottaen, vaikka pandemia rajoittikin kilpailun järjestämistä. Kilpailussa palkittiin jälleen myös paras rakennuttaja, joka sai kehuja etenkin ennakoivaan työsuojeluun panostamisesta.

Rakennusala edistää turvallisuutta monin eri keinoin, yksi niistä on työmaiden väliset alueelliset työturvallisuuskilpailut. Uudenmaan vuoden 2020 kilpailu pystyttiin organisoimaan, vaikka pandemia toikin siihen omat haasteensa, eikä kaikki kilpailusarjoja voitu toteuttaa.

Voittajayritykset

Tällä kertaa ainoastaan Infra-alalla voitiin toteuttaa yritysten välinen kilpailu, jonka voitti Skanska Infra Oy. Pandemian tuomien rajoitusten vuoksi talonrakennusyritysten välistä kilpailua ei voitu järjestää, vaan turvallisuudesta kilpailtiin talonrakennuksessa tänä vuonna vain työmaiden kesken.

Suurten talonrakennusyritysten työmaista parhaimmaksi ylsi YIT Suomi Oy:n Asunto Oy Porvoon Fillari. Pienten rakennusyritysten työmaista kärkeen nousi Kymppirakenne Oy:n Nikkilän Sydämen koulukeskuksen laajennus.

Infran työmaasarjassa parhaaksi nousi maarakennusliike E.M. Pekkinen Oy:n toteuttama Koivuhaantien ja Koivulehdontien parantaminen. 

Kunniamaininnan saivat hyvin turvallisuusasiansa hoitaneet aliurakoitsijat Lumon Suomi Oy ja Maarakennus Rinne-Laturi Oy.

Myöskään kiertopalkintoa ei voitu tänä vuonna koronarajoitusten vuoksi jakaa kuin infra-alalla. Sen voitti Skanska Infra Oy. Kiertopalkinto annetaan yritykselle, jonka työmailla mitatut turvallisuuden tasoa ilmaisevat TR- tai MVR-indeksien tulokset ovat keskimääräisesti kaikkein korkeimmat.

Vuoden rakennuttaja: Vantaan kaupungin kaupunkiympäristön toimiala

Turvallisuus tulee varmistaa yhdessä rakennuttajan, päätoteuttajan ja muiden toimijoiden kesken suunnittelusta alkaen. Rakennuttajia on palkittu Uudenmaan työturvallisuuskilpailussa jo yli kymmenen vuoden ajan. Turvallisuusasiansa infra-alan rakennuttajana hyvin hoitanut Vantaan kaupungin kaupunkiympäristön toimiala sai tämän vuoden kilpailun kunniamaininnan. 

”Vantaalta turvallisuuskilpailuun valikoituneissa hankkeissa ei sattunut vakavia tapaturmia. MVR-mittarilla arvioituna työmaiden keskiarvo oli yli 95 prosenttia. Kilpailusääntöjen mukaisesti myös työntekijäluettelot olivat ajantasaisia”, kertoo työsuojeluinsinööri Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

Päätoteuttajille suunnatun kyselyn perusteella kaupungin organisaatio oli panostanut ennakoivaan työsuojeluun laatimalla muun muassa asianmukaiset rakennuttajan turvallisuusasiakirjat ja -säännöt. 

Pandemian takia työturvallisuuskilpailuun kuuluvia TR- ja MVR-mittauksia toimitettiin pääasiassa ulkotiloissa ja huomiota kiinnitettiin mm. työmaiden eristämiseen ulkopuolisilta ja työmaateiden liittymiseen yleiseen katuverkkoon.

”Pelti ei kolise, kun liikennejärjestelyt ovat kunnossa”, tiivisti eräs työmaamestari. Kaikilla kilpailuun osallistuneilla Vantaan työmailla liikennejärjestelyt olivat moitteettomassa kunnossa itse työmaa-alueella sekä sen ulkopuolella. 

Pandemia suuri turvallisuusriski

”Nolla tapaturmaa rakennusteollisuudessa 2020-hanke tuli päätökseensä ja tämä vuosi käynnistettiin uusien turvallisuustoimien merkeissä. Samaan aikaan kiihtyvä koronapandemia on tuonut omat turvallisuuden lisähaasteensa, jotka vaativat työmailla nyt erityistä venymistä. Täytyy kuitenkin luottaa siihen, että oikeilla varotoimilla pärjätään ja ennen pitkää korona-aikakin on taakse jäänyttä elämää” sanoo turvallisuusasiantuntija Juha Suvanto Rakennusteollisuus RT:stä.

Työturvallisuuskilpailun järjestivät alan keskeiset toimijat Talonrakennusteollisuuden Uudenmaan piiri, INFRA ry, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO, Etelä-Suomen aluehallintovirasto/työsuojelun vastuualue, Työturvallisuuskeskus ja RAKLI ry.


 

Lue seuraavaksi