Uutiset

Työkoneet

Vt 5 Mikkeli-Juva – tahti kiihtyy

Vuonna 2018 aloitettu Vt 5 Mikkeli–Juva -hanke on edennyt sujuvasti ja aikataulussa. Mikkelin päässä hankkeesta on valmiina noin kolme neljäsosaa. Syksyllä avautuu liikenteelle ensimmäiset 18 kilometriä uutta valtatietä Mikkelistä Juvan suuntaan. Kesäkuussa siirretään Nuutilanmäki–Juva -välillä liikenne kiertotielle kuuden kilometrin matkalla ja aloitetaan vt 5 pääväylän rakennustyöt. Koronatilanne ei ole juurikaan vaikuttanut töiden etenemiseen.

Mikkeli-Nuutilanmäki -välillä alkavat laajamittaiset päällystyöt. Päällystystä tehdään aiemmin tehtyjen lisäksi vielä puoli miljoonaa neliötä. Urakan kaikki massansiirrot on tehty ja siltojen päällysrakenteet on valettu. Sillat ovat eristys- ja varusteluvaiheessa, viimeistelytöitä tehdään koko urakka-alueella. Kaikkiaan siltoja on urakka-alueella toteutettu 24 kappaletta.

Kesäkuussa merkittäviä liikennejärjestelyjä Nuutilanmäen ja Juvan välillä

Kesän aikana Nuutilanmäki-Juva -välillä siltatyöt jatkuvat ja painopiste siirtyy enemmän päätien rakentamiseen. Tällä hetkellä siltoja on tekeillä seitsemän, kaikkiaan tehdään 12 siltaa.
Tähän asti urakassa on rakennettu nykyisen tien sivussa olevia kohteita sekä rinnakkaistietä, jota käytetään myöhemmin kiertotienä, kun uutta tietä rakennetaan nykyisen tien paikalle.
 
Kesäkuun alkupuolella tehdään isompi liikennejärjestely, kun viitostien liikenne siirretään kuuden kilometrin matkalta kiertotielle Häkkiläntien liittymän ja Kettulan välillä. Kiertotiejärjestelyn takia on kohteessa tulee olemaan alennettu nopeusrajoitus ja se tulee vaikuttamaan liikkumiseen ja matka-aikoihin. Tiedotamme tarkoista ajankohdista ja vaikutuksista tarkemmin ennen liikennejärjestelyiden käyttöönottoa.

Loppuvuonna avataan lisää tieosuuksia liikenteelle

Koko Mikkeli-Juva hankkeessa on tehty maanleikkauksia 1,8 miljoonaa kuutiota ja louhittu kalliota 1,8 miljoonaa kuutiota. Nopeusrajoitus työkohteissa on 50 kilometriä tunnissa. Marraskuussa 2020 on tarkoitus avata liikenteelle uutta päätielinjausta Nuutilanmäestä Juvan suuntaan noin 2,5 kilometriä.

Odotettu ja merkittävä hanke maakunnalle

Vt 5 Mikkeli-Juva hanke on tärkeä tiehanke Mikkelin seudulle ja koko Etelä-Savolle. Viitostie on alueen tärkein valtaväylä, joka kytkee seudun työssäkäyntialueet toisiinsa ja muualle Suomeen. Etelä-Savon työpaikoista 65 prosenttia sijaitsee kymmenen kilometrin päässä viitostiestä. Mikkelin seudulle uuden tien välittömään läheisyyteen on jo sijoittunut useita teollisuuden ja kaupan palveluita. Mikkelissä kehitetään Visulahden aluetta ja Juvan Vehmaalle on suunnitteilla yritysalue.

Vt 5 Mikkeli–Juva

Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Mikkeli–Nuutilanmäki -osuudella tie rakennetaan pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki–Juva osuus raken-netaan nykyisen valtatie 5:n kohdalle 2 + 2 kaistaisena, eli koko tieosuus Vt 5 Mikkeli–Juva on laatutasoltaan sama. Vt 5 Mikkeli–Juva otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021 ja lopullisesti tie on valmis kesällä 2022.


Lue seuraavaksi