Uutiset

Työkoneet

Vt 3 Hämeenkyrönväylän rakennustyöt käynnistyvät

Valtatielle 3 rakennettavalla Hämeenkyrönväylällä on kesän ajan tehty valmistelevia töitä ja varsinaiset työt käynnistyvät nyt syyskuussa. Taajama-alueella työt aloitetaan Ristamäentien uuden sillan kohdalta.

Hämeenkyrönväylän hankkeessa rakennetaan 10 kilometriä uutta valtatietä, 11 uutta siltaa ja kolme eritasoliittymää. Lisäksi rakennetaan noin kolme kilometriä pyöräilyn ja jalankulun väyliä sekä merkittävä määrä melusuojausta.

”Rakennustyöt aloitetaan Ristamäentielle tulevan uuden sillan kohdalta, missä tehdään maaleikkaustöitä yhteiskoulun ja Pappilanjoen välillä ja kohdalla liikenne ohjataan kiertotielle. Joen toisella puolella Kylmäojantien läheisyydessä aletaan rakentaa uutta maantielinjausta sekä paalulaattaa. Timintien yksityistien ja Hanhijärven eritasoliittymän välisellä metsäosuudella taas tehdään maanleikkaus- ja pengerrystöitä sekä paljastetaan kalliopintoja louhintatöiden aloittamiseksi”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Akseli Nurmi.

Alustavan aikataulun mukaan Hämeenkyrönväylällä päästään ajamaan vuoden 2022 lopulla. Ylittävillä väylillä (Häijääntie ja Ristamäentie) sekä alittavalla väylällä (uusi Kylmäojantien linjaus) päästään todennäköisesti ajamaan jo aiemmin. 

Työmaalla vaikutuksia liikenteelle Ristamäentiellä ja Purosuun pururadalla

Ristamäentiellä on työnaikaisia liikennejärjestelyjä ja kohdassa kiinnitetään erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen. Työmaan toimihenkilöitä käy vierailemassa yhteiskoululla maanantaina 7.9. kertomassa koulun välittömässä läheisyydessä olevasta työmaasta.

”Hämeenkyrön yhteiskoulun läheisyyteen rakennetaan valaistu kiertotie, jossa on erillinen väylä kävelijöille ja pyöräilijöille. Työmaaliikenne ei tule kiertotien kohdalla risteämään jalankulkijoiden kanssa”, kertoo Destian projektipäällikkö Jukka-Pekka Saikkonen.

Ristamäentien toisella puolella oleva Puronsuun pururata katkaistaan kahdesta kohdasta, joiden korvaavana kulkuyhteytenä toimii Ristamäentie.

Valmistuttuaan uusi valtatieosuus tulee parantamaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Hankkeen kustannusarvio on 65,35 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 64 miljoonaa euroa ja Hämeenkyrön kunnan osuus on 1,35 miljoonaa euroa.

Hämeenkyrönväylän asukastilaisuus järjestetään koronavirustilanteen vielä vallitessa virtuaalisesti Facebook Live -lähetyksenä 10.9.2020 klo 16:30.

Lue seuraavaksi