Uutiset

Työkoneet

Variocontrol eliminoi turhat ylityskerrat

Tänä vuonna 50 vuotta täyttävä, Fayat-konserniin kuuluva, Bomag on vuonna 1954 perustetun Rotatorin vanhin edustus. Maailman johtavan maantiivistyskonevalmistajan tuotteet tulivat Rotatorin katon alle nimittäin jo vuonna 1967. Siilinjärven kurssilla (lue: 3D-koneohjaus tulossa maantiivistykseenkin) jaettiin informaatiota maantiivistyksestä sekä ennen kaikkea sen tehostamisesta ja rationalisoinnista. Jokainen Suomen teillä liikkuva törmää huonosti tiivistettyihin kaivantoihin tai täyttöihin. Ympäristöään huonommin tiivistetyt kohdat näkyvät painumina ja kuoppina verrattuna kunnolla tiivistettyyn materiaaliin. Tästä aiheutuu kustannuksia niin tilaajalle kuin työn suorittajalle.

”Tiivistyksessä on tavoitteena aikaansaada muun muassa suurempi materiaalin tiheys ja paineensietokyky. Tiivistyksen aikana partikkelit järjestäytyvät uudelleen ja veden osuus vähentyy. Samankokoiset materiaalit eivät tiivisty, vaan paras tulos saavutetaan erikokoisilla partikkeleilla”, aloittaa Rotatorin tuotepäällikkö Janne Salomäki luentonsa maan tiivistyksestä. Maantiivistyksen perusmenetelmät jaetaan kahteen eli staattiseen ja dynaamiseen tiivistykseen. Muun muassa tärylätkät ja jyrät edustavat tätä tehokkampaa dynaamista tiivistystapaa.

Maailman suurin yksivalssijyrä Bomag BW332 DH.

Valssijyrien tiivistystehon muodostavat frekvenssi eli iskutiheys ja koneen valssin sekä epäkeskon muodostama kokonaispaino/-voima. Maantiivistyskalustossa amplitudi eli iskunpituus on yleensä suurempi kuin asfaltin tiivistykseen tarkoitetussa kalustossa. Vastaavasti frekvenssi eli iskutiheys on maantiivistyksessä harvempi kuin asfaltin tiivistyksessä. Tiheä frekvenssi ja lyhyt iskunpituus mahdollistavat suuremman värinän tiivistettävän materiaalin pintakerroksissa ja vastaavasti pidempi amplitudi mahdollistaa iskun kohdistumisen syvemmälle.

Bomagin malliston alapäässä ovat pienet tärylätkät ja toista ääripäätä edustaa maailman suurin yksivalssijyrä, 32 tonnin BW332 DH. Sen tiivistysteho riittää jopa neljän metrin rakennekerroksille.

Printti kertoo tulokset

Bomagin yksivalssijyriin saatavilla oleva Variocontrol-järjestelmä takaa homogeenisen tiivistystuloksen. Sen avulla saavutetaan hallittu ja suunnattu valssin isku maaperään. Amplitudi ja iskun suunta muuttuvat maaperän kantavuuden mukaan.

”Variocontrol-järjestelmä koostuu etäisyyden mittayksiköstä, kiihtyvyysantureista, valssin koneikosta, laskentayksiköstä ja näytöstä. Työn suorittamiseen on olemassa joko manuaali- tai automaattitila“, valistaa Salomäki.

Variocontrol-järjestelmässä ohjaamossa sijaitsevasta kiekosta valitaan joko manuaali- tai automaattitila. Manuaalitilassa valitaan iskun suunta ja automaattitilassa vaadittava tiiveysarvo.

Manuaalitilassa kuljettajalla on mahdollisuus valita ohjaamon kiekosta iskun suunta kuudesta vaihtoehdosta. Iskun suunnan valinta vaikuttaa myös suoraan iskunpituuteen. Esimerkiksi silloin kun halutaan varjella rakennetussa ympäristössä olemassaolevia rakennusten perustuksia värähtelyiltä, on mahdollista valita vaakasuuntainen isku. Vastaavasti haettaessa maksimaalista iskutehoa, voidaan iskun suunta kääntää pystysuuntaiseksi. Automaattitilassa taas valitaan samasta kiekosta tavoiteltava tiiveysarvo, jolloin jyrän automatiikka säätää iskun kulmaa ja pituutta. Edelleen järjestelmässä on mittaustila, jonka avulla saavutettua tiiveysarvoa tarkkaillaan.

”Variocontrolin avulla saavutetaan tasainen tiivistystulos ja vältetään ylitiivistystä. Järjestelmä säästää aikaa sekä rahaa ja antaa varmuuden kuljettajalle sekä työn tilaajalle“, lisää Salomäki.

Levytestit ovat perinteinen tapa mitata tiivistyksen onnistumista. Ongelmana tietysti on, että levytesteillä ei voida kattaa koko aluetta. Bomagin kaikissa yli viiden tonnin yksivalssijyrissä on tiiveysmittari vakiona. Printteristä saadusta tulosteesta voidaan tutkia monipuolista dataa alkaen yliajokertojen määrästä päätyen Evib-arvoon (MN/m²). Nyt koko järjestelmä tehostuu, kun jyrät voidaan jatkossa saada osaksi työmaan 3D-kokonaisuutta Novatronin laitteiden ja Infrakitin pilvipalvelun avulla. Näin tiivistyksen etenemisen seuraaminen ja tiiveysarvojen dokumentointi helpottuvat huomattavasti. Maan tiivistäminen saadaan näin samalle viivalle työmaan muun 3D-hallinnan kanssa.

Lue myös: Eurooppa rakentaa: Istanbuliin maailman suurin lentokenttä

Lue seuraavaksi