Uutiset

Työkoneet

Uutta syntyy

Juha Kuusjärvi

Toimituspäällikkö, työkoneala
Konepörssi

Uuteen kauteen ovat lähtemässä myös kansamme korkeinta päätösvaltaa käyttävät päättäjät. Millä porukalla se tapahtuu ei ole vielä tätä kirjoittaessani selvillä. Joka tapauksessa on toivottavaa, että hallitusneuvotteluissa päästään nopeasti ratkaisuihin ja päättäjät pääsevät rakentamaan parempaa tulevaisuutta.

Ympäristönsuojelu on yksi vaalienkin teemoista ja kierrätys on yksi keskeisistä teoista siinä. Rakennusjätteen kierrättämisestä on puhuttu paljon sitä on toteutettukin järjestelmällisesti. Ongelmana on monesti, että purkamisesta tullut materiaali päätyy EU:n jätedirektiivin mukaisesti ensisijaisesti jätteeksi. Jotta jätteeksi luokitellusta kiviaineksesta saadaan rakennusmateriaaliksi kelpaavaa, sille pitää hankkia ns. EoW-luokitus (End of Waste). Vaatimukset ovat tiukat. Toisaalta hyväkin niin, mutta järkeä pitäisi näissä pystyä käyttämään ja luokituksia kehittää käyttökohteen mukaisiksi. Jätteet pitäisi saada mahdollisimman täydellisesti materiaaleiksi, ei kaatopaikkojen täytteeksi.

Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan maarakennusasetusten uudistamista. Toivottavasti uusiomateriaalit huomioidaan uudistuksessa entistä paremmin. Pian uusi pääministeri valitsee kuka ministeri tulee hoitamaan ympäristöasioita. Siinä yksi mielenkiintoinen aihe seurattavaksi.

Lue seuraavaksi