Uutiset

Työkoneet

Uudet viidennen sukupolven Atlas Copco QAS 5-generaattorit

Atlas Copco on esitellyt generaattoriensa QAS-lippulaivamalliston viidennen sukupolven. Uudet QAS 5-mallit on kehitetty vastauksena nykypäivän käytön haasteisiin, ja ne tarjoavat rakennusalan, teollisuuden ja tapahtuma-alan loppukäyttäjille entistä hiljaisemman toiminnan, 20 prosenttia pienempi jalanjälki kuin vertailukelpoiset mallit markkinoilla, pienemmät moottorin päästöt, nopeamman plug and play -rinnakkaiskäytön, tehostetun polttoainetalouden, 24 tunnin itsenäisen käytön ja pienemmän omistamisen kokonaiskustannuksen. Tämän ansiosta QAS 5-mallisto auttaa asiakkaitamme parantamaan laitekalustonsa käyttöä ja investointinsa tuottavuutta.
 
QAS 5-mallisto on kehitetty tuottamaan generaattorien käyttäjille vaivaton, vaiheittainen siirtymä 2019/20 käyttöön tuleviin moottorien EU Stage V -päästöstandardeihin. Malliston viisi ensimmäistä versiota ovat QAS 80-, 100-, 120-, 150- ja 200-generaattorien uusia versioita. Näihin kaikkiin kuuluu Stage IIIA -moottori, suuritilavuuksinen polttoainesäiliö ja integroidulla muuttuvanopeuksisella taajuusmuuttajalla (VSD) varustettu moottori jäähdytyspuhaltimen käyttämistä varten. Nämä ominaisuudet yhdessä integroidun muuttuvanopeuksisella taajuusmuuttajalla (VSD) varustetun moottorin kanssa tuottavat asiakkaalle keskimäärin 5 % pienemmän polttoaineen kulutuksen kuin alan keskimääräisissä vastaavissa malleissa.

QAS 5-malliston lähivuosina esiteltävät kapasiteetiltaan suuremmat ja täysin EU Stage V -yhteensopivat mallit avaavat asiakkaalle selkeän reitin kohti Stage V -päästötason saavuttamista ja jopa sen ylittämiseksi.

Adrian Ridge, Atlas Copcon Power and Flow -liiketoiminta-alueen pääjohtaja sanoo: ”Tänä vuonna juhlistamme 30-vuotista innovaatiojohtajuuttamme siirrettävien generaattorien alalla, ja olemme ylpeitä voidessamme juhlavuoden kunniaksi esitellä QAS 5-mallistomme. QAS-generaattorien viides ja uusin sukupolvi on suunniteltu alusta asti täyttämään käyttäjien alati muuttuvat kestävää tuottavuutta, parempaa tuotannon joustavuutta sekä ympäristö- ja lakivaatimuksia koskevat tarpeet.”

Siirrettävien energialaitteistojen tuottama liian suuri melu koetaan yhä yleisemmin kestämättömäksi kaupunkiympäristöissä ja teollisuuden työpaikoilla. Tämän vuoksi QAS 5-generaattorit tuottavat huomattavasti aiempaa alemman melutason, ja ne ovat keskimäärin 5–8 dBA hiljaisempia kuin vastaavat generaattorit.

Generaattorien lähes kuiskaava suorituskyky tuotetaan erilaisten tekniikoiden yhdistelmällä, esimerkiksi VSD-moottorin käyttämällä puhaltimella, joka säätää jäähdytysilman virtausta moottorin vaatimusten mukaiseksi. Tämä yhdessä äänenvaimentimien ja vaimennusvaahtojen avulla toteutetun tehostetun äänenvaimennuksen kanssa tuottaa jopa viidesosan pienemmän melutason käyttökohteesta ja kuormaprofiilista riippuen.

Erilaiset tapahtumat ja kaupunkialueiden ahtaat työmaat etusijalla suunnitellut QAS 5-generaattorit tarjoavat jopa 20 prosenttia pienemmän pohjapinta-alan kuin mikään muu vastaava siirrettävä energiantuottolaitteisto. Lisäksi generaattorit on asennettu tukevalla alusrungolle, jossa on paikat haarukkatrukin haarukoille, ja ne kestävät jopa neljä kertaa laitteen painon muuttamatta muotoaan. Nämä ominaisuudet tekevät generaattoreiden kuljettamisesta ja työmaalle sijoittamisesta helpompaa ja siten ne ovat mukana luomassa turvallisempaa työympäristöä.

Sähkötehoa vaaditaan usein välittömästi, ja tämän vuoksi QAS 5-generaattorit perustuvat plug and play -kytkettävyysperiaatteeseen, joka on suunniteltu tuottamaan turvallinen, nopea ja joustava energian tuotto mahdollisimman vähällä vaivalla. Generaattorissa voi olla jopa 8 pistorasiaa, liitinrima ja valinnainen teholukko, ja ne käynnistyvät jopa viidessä sekunnissa.

Jos käyttäjät tarvitsevat skaalattavaa tehoa, QA5-generaattorit voi määrittää rinnakkaiskäyttöön toistensa kanssa alle minuutissa. Tämä mahdollistaa tehon optimaalisen käytön ja työmaan erittäin suuren tehoredundanssin.

Innovatiivinen Power Management System (PMS) -tehonhallintajärjestelmä mahdollistaa generaattorien nopean rinnakkaiskäytön. Tämä auttaa hallitsemaan rinnakkain käytettäviä generaattoreita tehokkaasti käynnistämällä ja pysäyttämällä yksiköitä kuorman suurentuessa tai pienentyessä. Tällä tavalla kunkin generaattorin kuorma pysyy polttoaineenkulutuksen optimoivalla tasolla. Se poistaa tarpeen käyttää generaattoreita alhaisilla kuormatasoilla, sillä tällainen käyttö saattaa aiheuttaa moottorivaurioita ja lyhentää laitteiston käyttöikää.

Käyttäjät voivat luottaa QAS 5-toimivan itsenäisesti pitkään; kaikissa malleissa on integroidut suurikapasiteettiset polttoainesäiliöt, jotka riittävät jopa viiden työvuoron ajaksi. Vedenerottimella varustettu raskaan käytön polttoaineen suodatusjärjestelmä lyhentää huoltojen aiheuttamia käyttökatkoksia. Yksiköiden lukittava ulkoinen polttoaineen täyttöpiste parantaa osaltaan turvallisuutta.

Sen lisäksi, että Atlas Copcon QAS 5-mallisto on valmis tulevaisuuteen, se myös käyttää hyödykseen kehittyneen digitaalisen yhdístettävyyden tuottamia etuja. Esimerkiksi lisävarusteena saatavan FleetLink-telematiikkajärjestelmän avulla loppukäyttäjät saavat omaisuutensa sijainnin ja suorituskyvyn täysin läpinäkyvästi käyttöönsä, generaattorien sijainnista riippumatta

Lue seuraavaksi