Uutiset

Työkoneet

Urakointia ympäristön ehdoilla – Haapaniemen Koneasema Oy

Yhtiö työllistää ympärivuotisesti viisi henkilöä ja lisätarvettakin työvoimasta alkaa olla.
Liikevaihto yhtiöllä on kasvanut reipasta vauhtia, mutta samalla yritys on kehittynyt maltillisesti, luonnon ja muut olosuhteet huomioiden, mistä todistuksena on yrityksen vuonna 2010 saama arvostettu Vapon ympäristöpalkinto. Perusteluina oli vastuullinen ja ympäristön huomioiva työskentelytapa. Mikko on kehittänyt turvetuotantomenetelmiä ja rakentanut pintavalutuskenttiä, jotka takaavat puhtaan turvetuotannon. Mikon periaatteena onkin turvealueen lähistön ihmisten kanssa keskusteleminen ja neuvotteleminen, millä varmistetaan kaikkien osapuol­ten tyytyväisyys.

Ylöstalon periaatteena on aina ollut, että konekanta täytyy olla toimiva ja ajan tasalla. Tämä takaa töiden toimimisen ja aikataulujen pitämisen. Hän onkin investoinut rohkeasti kalustoon ja tällä hetkellä rivistä löytyy seitsemän traktoria, kiinteistötraktori, kaksi telakaivukonetta, lumiauroja, hiekoittimia, polanneteriä ja oma huoltoauto. Kaikki koneet ovat kovassa käytössä ja tunteja tulee rutkasti mittariin. Hyvänä esimerkkinä tästä on viime talven 22 500 kuution lumimäärän hoitaminen huoltoalueiltaan kaatopaikalle. Henkilökuntaansa Mikko on erittäin tyytyväinen ja luottoa täytyykin olla, sillä hänellä on hoidettavanaan myös 150 hehtaarin maatila ja navetasta löytyy 40 emolehmää ja lisää on tulossa.

Turvetöitä Tammelassa

Kävimme Mikon kanssa tutustumassa nykyaikaiseen turvetyömaahan Tammelan Okssuolla Hämeenlinnan ja Forssan välimaastossa. Okssuo on 120 hehtaarin kokoinen Vapon turvealue ja sen haasteellisuutta lisää vieressä virtaava Oksjoki ja läheinen Oksjärvi. Alueella on runsaasti sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta ja turvesuo on varmasti tarkassa valvonnassa. Tässä tilanteessa on luonnollista, että urakoinnissa mennään ympäristön ehdoilla ja kaikki osapuolet huomioiden. Kaikki alueelta valuva vesi puhdistetaan ja veden laatua valvotaan tihein välein otettavin näyttein.

Veden puhdistus on monimutkainen prosessi, jossa vesi kulkee pidättimestä päisteputkien kautta virtaamapatoon, seuraavaksi laskeu­tusaltaa­seen ja sieltä pumppaamosta pintavalutuskentälle. Sieltä vesi siirtyy kaivoihin, joista otetaan vesinäyte, jonka jälkeen sieltä puhtaaksi todettu vesi lasketaan Oksjokeen. Puhdistusprosessin läpikäyminen kestää noin vuorokauden ja sen ylläpito ja valvonta vie runsaasti aikaa, mutta tästä työstä ei Ylöstalon porukka tingi. Tästä Vapon palkinto toimii hienona todisteena.

Tämä kesä on ollut turvemiehille haasteellinen, mutta Tammelassa homma on onnistunut hyvin ja parhaina vuorokausina aumaan on noussut jopa 5 000 kuutiota turvetta. Mikolla suolla pyörii seitsemän traktorin ja telakaivukoneiden sekä Vapon turvekoneiden paletti.
Alueelta nousee poltto- ja kuiviketurvetta sekä mullan raaka-ainetta. Okssuolla työskentelevät Seppo Koskela ja Henry Hanhisuanto ovat nähneet turvetyön monimuotoisuuden ja kertovatkin ettei tässä hommassa juuri samanlaisia päiviä tule. Työajat ovat välillä mielenkiintoisia ja käytäntö opettaa toisinaan kovankin kautta miten pehmeällä suolla kuuluu toimia. Turvealan tulevaisuuden Mikon porukka näkee positiivisena lakien kiristymisestä ja valtiovallan oikuista huolimatta. ”Uskoa täytyy riittää, vaikka suurennuslasin alla ollaankin”, toteaa Ylöstalo.

Monipuolista kiinteistönhuoltoa

Kiinteistönhuollossa Haapaniemen Koneaseman vahvuutena on sen konekannan monipuolisuus. Asiakaskuntaa on laidasta laitaan aina isoista tehtaista, joiden piha-alueet työllistävät koneita kellon ympäri, aina yksityisiin kiinteistönomistajiin. Talvihoidossa Mikolla on myös luotettava kumppani eli hämeenlinnalainen Hakuko Oy, jonka kanssa tehtävästä yhteistyöstä hyötyvät sekä itse yritykset että asiakkaat.

Yhteistyö antaa nopeutta ja joustavuutta varsinkin talven kiireellisiin aikatauluihin ja se myös tarjoaa asiakkaalle taloudellisesti tehokkaita mahdollisuuksia. Lumiauroissa Mikko luottaa utajärveläisen RP-Koneen nelimetrisiin Skaala-auroihin, joiden vahvuutena on nopeus ja loistava aurausjälki. Tärkeässä polanteen poistossa käytetään ontojokelaisen Polanneterä Oy:n PT-3000-polanne­teriä, jotka ovat käytännön työssä osoittautuneet todella toimiviksi. Ylöstalo on niin vakuuttunut polanneterien laadusta, että on myös aloittanut niiden jälleenmyynnin Etelä-Suomen alueelle.

Lisää rautaa tuleen

Ylöstalolla on pakko olla tavallista enemmän tunteja kellossaan, sillä niin monessa mies on mukana. Turvetöiden, kiinteistönhuollon ja maatilan hoidon lisäksi mieheltä löytyy takataskustaan maatilamatkailua ja siihen kuuluvien viiden mökin hoito, joka vielä on Mikon vanhempien hallussa. Vapaa-aikana Mikon löytää äänekkään harrastuksen parista, sillä hän toimii drifting-autoluokassa ajavan Juha Rintasen huoltomiehenä. Mukavaa vaihtelua tarjoava harrastus onkin vienyt miehiä kilpailumatkoille aina Valko-Venäjää myöten.

Haapaniemen Koneasema on saavuttanut alueella luotettavan maineen ja hyvä asiakaspalvelu onkin ollut parasta mainontaa yritykselle. Yrityksen toiminta laajenee jatkuvasti ja esimerkiksi lisää turvesoita on tulossa tuotantoon. Hiljaisia hetkiä ei yrityksessä juurikaan ole ja kuten Ylöstalon työporukka kertoo: ”Kyllä Mikko aina jotain uutta keksii”.

Internet-osoitteita:
www.koneasema.com
www.vapo.fi

Lue seuraavaksi