Uutiset

Työkoneet

Työt jatkuvat Pampalossa


Kuva: Endomines
Pampalon kaivoksen syventäminen ja vinotunnelin ajo alkoivat suunnitellusti ja etenivät hyvin huhtikuussa. Endomines AB tiedottaa Pampalon kaivoksen uudelleenkäynnistämisen etenevän hyvin. Kaikki uudelleenkäynnistämisen työvaiheet etenevät suunnitellusti aikataulussa.

Olemassa olevan vinotunnelin kunnostus, sisältäen tiestön ja pumppauskaluston kunnostukset sekä päivityksiä nykyiseen maanalaiseen sähköverkkoon, saatiin suunnitellusti valmiiksi huhtikuun puolivälissä. Maanalainen kaivosinfrastruktuuri osoittautui hyväkuntoiseksi kahden vuoden ylläpitotilan (care&maintenance) jälkeen, mikä mahdollisti syventämisprojektin aloittamisen suunnitellun aikataulun ja budjetin mukaisesti.

Peränajo nykyisen vinotunnelin syventämiseksi alkoi välittömästi kunnostusohjelman päätyttyä. Syvennys on edennyt jo noin 40 metriä huhtikuun aikana ja toukokuusta alkaen vinotunnelin etenemä tulee kasvamaan suunniteltuun 80–100 metriin per kuukausi.

Toukokuussa tullaan aloittamaan myös maanalainen timanttikairausohjelma osana syvennysprojektia. Kairaukset tulevat pääosin keskittymään nykyisten malmilinssien ja niiden rajojen tarkentamiseen malmin paremman hyödyntämisen mahdollistamiseksi. Tämän lisäksi toukokuussa tullaan suorittamaan pienempi kairausohjelma nykyisen vinotunnelin läheisyydessä olevien lupaavimpien malminetsintäkohteiden tutkimiseksi.

Projektin operatiivista johtoa tullaan vahvistamaan uusin rekrytoinnein. Touko-kesäkuun aikana tullaan palkkaamaan kaivossuunnittelija sekä -mittaaja. Rikastamon henkilöstön rekrytoinnit tullaan aloittamaan myöhemmin syksyllä.


Pampalon kaivos sijaitsee Ilomantsissa, lähellä itärajaa.


Lue seuraavaksi