Uutiset

Työkoneet

Tuulivoimalan siipien irrotusta yläilmoissa – Demag

Belgialainen nostokoneoperaattori Aertssen osallistui äskettäin Etelä-Belgiassa tehtyyn tuulivoimalan siipien irrotusprojektiin. Yrityksen nosturit laskivat 58 metriä pitkät ja 72 tonnia kappaleelta painaneet siivet maahan 136 metrin korkeudesta niin sanottuna tandem-nostona. Nostureina käytettiin kahta tela-alustaista Demag CC 3800 -ristikkopuominosturia.

Oman haasteensa nostoihin toi tuulinen sää, jonka takia aikataulu viivästyi muutamalla viikolla.
”Säätä emme pysty päättämään, mutta onneksi valitsimme projektiin kahden koneen nostotavan”, sanoo Aertssenin projektipäällikkö Peter Bertels. Tehtävään harkittiin kahta vaihtoehtoa; nosto yhdellä suurella nosturilla tai kahdella pienemmällä, joihin sitten päädyttiin. Urakoitsijan mukaan tämä oli kokonaisedullisempi ratkaisu. Kahden pienemmän ollessa näin riittävän tehokkaita, ja erityisesti tarkkoja kyseiseen hommaan, ne valittiin tehtävään. Ennen aloittamista piti kuitenkin varmistaa pohjien kestävyys nostojen suorittamiseen, koska aiemmat nostot oli tehty yhdellä koneella. Kahden nosturin menetelmä sai vihreää valoa ja seuraavana oli vuorossa kaluston ”roudaaminen” paikan päälle.

Tavaraa kuljetettiin työmaalle 130 kilometrin matka 52 rekkakuormallisen verran. Viideltä hengeltä vei viikon päivät koota nosturit toimintakuntoon kohteessa. Ryhmä kokosi ensin kauemmas tuulivoimalasta sijoitettavan nosturin, joka sitten osallistui toisen, lähemmäksi voimalaa sijoitettavan, nosturin kokoonpanoon. Pääpuomiksi valittiin 141-metrinen LSL 12 metrin jatkeella. Vastapainojen puomi on mitaltaan 36 metriä. Vastapainoja yksittäiseen koneeseen pinottiin yhteensä 165+50 tonnia.
Varsinaisen laskutyön ensimmäisessä vaiheessa piti roottorin siipi saada irrotettua itse roottorista, ja se edellytti vaakaliikettä. Aluksi nostoliinat ”lassottiin” paikoilleen vaakatasossa olevaan siipeen. Työ tehtiin puomissa olevien kameroiden ja yläilmoissa olevien avustajien avulla.

Virheitä ei sallittu
”Lassottua” siipeä piti siis ensin saada liikutettua vaakatasossa. Se tehtiin nostureiden ylävaunua kääntämällä. Näin toiseen nosturiin kohdistui 46 tonnin paino ja toiseen 36, kun siipi irtosi roottorista (painoissa ovat mukana myös nostovälineiden massat). Laskun aikana tuli siiven pysyä tarkasti vaakasuorassa, jotta se ei luiskahtaisi pois nostoliinoista. Siipeen oli asennettu digitaalinen vesivaaka, joka lähetti nosturinkuljettajille reaaliaikaista tietoa siiven asennosta.

Nostoja seuranneet tilaajan (Enercon) edustajat olivat vaikuttuneita kahdella nosturilla tehtyjen nostojen tarkkuuksista. Korjausliikkeitä ei ollut tarvetta tehdä kuin vain muutamia. Laskujen aikana toinen nostureista pysyi paikallaan toisen hieman liikkuessa taaksepäin, jotta roottorin siipi saatiin sovitettua kuljetusalustalle.
”Demag CC 3800 -nosturit olivat oiva valinta tähän tehtävään. Sekä niiden tarkat liikkeet että monipuoliset hallintajärjestelmät mahdollistivat nostojen (tässä tapauksessa laskujen) suorittamisen samanaikaisesti kahdella nosturilla tandem-nostona”, päättää Peter Bertels.

 

 

 

Lue seuraavaksi