Uutiset

Työkoneet

Turvetuotantokoneiden romutustuen haku on päättynyt

Turvetuotantokoneiden romutustuki herätti runsaasti kiinnostusta turvetuotannosta luopuvien yritysten keskuudessa, ja tukeen varattu määräraha on nyt kulutettu kokonaisuudessaan loppuun. Turvetuotantokoneiden romutustukea varten oli varattu valtion talousarvioihin yhteensä 29 110 000 euron suuruinen siirtomääräraha.

Ennen haun sulkeutumista lähetetyt hakemukset otetaan käsittelyyn normaalisti. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, edellyttäen että mukaan on liitetty tuen myöntämisen ehtona oleva romutustodistus sekä mahdolliset koneiden hankinta-ajankohdan osoittavat dokumentit.

Hakijat ovat voineet seurata määrärahatilannetta ELY-keskuksen romutustuen verkkosivuilta. Romutustuen ehtojen mukaan turvetuotantokoneet oli romutettava ennen tuen hakemista ympäristöluvan omaavassa romutusalan yrityksessä, ja hakemuksen liitteeksi oli lähetettävä romuttajan romutushetkellä allekirjoittama romutustodistus. Tuen myöntämisen edellytyksenä on myös ollut, että valtion talousarviossa on tuen maksamista varten varattua määrärahaa vielä käytettävissä.

Turvetuotantokoneiden romutustuki oli osa Työ- ja elinkeinoministeriön kansallista tukimallia turvetuotannon nopeasta alasajosta kärsiville yrityksille. Valtioneuvoston asetus turvetuotantokoneiden romutustuesta vuosina 2022–2024 on hyväksytty valtioneuvoston käsittelyssä 27.1.2022, ja tukea on voinut hakea 8.2.2022–22.3.2022. Hakemusten käsittelystä vastaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Lue seuraavaksi