Uutiset

Työkoneet

Trimble ja Komatsu – yhteensopivuus paranee

Trimble ja Komatsu Ltd. kertovat parantavansa yhteistyössä asiakkaidensa kykyä siirtää rakennuskohteiden 3D-dataa Komatsun ja Trimblen ohjelmistojen välillä. Se helpottaa eri toimittajien kaluston hallintaa ja antaa paremman kokonaiskuvan kohteen toiminnoista. Osana yhteistyötä Trimble ja Komatsu kehittävät ohjelmointirajapintaa (API) ohjelmistoalustojensa välille. Pilvipohjainen Trimble® Connect™ -yhteistyö-ekosysteemi tukee Komatsun KomConnect-alustaa rakennusdatan jakamisessa, mistä voi olla merkittävää hyötyä urakoitsijoille ja projektipäälliköille.

Yhteistyö vastaa asiakkaiden toivomuksiin eri valmistajien konekantojen yhteistoiminnasta ja tukee Japanin i-Construction-aloitetta, joka pyrkii vauhdittamaan innovointia ja mullistamaan tuottavuuden rakennustyömailla tieto- ja viestintätekniikan avulla. Sitä tukee Japanin maa-, infrastruktuuri-, kuljetus- ja matkailuministeriö.  Trimble Connected Site® -ratkaisut antavat urakoijille kokonaiskuvan kohteen tuottavuudesta, mm. materiaalimäärät ja -liikkeet, volyymit ja tiivistys sekä kaluston ja resurssien hallintatiedot riippumatta koneen merkistä ja mallista. Trimble Connect on yhteistoimintaympäristö, jolla asiakkaat voivat yhdistää ja jakaa dataa monista lähteistä, myös Trimblen ekosysteemin ulkopuolelta.

Komatsu esitteli Japanissa vuonna 2015 Smartconstructionin eli esineiden Internet -ratkaisun rakennuskohteille. Tietotekninen ratkaisu havainnollistaa asiakkaille kohteen toimintaa työntekijöiden, koneiden ja pintojen osalta pilvipohjaisella KomConnect-alustalla ja lisää kohteen turvallisuutta sekä tuottavuutta.

”Smartconstruction jatkaa Komatsun turvallisten ja huipputuottavien työkohteiden luomistyötä”, sanoi Chikashi Shike, Komatsun älyrakentamisen kehitysosaston johtaja. ”Yhteistyömme Trimblen kanssa on tärkeä askel tukiessamme asiakkaitamme, joilla on käytössä eri valmistajien laitteita, sekä pohjustaessamme rakennusurakoijien edellytyksiä tukea Japanin i-Construction-aloitetta.”

”Trimble on sitoutunut toimittamaan täyden rakennus-ekosysteemin kaikille asiakkaille. Uskomme, että optimiratkaisu on avoin ratkaisu, joka tukee kaikkien valmistajien koneita”, sanoi Bryn Fosburgh, Trimblen varapääjohtaja. ”Olemme innostuneita yhteistyöstä Komatsun kanssa parantaessamme ratkaisujemme yhteistoimintaa ja monen toimittajan kaluston tukea matkalla tulevaisuuden älykkääseen työkohteeseen.” OP.

Lue seuraavaksi