Uutiset

Työkoneet

Teknisen Kaupan myynti nousi ennätystasolle

Teknisen Kaupan jäsenyritysten myynti kasvoi toisella neljänneksellä 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Osittain kovaa kasvua selittää vuoden 2020 toisen neljänneksen heikko tilanne. Toisaalta myynti ylitti nyt myös vuoden 2019 vastaavan ajan myynnin. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla jäsenyritysten myynti kasvoi kahdeksan prosenttia vuodentakaisesta.

Kevään aikana myynti nousi kaikilla toimialoilla. Nopeinta nousu oli raaka-ainekaupassa, joka edellisen vuoden vaikeuksien jälkeen kasvoi 32 prosenttia. Kuluttajatuotteiden vilkas kysyntä siivitti toimialan lähes 26 prosentin kasvuun. Teollisuuden tuotteissa ja palveluissa myynti kohosi 11 prosenttia vuodentakaisesta. Myös rakentamisen tuotteissa ja palveluissa nähtiin nyt liki yhdeksän prosentin kasvu.

”Jäsenyritysten myynti toisella neljänneksellä ylitti kaikki odotukset. Se oli myös korkein Q2 myynti alalla koskaan. Raaka-ainekauppaan kirjattavalla teräskaupalla oli erityisen vahva neljännes (yli +40 %), josta toki hintojen nousu selittää karkeasti puolet. Kuluttajapuolella ajoneuvot ja työkalut olivat erityisen kysyttyjä. Teollisuuden sekä rakentamisen tuotteiden ja palveluiden kysyntä oli myös hyvää. Vaikka viime vuoden lukuja heikentää koronapandemian luoma epävarmuus, ovat luvut selvästi myös vuoden 2019 hyviä lukuja korkeammalla”, sanoo Teknisen Kaupan Liiton toimitusjohtaja Markku Uitto.

Heinäkuussa odotukset olivat myynnin suhteen kaikkien aikojen ennätyksessä. Kasvua odotti 85-95 prosenttia vastaajista, mutta tässäkin on toki vastassa huonompia kuukausia erityisesti kolmen kuukauden odotuksessa. Toimitusaikojen odotetaan edelleen pitenevän.

”Teknisessä kaupassa on erinomainen neljännes takana ja kuluvastakin jaksosta näyttää odotusten mukaan tulevan vähintäänkin hyvä. Valitettavasti törmäämme myös vahvan nousukauden aiheuttamiin ongelmiin yhä voimakkaammin. Yhä useammat teknisen kaupan yritykset kärsivät huonosta tuotteiden saatavuudesta ja pitkistä toimitusajoista. Hinnat ovat paikoitellen nousseet moninkertaisiksi totutusta tasosta. Osaavan henkilöstön saatavuus on heikentynyt voimakkaasti niin teknisen kaupan yrityksillä kuin heidän asiakkaillaankin. Tämä koskee monia työtehtäviä teknisestä myyjästä koneiden ja laitteiden asentajiin ja huoltohenkilöstöön. Lyhyellä tähtäyksellä työn vastaanottamista pitäisi tehdä houkuttelevammaksi ja tarvitsemme välttämättä työperäistä maahanmuuttoa myös muihin kuin asiantuntijatehtäviin”, Uitto toteaa.


Lue seuraavaksi