Uutiset

Työkoneet

Suunnitelmat koneohjaukseen ammattitaidolla

GM Geomalli Oy

Koneohjaus on jo arkipäivää useilla maarakennustyömailla ja kalustoa alkaa olla varsin runsaasti varustettuna näillä laitteilla. Hyödyntämisen haittana on vielä usein, että suunnitelma-aineisto ei suoraan ole käyttökelpoinen 3D-koneohjausjärjestelmään. GM Geomalli Oy on 3D-koneohjaukseen erikoistunut yhtiö, jonka ammattitaidolla suunnitelmat siirtyvät maarakennuskoneissa hyödynnettävään digitaaliseen 3D-muotoon.

Geomallin osaaminen perustuu omiin kokemuksiin suunnitelmien viemisestä koneohjausjärjestelmiin. Tausta tulee samaa omistuspohjaa olevan infra- ja maarakennusosaamisen omaavan Katu-Karhu Oy:n kautta.

Jouko Kukko Geomallilta.

Meillä on suunnittelussa mukana käytännön kokemus ja osaaminen maarakennuskoneiden kuljettamisesta, mikä on oleellinen asia tässä kuviossa”, kertoo Jouko Kukko Geomallilta.

Yleensä suunnitelmat tulevat arkkitehti- tai suunnittelutoimistoista digitaalisena materiaalina. Geomallilla suunnitelmia muokataan tarvittavilta osin ja muutetaan halutun järjestelmän vaatimiin tiedostomuotoihin. ”Mallinnuksen tekovaiheessa huomataan myös usein asioita, joita ei käytännössä voida toteuttaa ja tässä vaiheessa muutosten teko on vielä helppoa. Tässä auttaa suuresti kokemus käytännön työstä”, sanoo Kukko.

Mallinnustyötä tekevä Ossi Halonen.

Vaikka materiaali olisi jo tiedostomuodossa, jota koneohjausjärjestelmä pystyy lukemaan, se ei silti välttämättä ole kovinkaan käyttökelpoisessa muodossa. Mallinnustyötä tekevä Ossi Halonen omaa kymmenen vuoden kokemuksen tiehöylänkuljettajana ja tietää, että luettavuus koneessa pitää olla kunnossa. Omat mallit tehdään asemakuvasta, pintamallista LVIS-linjoista ja muusta tarvittavasta. Kuvia voidaan yhdistellä tarpeen mukaan koneohjausjärjestelmälle parhaiten soveltuvaksi.

”Suunnittelijoiden tuottama aineisto ei useinkaan ole kohdennettu koneohjauskäyttöön vaan esimerkiksi formaateissa on eroja. Tämä muuntotyö on meidän osaamistamme. Suuri osa tästä mallinnustyöstä on suunnitelmien siivoamista, eli otan työssä tarpeetonta materiaalia pois näkymästä. Silloin oleellinen on näkyvissä ja kuljettaja pystyy keskittymään työn tekemiseen. Joskus erilaiset LVIS-linjat on suunnitelmaan merkitty samanvärisin viivoin, jolloin kuljettajan on hyvin työlästä nähdä mitä mikin viiva tarkoittaa. Muutan eri linjat eri väreille, jolloin lukeminen helpottuu oleellisesti. Mitä näkyy ja värit ovat oleellisia, pitää olla selkeää luettavaa. Värejä voidaan säätää myös esimerkiksi kuljettajan mieltymysten mukaan”, selittää Halonen mallinnusta.

Valmiit mallinnukset voidaan kokeilla käytännössä simulointiohjelmalla. Kuvassa tiehöylä tekee mallinnuksen mukaisia kallistuksia pihamaalle.

Yleensä suunnitelmat tulevat arkkitehti- tai suunnittelutoimistoista digitaalisena materiaalina. Geomallilla suunnitelmia muokataan tarvittavilta osin ja muutetaan halutun järjestelmän vaatimiin tiedostomuotoihin. ”Mallinnuksen tekovaiheessa huomataan myös usein asioita, joita ei käytännössä voida toteuttaa ja tässä vaiheessa muutosten teko on vielä helppoa. Tässä auttaa suuresti kokemus käytännön työstä”, sanoo Kukko.

”Suunnittelijoiden tuottama aineisto ei useinkaan ole kohdennettu koneohjauskäyttöön vaan esimerkiksi formaateissa on eroja. Tämä muuntotyö on meidän osaamistamme. Suuri osa tästä mallinnustyöstä on suunnitelmien siivoamista, eli otan työssä tarpeetonta materiaalia pois näkymästä. Silloin oleellinen on näkyvissä ja kuljettaja pystyy keskittymään työn tekemiseen. Joskus erilaiset LVIS-linjat on suunnitelmaan merkitty samanvärisin viivoin, jolloin kuljettajan on hyvin työlästä nähdä mitä mikin viiva tarkoittaa. Muutan eri linjat eri väreille, jolloin lukeminen helpottuu oleellisesti. Mitä näkyy ja värit ovat oleellisia, pitää olla selkeää luettavaa. Värejä voidaan säätää myös esimerkiksi kuljettajan mieltymysten mukaan”, selittää Halonen mallinnusta.

Suurin osa Geomallin tuottamasta aineistosta tehdään päivä- ja hoivakoteihin, kerros- ja rivitalotyömaille, teollisuus- ja liikerakentamiseen sekä erilaisiin tie- ja infrahankkeisiin. ”Näissä suunnitelma-aineisto on yleensä CAD-pohjaista ja kaikki tarpeellinen mittaustieto on saatavissa. Mutta materiaali voi olla vaikka PDF-muodossa ja mittaukset voimme käydä itsekin suorittamassa. Tällä tavoin saamme hyödyt 3D-mallinnuksesta jo omakotitalotyömaillekin. Laajemmista kohteista esimerkkinä ovat kilometrien mittaiset tietyömaat”, mainitsee Kukko.

”Esimerkiksi talonrakennukseen suunnitelmat ovat usein 2D-muodossa, jopa isoissa työmaissa. Ne muutamme 3D-muotoon ja suuri osa työstä onkin juuri tätä. Usein työhön kuuluu suunnitelmien liittäminen koordinaatistoon, jotta GPS-paikannus onnistuu, sekä korkeusaseman määrittäminen. GPS-paikannuksen tarkkuus riittää usein maarakentamiseen, mutta koneohjausta voidaan käyttää yhtä hyvin myös takymetrin avulla esimerkiksi tiehöylissä”, tarkentaa Halonen.

Mallinnuksen ansiosta ylimääräinen maankaivaminen jää pois ja valmista tulee kertatyöllä. Edut ovat suuria isoilla työmailla, mutta merkittäviä jo pienemmilläkin.

Mittauspalvelut Geomallilla on tarjota Uudenmaan ja Pirkanmaan väliselle alueelle. Kukko kertoo, että mittauspalvelulla on saatavissa muitakin etuja. ”Teemme pienten paikkamittausten ohella myös massalaskentaa, joiden perusteella on helppo pyytää tarjouksia työmaan suorittamisesta.”

”Hinnoittelumme on kiinteähintaista, joten sitä on helppo kokeilla onko hinta-laatusuhde paikoillaan”, haastaa Kukko.

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi