Uutiset

Työkoneet

Schneider ja Areva tutkivat virtausakkua

Schneider Electric ja Areva allekirjoittivat sopimuksen yhteisestä tutkimus- ja kehitysprojektista, jonka tavoitteena on kehittää uutta energianvarastointiratkaisua, virtausakkua. Virtausakku tuottaa ja varastoi sähköä yhdistämällä bromivetyhappoa ja vetyä.

Euroopan Unionin rahoittamassa projektissa pyritään kehittämään olemassa olevasta, EnStoragen kehittämästä 50 kilowatin virtausakkuprototyypistä 150-kilowattinen versio. Kumpikin yhtiö testaa virtausakkuteknologiaa reaaliolosuhteissa, jotta tulokseksi saadaan kilpailukykyinen ja tehokas ratkaisu uusiutuvien energiamuotojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Areva vastaa projektin johdosta sekä valmistaa, integroi ja asentaa varastointiratkaisun. Schneider Electric suunnittelee, valmistaa ja asentaa sitä täydentävän tehonmuuntojärjestelmän.

”Energianvarastointimarkkina on nopealiikkeinen ja kilpailu on kovaa. Vastatakseen huomisen energiatarpeisiin Areva monipuolistaa teknologiavalikoimaansa virtausakkuteknologialla ja laajentaa yhteistyötään partnerinsa Schneider Electricin kanssa”, Arevan Renewables-osaston johtaja Louis-François Durret sanoi.

”Arevan kanssa tehtävä uusi sopimus vahvistaa sitoutumistamme turvallisten, luotettavien, tehokkaiden, tuottavien ja ympäristöystävällisten energianhallintaratkaisujen kehittämiseen. Tämä varastointiteknologia tarjoaa uusiutuvien energiamuotojen käyttöönoton kannalta välttämätöntä joustavuutta ja vakautta”, Schneider Electricin Energiayksikön johtaja Frédéric Abbal sanoi.

Schneider Electric ja Areva allekirjoittivat helmikuussa 2014 strategisen kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on markkinoida energianhallintaratkaisuja sekä vedyn tuotantoon ja polttokennoteknologiaan perustuvia energianvarastointiratkaisuja.


Lue seuraavaksi