Uutiset

Työkoneet

Sandvik esittelee FinnMateriassa innovatiivisia ratkaisuja kaivosteollisuudelle

Sandvik Mining and Rock Solutions tulee esittelemään Suomen johtavassa kaivosteollisuuden messutapahtumassa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, jotka parantavat asiakkaiden toimintojen tuottavuutta, turvallisuutta ja vastuullisuutta. Automaatio, digitalisaatio ja sähköistyminen ovat esiteltävien teknologiaratkaisujen keskiössä.

FinnMateria 2022 -messut järjestetään Jyväskylän Paviljongissa 25.–27.10.2022. Tapahtuma kokoaa yhteen kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen keskeiset toimijat kaikille yhteisen messuteeman äärelle, joka on vastuullinen muuttuva maailma. Sandvik esittelee FinnMateriassa uusimpia laitteita, palveluja ja teknologisia ratkaisuja kaivostoimintaan.

Tulevaisuuden kaivosteknologiaa

Messuosastolla on nähtävänä Sandvikin visio tulevaisuuden kaivoskoneesta: ohjaamoton, akkukäyttöinen ja täysin autonominen AutoMine® Concept ‑lastauskone. Tekoälyä ja robotiikkaa hyödyntävä teknologian tiennäyttäjä kartoittaa ympäristönsä kolmiulotteisena ja reagoi siihen reaaliajassa. Laite voi mukauttaa ja suunnitella reittejään sekä löytää parhaimman kulkutien jopa jatkuvasti muuttuvissa ympäristöissä. Sandvik jatkaa kaivosautomaation rajojen laajentamista ja näyttää, mikä voi olla todellisuutta jo lähitulevaisuudessa.

Uraauurtavaa porausteknologiaa avolouhintaan

Sandvik esittelee messuilla maanpäällisistä porauslaitteistaan Leopard™ DI650i:n ja Pantera™ DP1600i:n.
Kävijät pääsevät tutustumaan laitteiden innovatiivisiin ominaisuuksiin ja uusiin teknologiaratkaisuihin. Leopard™ DI650i -uppoporauslaite tarjoaa skaalautuvat automaatioratkaisut aina autonomiseen poraukseen saakka sekä kestävää tuottavuutta suuren kapasiteetin tuotantoporaukseen. Top Hammer XL -teknologiaa edustava Pantera™ DP1600i on tunnettu porausnopeudestaan sekä edistyksellisistä automaatioratkaisuistaan ja soveltuu sekä suurten louhosten että avokaivosten päältäiskevään tuotantoporaukseen. Sandvikin uudet ratkaisut lisäävät porauksen turvallisuutta, tuottavuutta ja polttoainetehokkuutta sekä vähentävät ilmastopäästöjä.

Tuottavuutta läpi laitteiden elinkaaren

Porakoneet ovat porauslaitteiden keskeisimpiä komponentteja ja Sandvikin asiantuntijat ovat FinnMateriassa kertomassa maanpäällisten ja maanalaisten porauslaitteiden uutuusporakoneista. Kävijöillä on mahdollisuus nähdä virtuaalisesti Sandvik RD927 -porakoneen sisään AR-sovelluksen avulla ja seurata turvallisesti, mitä koneen sisällä tapahtuu porauksen aikana. Porakone edustaa Sandvikin viimeisintä porausteknologiaa ja takaa maksimaalisen kestävyyden, luotettavuuden ja tunkeumanopeuden.

Kävijöillä on mahdollisuus lisäksi kuulla Sandvikin uusimmista poraus-, lastaus- ja kuljetuslaitteiden huolto- ja kunnossapitopalveluista. Räätälöidyt, datalähtöiset palvelut tarjoavat tehokkaat ratkaisut laitteiden käyttöasteen ja tuottavuuden maksimointiin.

Uusi tiedonhallintaratkaisu avolouhinnan optimointiin

Sandvik esittelee FinnMateriassa uuden tiedonhallintaratkaisun, joka on suunniteltu maanpäällisten kaivosprosessien analysointiin ja porauksen optimointiin. Järjestelmä tuottaa reaaliaikaista dataa porauksen tuottavuudesta, laitteiden kunnosta ja käytettävyysluvuista sekä tietoa toiminnan ennakointiin ja kehittämiseen. Yhdessä TIM3D-porausnavigointijärjestelmän kanssa se toimii myös porauksen ja louhinnan suunnittelun, laadunvarmistuksen ja kiviolosuhteiden määrityksen työkaluna. Uusi ratkaisu on liitettävissä kaivosten nykyisiin järjestelmiin eli porauslaitteet saadaan integroitua nyt saumattomasti mukaan tuotannon ohjaukseen. Messukävijöillä on mahdollisuus tutustua tiedonhallintaratkaisun ominaisuuksiin demojen kautta.

Vastuullista tuottavuutta porakalustoilla

Sandvik esittelee messuilla porakalustouutuuksia, joiden kehitystyön lähtökohtana on ollut kestävä kehitys ja tuottavuus. Top Hammer XL ‑porausteknologiaan kuuluvan Sandvik LT90 -porakaluston lisäksi, Sandvik tulee esittelemään muitakin uutuustuotteita, kuten uuden erittäin polttoainetehokkaan Tundo™ RH650-uppoporakoneen, uusia raskaan sarjan porakruunuja sekä digitaalisia palveluja, jotka varmistavat hyvän porakalustotalouden ja tukevat huoletonta päivittäistä operointia. Kävijät voivat lisäksi tutustua Sandvikin porakruunujen kovametallin kierrätysohjelmaan, joka tarjoaa asiakkaille helpon mahdollisuuden kiertotalouteen.

Edistyksellisiä ratkaisuja murskaukseen ja seulontaan

Esittelyssä tulee olemaan myös kiven ja mineraalien käsittelyn ratkaisuihin keskittyvän Sandvik Rock Processing Solutions -liiketoiminta-alueen viimeisintä tarjontaa. Uutuutena esittelyssä on seula, jonka modulaarinen rakenne mahdollistaa sekä karkea- että hienoseulonnan: seulaverkkotyypin vaihtaminen on helppoa ja nopeaa, kun seulan tukitasoa ei tarvitse muuttaa. Sandvik tukee murskaus- ja seulontalaitteiden parasta tuottavuutta koko niiden elinkaaren ajan ja asiantuntijat ovat osastolla kertomassa kattavista huollon ja kunnossapidon palveluista. Kävijät voivat tutustua myös uuteen murskauskammioiden 3D-mittaukseen, jonka avulla voi selvittää murskaimien kulutusosien kulumisprofiilia. Tulosten perusteella voi optimoida kammiovalintoja, niiden kestävyyttä sekä lopputuotetta.

Sandvikilla on FinnMateriassa sekä sisä- että ulkomessuosasto. Kantavana teemana on Innovation in Mining – Make the Shift, jolla havainnollistetaan yhtiön sitoutumista kaivosalan innovaatioiden ja muutoksen edistämiseen sekä asiakkaiden tuottavuuden parantamiseen kestävän kehityksen mukaisella teknologialla. Sandvikin näkemys on, että kestävä kehitys ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä ja uusilla ratkaisuilla autetaan alaa siirtymään kohti vastuullisempaa kaivostoimintaa. Sandvik toivottaa vierailijat tervetulleiksi messuosastoilleen B-309 ja U-120.

Lue seuraavaksi