Uutiset

Työkoneet

Sähköä työlaitteisiin – Bucher

Monipuolinen kone- ja laitetalo J-Trading oy on aloittanut Bucher Winter -työlaitteiden maahantuonnin ja jälleenmyynnin. Uutuutena esitellään myös isot sähkökäyttöiset työlaitteet. Perinteisesti hydrauliikkaa vaatineet lisälaitteet edellyttävät nyt peruskoneelta tai -autolta vain sähkön ulosoton. Tarjolla on myös akkukäyttöinen ja näin ollen täysin nollapäästöinen sirotinautomaatti kokoluokkiin 4–12 kuutiometriä. Toki kaikkia näitä nyt nähtyjä Bucherin sähköllä toimivia laitteita saa edelleen hydrauliikkakäyttöisenä.

J-Trading on aloittanut Bucherin sähkökäyttöisten työlaitteiden maahantuonnin ja jälleenmyynnin. Tässä J-Tradingin kuorma-auto on varustettuna sähkökäyttöisellä lumiauralla ja akkukäyttöisellä sirotinautomaatilla. Alustaksi käy mikä tahansa kuorma-auto, kunhan kantavuus vain riittää. Autossa ei tarvita hydrauliikan ulosottoja laitteiden käyttöä varten.

J-Trading oli varustanut vastikään saamansa uuden kolmeakselisen Mercedes-Benz Arocs 2546 -esittelykuorma-autonsa Bucherin sähkötoimisella MBS-lumiauralla sekä saman valmistajan akkukäyttöisellä Electra-lautassirottimella/suolausautomaatilla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että autossa ei tarvitse olla kallista hydrauliikan ulosottoa tai mekaanista PTO:ta. Työlaitteiden käyttö onnistuu millä tahansa kuorma-autolla, kunhan kantavuus vain on riittävä. Lumiaura toki vaatii etupäähän mekaanisen kiinnitysmahdollisuuden, mutta sirottimen käyttöön riittää pelkkä lava, kuten nähdyssä J-Tradingin hydraulisella etuvedolla varustetussa esittelyautossa oli.

Bucherin lumiaurassa on kerralla kaksi terää. Keskellä näkyvän paksun kumiterän läpi voidaan johtaa myös suolaliuosta, jolloin sen tunkeutuvuus kohteeseen paranee. Vasemmalla näkyvä, auran runkoon nivelöity rautaterä (harmaa osa) kääntyy tarvittaessa alas aurausteräksi.

Sähkökäyttöinen lumiaura
Bucherin isoja sähkökäyttöisiä työlaitteita nähdään nyt ensi kertaa Suomessa. Sähkökäyttöisyys auran kohdalla tarkoittaa sitä, että peruskoneelta otetaan ulos vain sähköä, joten hydrauliikan ulosottoja ei tarvita. Auran käännöt toki hoituvat hydrauliikkasylintereillä, joita varten aurassa on oma hydrauliikkakoneikko. Sitä pyöritetään autosta saatavalla 24 voltin sähköllä. Kuvissa esiintyy neljä metriä leveä aura, mutta muitakin leveyksiä on saatavilla. Auraan saa kerralla kiinni kaksi erilaista terää. Nähdyssä yksilössä oli paksu kumiterä ja sileä rautaterä. Jälkimmäinen on nivelöity auran runkoon siten, että sen voi kääntää käyttöön ja pois käytöstä ohjaamosta käsin ajon aikana. Rautaterän ollessa ylös käännettynä (pois käytöstä), homma hoituu kumiterällä, jonka läpi voidaan syöttää tässä tapauksessa myös suolaliuosta. Tämä ympäristöystävällinen MBS-teräjärjestelmä myös vähentää suolaustarvetta. Näin aura-autossa ei tarvita erillistä liuoksenlevitintä, vaan suolaliuos levittyy auran terän läpi porattujen kanavien kautta maahan. Terä myös painaa levitetyn liuoksen tehokkaammin kohteeseen, jolloin sulaminen nopeutuu. Menetelmä on Bucherin patentoima ratkaisu. Se on saatavana myös merkin pienempiin auroihin. Ja voihan auraa käyttää myös pelkkänä liuoksenlevittimenä, jos

Lumiauran sähköliitin.

aurattavaa ei ole. Auran hallinta tapahtuu ohjaamossa olevan pienen joystickin avulla.

Akkukäyttöinen suolausautomaatti
Akkukäyttöisyys valtaa alaa niin autoilussa kuin työkoneissa. Nyt myös lautassirottimen/suolausautomaatin saa akkukäyttöisenä. Bucherin kehittämä laite, Phoenix Electra toteuttaa näin täydellisen päästöttömyyden ideaa. Se ei myöskään vaadi autolta tai muulta peruskoneelta hydraulisia tai mekaanisia ulosottoja. Se on siten helposti hyödynnettävissä minkä tahansa kuorma-auton tai muun työkoneen kanssa, kunhan vain kantavuus riittää. Kuvassa olevan laitteen liuostilavuus on 4,4 kuutiometriä ja hiekka-/suolasiilon tilavuus 5 kuutiometriä. Kokonaispainoa tälle setille tulee parhaimmillaan noin 13,5 tonnia, josta laitteen omapaino on 2 820 kilogrammaa. Muitakin kokoja on saatava.

Phoenix Electra on Bucherin akkukäyttöinen lautassirotin/suolausautomaatti. Laite ei synnytä päästöjä käytön aikana. Akku ladataan ulkoisesta lähteestä. Yhden latauksen luvataan riittävän yhden työvuoron tarpeisiin.

Sirottimen latausliitin on laitteen oikeassa takakulmassa. Akkukäytön myötä sirottimen säiliön voi myös ajaa tyhjäksi ilman, että auto on käynnissä.

Virtaa seinästä
Suolausautomaatti toimii pelkästään akkuvirralla. Ulkopuolista virran- tai muuta voimansyöttöä ei käytön aikana tarvita. Hiekkasiilon pohjalla olevan leveän kolakuljettimen, rullamurskaimen, takapään lautassirottimen ja liuoksen pumppaukset hoituvat sähkömoottoreiden avulla. Käyttövoimansa ne saavat sirotinpaketin yhteydessä olevasta akusta. Akku ladataan aina ulkoisesta virtalähteestä (380 V/16 A). Valmistajan mukaan täysin tyhjän akun lataaminen täyteen kestää 90 minuuttia. Yhdellä latauksella pystyy levittämään 4–5 täyttä annosta hiekkaa/suolaa sekä liuosta.
Akun osittaislataus onnistuu kätevästi vaikka 15 minuutin lastaustauon aikana eli näin jatkuva käyttö onnistuu hyvin. Lautassirottimen/suolausautomaatin hallinta tapahtuu ohjaamossa olevan EcoSat-ohjaimen avulla. Siihen on ohjelmoitavissa halutut levitysmäärät ja -leveydet. Järjestelmä laskee siroteltavien aineiden syötön

Suolausautomaatin/sirottimen käyttö hoituu ohjaamossa olevan EcoSat-ohjaimen avulla. Levitysmääriä ja -leveyksiä voidaan ohjelmoida laitteeseen paikkakohtaisesti.

tarpeen ajonopeuden mukaan. Ohjaimeen voi myös ohjelmoida paikkatietoa hyödyntäviä ominaisuuksia, jolloin tiettyihin kohtiin sirotellaan enemmän sepeliä (esimerkiksi ylämäet) ja toisiin vähemmän.
Ohjelmisto huolehtii syötön hallinnasta, ja kuljettava voi keskittyä paremmin ajamiseen. Laitteessa on myös ominaisuus, jolla lautassirottimella levitettävää sepeliä tai suolaa voidaan esikostuttaa sen tunkeutuvuuden ja tarttuvuuden parantamiseksi. Sähkökäyttöisyys mahdollistaa vaikka hiekkasäiliön tyhjennyksen ilman, että auto olisi käynnissä, esimerkiksi sisätiloissa.
Hiekkasäiliön kolakuljettimen leveys on 720 millimetriä, joka tarkoittaa sitä, että siilon sivulaipiot ovat melko pystyssä ja materiaalin holvausta tapahtuu näin vähemmän. Kuljetin on alta täysin suljettu ja siinä sekä lautasosassa on omat pesulinjat puhdistusta varten.

Helppohoitoista tekniikkaa
Sähkökäytön myötä laitteiden ylläpito helpottuu. Valmistaja lupaa korjaus- ja ylläpitokulujen puolittuvan. Peruskoneen polttoaineenkulutuskin alenee, etenkin akkukäyttöisen sirottimen yhteydessä. Tällöin päästötkin pienenevät. Akkukäyttöiselle automaattisirottimelle myönnetään jopa kymmenen vuoden takuu, joten huolettomia käyttötunteja on tarjolla paljon.
Edellä mainittuja laitteita on Bucherin valikoimassa saatavana edelleen perinteisinä hydrauliikkakäyttöisinä, mutta sähköisiä vastaavilla toiminnoilla.
Sähköisten etuna on kuitenkin niiden helppo käyttöönotto sekä vaihdettavuus kuorma-autosta tai peruskoneesta toiseen, ja vaikka perävaunuun. Koukkutartunta-alustaisena sen käyttö on mahdollista minkä tahansa koukkulaitteisen auton kanssa. Saatavana on myös erilaisia kiinnitysalustoja autoille, joissa on kiinteä maa- tai kiviaineslava.

 

 

 

 

Lue seuraavaksi