Uutiset

Työkoneet

Ruskeasuon ratikkavarikon toteuttaa Skanska

Ruskeasuon raitiovaunuvarikkohankkeen urakoitsijakilpailutus on saatu valmiiksi, ja yhteistyökumppaniksi valittiin Skanska. Hanke aloitetaan kehitysvaiheella, joka tähtää rakennuslupaan. Urakan on tarkoitus käynnistyä loppuvuonna 2021.

HKL:n tytäryhtiö Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy ja urakoitsijaksi valittu Skanska allekirjoittivat tällä viikolla sopimuksen, jonka puitteissa hanke suunnitellaan loppuun. Tarkoituksena on kehittää olemassa olevaa suunnitelmaa käymällä läpi voittaneessa tarjouksessa esiin tulleita kehitysideoita. Varsinaisen rakennustyön on määrä alkaa tämän vuoden lopulla. Hankkeen arvioitu valmistumisaika on 2023.

Nykyisin Ruskeasuolla sijaitsevan linja-autovarikon alueelle rakennetaan yhdistetty raitiovaunu- ja bussivarikko. Bussit sijoittuvat suunnitelmassa raitiovaunuvarikon katolle. Ruskeasuon varikko tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko uudistettavan Koskelan varikon ohella.

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko edistää Helsingin tavoitteita raitioliikenteen laajentamisesta ja mahdollistaa Helsingin tulevien pikaraitioteiden, esimerkiksi Länsi-Helsingin raitioteiden, kaluston säilyttämisen ja kunnossapidon. Varikon suunniteltu kapasiteetti on 100 pitkää, 28-35 metristä raitiovaunua.

”Nyt rakennettava varikko tulee palvelemaan ensi vaiheessa kantakaupungin liikennettä. Ruskeasuon varikkohanke on osa HKL:n laajempaa varikoiden kokonaiskehityssuunnitelmaa, joka päivitetään vastaamaan tämän hetken tilannetta”, kertoo HKL:n varikkohankkeiden hankejohtaja Jarno Köykkä.

Ruskeasuon linja-autovarikon nykyinen toiminta siirretään väistötiloihin kehitysvaiheen aikana syyskuuhun mennessä.

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikko

  • Sijainti: nykyisen Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n omistama bussivarikko.
  • Toiminnat: raitiovaunujen säilytys ja kunnossapito, bussien säilytys, kunnossapito ja korjaus, liikuntatilat.
  • Kapasiteetti: 100 raitiovaunua: 30 kpl 35-metrisiä ja 70 kpl 28-metrisiä. 6 vuorokausihuoltopaikkaa, 8 korjauspaikkaa ja sorviraide. 220 kpl 14-metrisiä linja-autoja, 2 bussien vuorokausihuoltopaikkaa ja 28 korjauspaikkaa.
  • Liikennöinti: Helsingin länsiosien raitiolinjat mukaan lukien Vihdintien pikaratikka. Koskelan kehittämisen aikana ainoa päävarikko. HSL-alueen bussiliikenne.
  • Arvioitu toteutusaikataulu: 2021–2023
Lue seuraavaksi