Uutiset

Työkoneet

Ramudden Oy on turvallisen työmaan asialla

Turussa liitettiin kesäkuun alussa keskellä Linnankatua runkovesijohtoon haaraa uusille kerrostaloille. Somersora Oy vastasi kaivutyöstä ja Ramudden Oy työmaan liikennejärjestelyjen sujuvuudesta ja turvallisuudesta. Satamaan johtava Linnankatu on erittäin vilkasliikenteinen ja varsinkin Ruotsinlaivojen lähtö- ja tuloaikoihin jopa tukkoinen. Keskellä vilkasta liikennettä työskentely asettaa omat haasteensa.

Ramuddenin Turun konttori hoiti asiaankuuluvien lupien hakemisen sekä työmaan liikennejärjestelyt asentamalla kaikki tarvittavat elementit paikoilleen. Työ toteutettiin kahdessa vaiheessa. Kahtena edellisenä yönä oli jo tehty viemäröintiä ja työmaan pihaosuus. Kakkosvaiheessa kaivettiin 600 millimetristä vesijohtolinjaa esiin tiistaina aamupäivällä.

Kesäkuun alku vilkasliikenteisellä Linnankadulla Turussa. Somersoran urakka vesi- ja viemärilinjojen liittämisestä keskellä katua kulkeviin runkolinjoihin. Työmaan liikennejärjestelyistä, lupien hakemisesta ja asiaankuuluvien elementtien paikalle tuonnista ja asennuksesta vastasi Ramudden Oy. Työn valmistuttua kamppeet myös haettiin takaisin Urusvuoressa sijaitsevalle varastolle.

”Koko homma nytkähti liikkeelle, kun Somersorasta otettiin yhteyttä työn varmistuttua. Yhdessä kävimme paikan päällä tekemässä katselmuksen, jonka pohjalta teimme sitten raakasuunnitelman, Sen pohjalta Espoon konttorissamme laadittiin lopullinen suunnitelma. Tätä edelsi tietenkin myös yhteydenotot kaupungin virkamiehiin”, aloittaa työmaalta tavoitettu Olli-Pekka Hörkkö.

Lopulliseen liikennesuunnitelmaan pohjautuen haettiin tarvittavat katutyöluvat kaupungilta.  Ramudden toi tarvittavia välineitä paikalle jo perjantaina, kun työt alkoivat lauantaina. Toisen vaiheen kaivaminen oli tarkoitus saada tehtyä juuri Konepörssin vierailupäivänä tiistaina.

KMS Palvelu Oy:n Hitachi kaivaa Olli-Pekka Hörkön selän takana vesijohtoa esille.

”Yöllä Turun vesilaitoksen asentajat tulevat kytkemään haaran runkolinjaan ja huomenna kaivanto täytetään. Asfalttimiehet tulevat torstaina ja sitten homma on selvä, saamme kerätä kaikki varusteet takaisin varikolle”, jatkaa Hörkkö.

Vaikka kaivannon ympärillä on koko ajan raskassuojat, on pyrkimyksenä pitää työntekijät mahdollisimman paljon pois kaivannosta vilkkaan liikenteen aikana. Osittain tästäkin syystä putkien liittäminen on turvallisinta tehdä yöllä. Liitoskohta sijaitsi keskellä Linnankatua, mikä tarkoitti että liikenne piti ohjata yhtä kaistaa pitkin.  Kaivantotyömailla varsin yleisiä, 2,8 metriä pitkiä raskassuojia tuotiin paikalle 16 kappaletta. Ne on ketjutettu toisiinsa, joten raskaskaan ajoneuvo ei niihin törmätessään pitkälle etene. Näillä turvattiin kaivannon ympäristö.

Raskassuojien ohella erittäin käytettyjä elementtejä rakennus- ja tietyömailla ovat niin sanotut GP-link-betonielementit. Niillä voidaan linjata esimerkiksi jalankulkijoille väylä irti työmaasta tai niitä voidaan käyttää vaikka tilapäisinä kaistanjakajina. Elementtejä on saatavilla kuuden, kolmen ja yhden metrin pituisina. Pisin GP-link painaa 2 750 kiloa. Turun työmaalla näitä ei ollut käytössä.

Liikennemerkkejä ja vilkkuvaloja

Vieläkin näkee maailmalla työmaita, joiden ympärille on vedetty pelkkä lippusiima. Se ei missään nimessä riitä, eikä täytä viranomaisten asettamia ohjeita ja määräyksiä. Ramuddenin työmaa Turun Linnankadulla oli toisesta ääripäästä. Kaikki työmaan ja ohiajavan liikenteen turvaamiseksi oli tehty asianmukaisesti. Varsinaisista opasteista Linnankadulla käytettiin taittuvia lamelleja, joiden keltapunainen väritys toimii huomion herättäjänä. Ramudden toimittaa lamelleja kätevästi myös 16 kappaleen erässä, kuormalavan päällä olevassa laatikossa. Myös muoviaitaa jalustoineen tarvittiin kevyenliikenteenväylän rajaamiseen pois työmaa-alueesta.

Hörkkö kertoo, että kohteeseen tuotiin tarvittavien liikennemerkkien lisäksi muun muassa raskassuojia, muoviaitaa ja taittuvia lamelleja. Myös suunnittelupalvelu kuului sopimukseen.

”Liikennemerkit ovat nekin olennainen osa tällaisia työmaajärjestelyjä. Tarvitaan liikenteenjakajia, kun kaksi kaistaa ohjataan yhdelle. Automaattiset liikennevalot ovat usein käytössä tällaisissa kohdissa. Erilaisia työmaavilkkuja käytetään niitäkin erityisesti hämärän aikaisen huomion takaamiseksi”, jatkaa Hörkkö.

Kaivannon tieltä Turussa piti myös siirtää yksi suojatie kauemmas, mikä edellytti sekin asianmukaiset merkinnät. Viemärikaivannon yli asennettiin alkuvaiheessa myös kävelysilta, joita Ramudden tarjoaa kahden, neljän ja kuuden metrin pituisina. Kaupunkiympäristössä rakentaminen aiheuttaa tietenkin hämmennystä kaduilla liikkujissa. Tyypillinen katutyö etenee, ja samalla myös järjestelyt voivat muuttua tiheälläkin aikataululla. Jalankulkijat ja pyöräilevät ihmiset asettavat omat haasteensa. Autoileva kansakaan ei valitettavasti aina toimi annettujen merkkien ja opasteiden mukaan.

”Täälläkin on ollut työmaan kohdalla vasemmalle eli risteävälle kadulle kääntymisen kieltomerkki käytössä, jotta liikenne sujuisi työmaan ohi joutuisammin. Siitä ei paljon ole piitattu, vaan moni kääntyy silti. Liikennemerkkien kunnioittamisessa monilla olisi parantamisen varaa. Kaikki törttöily työmaan ympärillä lisää turvallisuusriskiä”, päättää Hörkkö.

Raskassuojat ketjutetaan toisiinsa, mikä lisää niiden törmäysvarmuutta entisestään.

Avaimet käteen

Ramudden hoitaa työmaan liikennejärjestelyt ja ohjaussuunnitelmat juuri siinä laajuudessa kuin asiakas haluaa. Työmaan jatkuva ylläpito ja huolto on mahdollista sisällyttää sopimukseen, eikä asiakkaan tarvitse niin halutessaan huolehtia muuttuvista olosuhteista. Yritys toimii koko maan laajuisesti ja toimipisteet sillä on Turun lisäksi Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa. Uusin toimipiste on kesällä avattu Kuopioon. Kaikissa edellä mainituissa paikoissa on varastot, joista elementit toimitetaan nopeasti työmaille.

Kuva: Ramudden Facebook-sivut.

Edellä kuvattu Turun kohde oli melko lyhyt kestoltaan, mutta Ramudden toteuttaa ja on toteuttanut myös suuria ja pitkiä projekteja. Yhtenä tulevana kohteena voisi mainita toukokuussa solmitun aliurakkasopimuksen tilapäisistä liikennejärjestelyistä Raide-Jokerin kanssa. Ramuddenin mukaan työmaiden lähellä tullaan tarvitsemaan muun muassa nopeusrajoitusten hidastuksia, kiertoreittejä ja kaistajärjestelyjen muutoksia. Tilapäisten liikennejärjestelyjen toimivuuteen on Raide-Jokeri-projektissa kiinnitetty erityistä huomiota ja järjestelyt suunnitellaan turvallisiksi kaikille liikkujille.

Ramuddenin tarjoama suunnittelupalvelu koetaan tärkeäksi. Ilman suunnitteluapua asiakkaan pitäisi ensin selvittää, mihin ja mitä työstä pitää ilmoittaa ja minkälaisia lupia ylipäätään pitää hakea. Ramuddenilla tehdään tämä työ asiakkaan puolesta. Suunnittelijat ovat yhteydessä muun muassa tarkastajiin, julkiseen liikenteeseen, pelastuslaitokseen, viranomaisiin sekä muihin asiaan liittyviin tahoihin.

Asiakas voi näin ollen keskittyä rauhassa sataprosenttisesti varsinaiseen urakkaansa.

Lue seuraavaksi