Uutiset

Työkoneet

Rakennuskoneiden myynti, tuonti ja vuokramarkkinat edelleen kasvussa

Rakennuskoneiden vuokrakysyntä jatkuu edelleen vahvana tänä ja ensi vuonna. Rakentamisen kapasiteetin käyttöaste on korkea ja mm. työvoiman saatavuusongelmat näkyvät koneiden käytön kasvuna. Myös rakennuskoneiden myynti ja tuonti ovat kysynnän myötä edelleen lievässä kasvussa.

Foreconin uusimman ennusteen mukaan rakentamisen määrä kasvaa tänä vuonna viimevuotista nopeammin kääntyen ensi vuonna lievästi miinukselle. Kuluvan vuoden ennustetta on korotettu viime marraskuusta.

Talouden suhdanne on Suomessa kehittynyt myönteisesti kaikilla toimialoilla ja alueilla. Rakentaminen painottuu muutamaan suureen kaupunkiin ja niiden ympäristökuntiin.

Tämän vuoden keskeinen kasvutekijä on edelleen kerrostalojen rakentaminen. Niitä on aloitettu edelleen kasvava määrä, mikä kasvattaa konekysyntää edelleen, vaikka uusien aloitusten ennakoidaan vähenevän selvästi loppuvuoden aikana. Toimitilojakin aloitetaan nyt viime vuotta enemmän, mikä näkyy konekysynnässä pitkälle ensi vuoteen.

Talouden tilanne on hyvä, mutta odotukset viittaavat kasvun hidastumiseen

Uudet talousennusteet ovat jo parin vuoden ajan olleet aiempaa myönteisempiä niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmalla. Talouskasvun kiihtyminen yhdessä matalien korkojen kanssa on saanut rakentamisen reippaaseen kasvuun niin Euroopassa kuin Suomessa. Taloustilanne on tälläkin hetkellä hyvä, mutta odotukset ovat kääntyneet alaspäin. Tuoreimmissa Suomen talousennusteissa kasvuvauhtia on tarkistettu pitkästä aikaa alaspäin.

Talouden kasvun ennakoidaan kuitenkin jatkuvan hyvänä kuluvana ja ensi vuonna. Sen lisäksi matalat korot sekä työllisyyden paraneminen pitävät rakentamisen kysynnän hyvällä tasolla sekä tänä että ensi vuonna. Forecon on nostanut rakentamisen tämän vuoden kasvuennustettaan, mutta arvio rakentamisen taittumisesta lievästi miinukselle ensi vuonna on edelleen voimassa. Taite aiheutuu lähes kaikkien rakentamisen pääsektoreiden kääntymisestä laskuun useiden hyvien kasvuvuosien jälkeen. Sekä uudistalonrakentaminen että infrarakentaminen kääntyvät miinukselle. Korjausrakentaminen jatkaa kasvuaan painottuen ammattimaiseen korjaamiseen.

Rakentamisen painopiste on viime vuosina ollut vahvasti liiketaloudellisessa rakentamisessa. Se on näkynyt rakennusliikkeiden liikevaihdon kehittymisenä reippaasti rakentamisen kokonaiskasvua nopeammin. Omatoimisen rakentamisen määrä on hiipunut eikä ole kasvanut lainkaan viime vuosina. Rakennemuutos aiheutuu pääosin kerrostalorakentamisen määrän lisäyksestä omakoti- ja vapaa-ajan rakentamisen samalla vähentyessä. Rakennemuutos on kasvattanut rakennuskoneiden vuokrakysyntää. Koneiden merkitys liiketaloudellisessa rakentamisessa on merkittävästi suurempi kuin omatoimisessa rakentamisessa.

Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokrausvolyymi kasvaa tänä vuonna 5 ja ensi vuonna 3 prosenttia

Vuokrauksen kasvu on jatkossakin rakentamisen kasvua vahvempaa. Vuokraustoiminnan arvo nousee tänä vuonna lähes 800 miljoonaan euroon. Kasvuennuste on sama kuin marraskuun 2017 raportissa.

Vuokrauksen kasvu jatkuu hyvänä ensi vuonnakin, vaikka rakentamisen ennakoidaan jo vähenevän hieman.

Valtaosa (3/4) vuokrauksesta palvelee rakentamista (talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamista). Loppuosa on vuokrausta muille toimialoille kuten teollisuudelle, palvelutuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ym. töihin.

Uudistalonrakentamisen konevuokraus kasvaa tänä vuonna 7 prosenttia. Vuokraus kasvaa voimakkaasti myymälä-, toimisto-, kokoontumis- ja varastorakentamisessa sekä asuinkerrostaloissa. Kerrostalo-rakentamisessa vuokrakoneiden käyttö kasvaa edelleen yli 10 prosenttia tänä vuonna – useamman kovan kasvuvuoden jälkeenkin. Ensi vuonna se kääntyy laskuun kerrostaloasuntojen aloitusmäärän laskiessa. Toimitilahankkeissa konevuokraus kasvaa tänä vuonna 3 prosenttia ja ensi vuonna 6 prosenttia. Kovinta kasvu onkin ensi vuonna sairaalahankkeissa. Toimitilarakentaminen on asuntotuotantoa konevaltaisempaa, mikä näkyy suurella painoarvolla (lähes 60 prosenttia) uudisrakentamisen konevuokrauksessa.

Korjausrakentamisessakin konevuokrauksen kasvu jatkuu. Kasvua nopeuttaa ihmistyön korvautuminen konetyöllä, laatuvaatimuksista ja työoloista johtuva lisääntyvä koneiden käyttö sekä vuokrauksen yleistyminen hankintamuotona. Korjausrakentamisen kasvu painottuu ammattimaiseen toimintaan, ja konevuokraus kasvaa 3–4 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna.

Rakennuskonevuokraus muille toimialoille kasvaa. Teollisuuden vahvistunut tilanne lisää kunnossapitotöitä ja siten vuokrauskysyntää. Lisäksi palvelualat ovat lisänneet vuokrakoneiden käyttöä.

Sääsuojausten määrä on kasvanut rakentamisessa selvästi. Telineiden ja suojauskaluston vuokrauksessa kasvu jatkuu muita koneryhmiä suurempana.

Rakennuskoneiden tuonnin volyymi kasvoi viime vuonna 5…8 prosenttia. Tämän vuoden näkymä on ”lähes ennallaan”, joten muutoksen ennakoidaan olevan edelleen -1…+3 prosentin haarukassa. 

Lue seuraavaksi