Uutiset

Työkoneet

Paraisten Nordkalkin avolouhos laajenee

Noin 70 hehtaarin kokoisen avolouhoksen uudelta, puolen hehtaarin laajennusosalta aiotaan seuraavan kahden vuoden aikana louhia noin miljoona tonnia kalkkikiveä. Laajennusosassa tullaan menemään yhtä syvälle kuin nykyinen avolouhoksen pohja on eli noin 115 metriä. Kun tämä laajennuosa on louhittu, jatketaan tuotantoa syventämällä kaivosta. Uusia laajentumismahdollisuuksia ei enää ole.

Kaivoksella on elinikää edessään vielä maksimissaan noin 30 vuotta ja 2040-luvulla päästään jo 175 metrin syvyyteen merenpinnasta mitattuna.

Nordkalkin tiedotteen mukaan avolouhos laajentuu Sarlininkadun puoleisessa päässä ns. vanhan Seuraintalon tontille, noin 30 metriä lähemmäs katua. Valmistelutyöt käynnistyivät viikolla 32, mikä näkyy paraislaisille aidan siirtymisenä Sarlininkadun reunaan.

Laajennuksen valmistelutyöt jatkuvat maanpoistolla, minkä vuoksi alueelta poistetaan ensin puut. Osa maanpoistosta ylijäävästä aineksesta hyödynnetään noin kolme metriä korkean suojavallin rakentamiseen Sarlininkadun reunaan. Suojavalli toimii ääni- ja näköeristeenä. Maanpoiston arvioidaan olevan valmis lokakuun loppuun mennessä. Louhintatyöt käynnistyvät mahdollisesti loppuvuodesta.

Avolouhoksen laajentumisen vaikutukset lähialueella ovat vähäisiä; maanpoistotöiden takia liikenne Skräbbölentiellä vilkastuu väliaikaisesti, ja maan pinnalta alkava louhinta voi aluksi lisätä poraamisen aiheuttamaa melua, kunnes työ etenee louhoksen alemmille tasoille. Räjäytyksiä Sarlininkadun päässä tulee olemaan noin 2-4 kertaa kuukaudessa. Laajennuksella optimoidaan louhintaa ja varmistetaan erilaatuisten kivien saanti toiminnan jatkumiseksi mahdollisimman pitkään.

Vuotuinen louhintamäärä, kaksi miljoonaa tonnia kiveä, ei tule laajennusosan käyttöön oton jälkeen nousemaan.

Avolouhoksen pohja on tällä hetkellä tasossa 115 metriä merenpinnan alapuolella. Artikkelin kuvat ovat vuodelta 2011.

Lue seuraavaksi