Uutiset

Työkoneet

Panostajalaki uudistui

Syyskuun alusta lukien on ollut voimassa uusi panostajalaki. Nuoremman panostajan pätevyyskirja vaatii 40 tunnin opinnot minkä lisäksi vaaditaan työkokemusta nuoremman panostajan työssä vähintään kuusi kuukautta. Tämä koulutuskokonaisuus on hyvä lisä kaivukoneurakoitsijoille, maa- ja metsätalouden harjoittajille tai muille harvakseltaan räjäytystöitä tekeville.

Panostajan pätevyyskirjoja on aikaisempien kolmen sijaan viisi. Ne ovat tehosteräjäyttäjän-, nuoremman panostajan-, vanhemman panostajan-, ylipanostajan- ja räjäytystyön vastuuhenkilön pätevyyskirjat. Pätevyyskirja voidaan myös myöntää koskemaan vain määrättyjä räjäytystyön osa-alueita tai räjäytystyötä vain määrätyissä olosuhteissa. Panostajan pätevyyskirjan myöntää Länsi- ja Sisä- Suomen aluehallintovirasto.

”Panostajakoulutuksen tavoitteena on, että se antaa valmiuksia toimia panostajan tehtävissä itsenäisesti toimintaympäristöissä. Koulutuksen ja hankkimansa työkokemuksen avulla henkilö pystyy suoriutumaan työtehtävistä, toimii taloudellisesti ja vastaa siitä, että työn tulos on laadukasta. Panostajan ammatissa korostuu erityisesti turvallisuusnäkökohdat. Henkilö tulee hallita ammattialansa taidot ja tiedot ja osata soveltaa niitä ratkaistessaan työtehtäviin liittyviä ongelmia. Panostaja suunnittelee työnsä sekä mahdollisesti myös muiden töitä huomioiden muut toimijat”, selittää panostajakouluttaja, ylipanostaja Jarmo Ylikoski JT-Koulutuksesta. JT-Koulutus kouluttaa tarpeen niin vaatiessa nuorempia sekä vanhempia panostajia sekä antaa kertauskoulutusta kilpailukykyiseen hintaan joustavalla kurssiaikataululla. 

AutoStem koulutuspanoksena

Mateko Oy järjesti nuoremman panostajan kurssin Nokian Tottijärvellä, jossa nyt käytettiin AutoStem-patruunoita. ”Koulutus onnistui erinomaisesti ja kaikki suoriutuivat hyväksytysti käymästään kurssista”, kertoo tuotepäällikkö Kari Halmela Matekolta.

”Käytämme koulutuksissa maailman ensimmäistä räjähteetöntä louhintapanosta (AutoStem), joka ei tarvitse etutäytettä. AutoStem tarjoaa huomattavia etuja perinteisiin louhintaräjähteisiin verrattuna. Enää ei tarvitse ostaa esimerkiksi 25 kilon laatikkoa  dynamiittia sekä 50 kappaletta nalleja vaan juuri sen määrän tuotetta kun on tarpeellista, pienin tilattava määrä on 20 g ja posti tai tavarataksi tuo sen kotiovelle”, tietää Ylikoski.

AutoStem-patruunasta tekee erityisen se, että panos sisältää automaattisesti toimivan tiivistävän elementin, jolloin perinteistä tiivistystoimintaa ei tarvita. AutoStem-patruuna yksinkertaisesti pudotetaan korkeintaan 34 mm läpimittaiseen reikään ja se on valmis. Tuotteessa on kondensaattorisytyttimellä laukaistava nalli valmiina. Tuotetta käytetään sama määrä kuin mitä perinteistä dynamiittia käytettäisiin.

Tuotteen toiminnassa kiveen ei kohdistu samanlaista voimakasta murskausvoimaa mitä esiintyy perinteisillä räjähdeaineilla. AutoStem-panokseen liittyy voimakkaampi kohottava vaikutus, minkä johdosta kivenpalaset työntyvät erilleen sen sijaan, että ne lentäisivät huomattavan etäisyyden päähän. Nopeasti sinkoilevien kivien riski on huomattavasti pienempi. Maan tärinä on huomattavasti vähäisempää. Tuotteesta ei vapaudu myrkyllisiä kaasuja, mikä on merkityksellistä syvien kaivantojen ja sisätiloissa tapahtuvan räjäytyksen kohdalla.
”Koulutuksissamme oppilaat ovat olleet tyytyväisiä käyttämäänsä tuotteeseen perinteisten räjähteiden lisäksi. Tätä tuotetta käytimme myös Matekon järjestämällä nuoremman panostajan koulutuksessa 16.9. Tottijärvellä. Sekä järjestäjä että koulutettavat olivat tyytyväisiä”, kertoo Ylikoski.

Kaikkein suurin kivi räjäytyksen jälkeen. Puolet kivestä lähti suunnitellusti ja toinen puoli jäi halutusti paikoilleen. Laskelmien mukaisella räjähdeainemäärällä saavutettiin helposti haluttu lopputulos.

www.mateko.fi
www.ce-rental.fi
www.jt-koulutus.fi

Lue seuraavaksi