Uutiset

Työkoneet

Oulussa löytyi pysäköintialueen kaivutöissä laivan hylky

Oulun RadissonBlu-hotellin takana sijaitsevan pysäköintialueen kaivutöissä paljastui viime viikon perjantaina puinen laivan hylky, joka on mahdollisesti yksi Pohjois-Suomen vanhimmista laivalöydöistä. Kaivutyöt liittyvät hotellin kunnostustöihin, ja niitä on ollut seuraamassa kaksi Museoviraston Arkeologisten kenttäpalveluiden arkeologia, sillä alueella tiedetään olleen vanhaa satamatoimintaa 1500-luvulta 1720-luvulle saakka. Arkeologit ovat jatkaneet hylyn esiin ottamista ja dokumentointia tämän viikon ajan.

 

Maamassojen alla säilyneestä hylystä on tällä hetkellä esillä noin puolet eli 10×5 metriä laivan pohjaosaa. Vanha laiva on aikoinaan uponnut toiselle kyljelleen, joka on nyt pohjaveden ansioista paremmin säilynyt märässä hiekassa. Ylemmät laivanosat ovat jo maatuneet näkymättömiin, mutta säilyneessä puussa erottuu vielä veistojäljet. Löytöpaikkansa mukaan Hahtiperän hylyksi nimetyn laivajäännöksen alustavana ajoituksena voi toistaiseksi pitää 1600-luvun lopulta 1800-luvun alkuun rajoittuvaa ajanjaksoa, ja se edustanee paikallista laivanrakennusteknologiaa. Hylyn tarkempi ajoitus selviää myöhemmin rakenneosista otettujen dendrokronologisten näytteiden avulla. Alustavien tulkintojen mukaan kyseessä on lotjatyyppinen lastinkuljetusalus. Se on mahdollisesti yksi Pohjois-Suomen vanhimmista laivalöydöistä. Purjelaivojen aikakaudelle oli tyypillistä hylätä vanhat alukset kotisataman ympäristöön. Löytö on Suomen olosuhteissa poikkeuksellinen, ja sen tutkiminen avaa Oulun merellistä menneisyyttä ja ranta-alueiden kaupunkiarkeologista potentiaalia.

Hylyn rakenteita ja apulaistutkija Terhi Taipaleenmäki.

Lähin aiempi laivalöytö on Kiikelin rannan hylky, joka löytyi toukokuussa 2000 uimarannan ruoppauksen yhteydessä. Se vaikuttaa rakenteellisesti samanlaiselta kuin nyt löytynyt Hahtiperän hylky. Puurakenteista otettujen näytteiden mukaan Kiikelin hylyn rakennuspuut ovat kasvaneet Pohjanmaan rannikolla ja ne on kaadettu 1670-80-lukujen taitteessa.
Hahtiperän hylyn kaivutyöt jatkuvat arviolta vielä vajaan viikon. Tavoite on saada hylystä kolmiulotteinen malli, joka onnistuu sen jälkeen kun siitä on saatu näkyviin säilynyt osa. Hylkypuu poistetaan kaivutyön yhteydessä, jottei parkkipaikan alue painu hylyn maatuessa lisää.

Arkeologisten kaivaustutkimusten kustannuksista vastaa Kiinteistö Oy Oulun Vaakuna.

 

 

LUE MYÖS: Näkemiin Hamburger Börs

 

 

Lue seuraavaksi