Uutiset

Työkoneet

Nostetta uusiutuvasta energiasta

Uusiutuvan energian toimiala jatkaa kasvuaan vuonna 2015. Alalla on tehty tai ollaan tekemässä merkittäviä uusia investointipäätöksiä. Tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä niistä ovat tuulivoimatuotannon kapasiteetin huomattava lisäys ja puuraaka-aineen käyttöön perustuvien monipolttoainelaitosten ja biotuotetehtaiden investointipäätökset.

Nämä arviot sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun 2.12.2014 Salossa julkaisemaan uusiutuvan energian toimialaraporttiin. Sen on koonnut toimialapäällikkö Markku Alm Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Investointipäätösten taustalla väijyy kuitenkin huoli kotimaisten energiaraaka-aineiden käyttöosuudesta laitoksissa. Vain tavoittelemalla mahdollisimman suurta kotimaisen energian käyttöastetta taataan riittävät positiiviset vaikutukset aluetalouteen. Kivihiilen runsaalla käytöllä optimoidaan vain energialaitoksen lyhyen ajan kannattavuus. Edulliset vaikutukset aluetalouteen uusina työpaikkoina ja toimeentulomahdollisuuksina jäävät tällöin suurelta osin saavuttamatta. Kotimaisen energian osuuden varmistaminen edellyttää nopeita toimia riittävän kattavan terminaaliverkoston rakentamiseksi Suomeen. Näin voidaan varmistaa suurien laitosten katkeamaton raaka-aine ja polttoainehuolto myös talviaikaan.

Uusiutuvan energian tuotannosta 80 prosenttia on peräisin puuraaka-aineesta. Jatkossa tavoite on lisätä merkittävästi myös muihin tuotantomuotoihin perustuvaa energiantuotantoa, etenkin tuulivoimaa ja aurinkoenergiaa. Aurinkoenergian osalta näkymät paranevat kaiken aikaa ja uusia investointihankkeita viriää nopealla tahdilla teknologian hinnan halpenemisen myötä.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan uusiutuvan energian toimialan yritysryhmien tuotannon bruttoarvo vuonna 2013 oli 950 miljoonaa euroa. Toimintaa harjoitettiin 871 yrityksessä, jotka työllistivät vajaat 3 600 henkilöä. Yrityksistä 87 % oli alle 10 henkilöä työllistäviä mikroyrityksiä. Näiden mikroyritysten osuus alan liikevaihdosta oli 35 % ja työpaikoista noin 38 prosenttia.

Alan yritykset toimivat pääosin kotimarkkinoilla ja erityisen usein alueellisella tai enintään maakunnallisella tasolla. Suuri osa yrityksistä on hyvin pieniä mikroyrityksiä. Suuri osa niistä on maatiloja, joilla maatalouden toiminnan ohella harjoitetaan lämpöyrittäjätoimintaa tai energiaraaka-aineiden tuotantoa.

Lue seuraavaksi