Uutiset

Työkoneet

Nostetta liiketoimintaan

Henkilönostin nousee parhaimmillaan usean kymmenen metrin korkeuteen. Silloin kyydissä olevien on hyvä tietää, että laite on huollettu säännöllisesti ja asianmukaisella ammattitaidolla, ja hyvin todennäköistä on, että laitteen on huoltanut Simeri Oy:n ammattilainen. 

”Meillä on palveluksessamme Suomen suurin henkilönostinten huoltohenkilökunta – yli 50 rautaista alan osaajaa”, toteaa Simeri Oy:n myyntijohtaja Miska Joensuu

”He palvelevat asiakkaita kaikkialla Suomessa.”

Simerillä on Suomessa seitsemän ja Virossa kaksi toimipistettä. Yritys aloitti toimintansa 25 vuotta sitten nimenomaan huoltopalvelujen tarjoajana. Sittemmin mukaan on tullut myös laitteiden oma maahantuonti.

Toiminnan pääpaino on kuitenkin edelleen huollossa. Suuri osa tehtävistä huoltotoimenpiteistä on lakisääteisiä 10-vuotistarkastuksia, mutta suurin volyymi huoltotöistä tapahtuu työmaaolosuhteissa asiakkaiden luona. Suomi ja Australia ovat ainoat maat, joissa tämä on lakisääteinen velvoite jokaiselle henkilönostimelle. Hyvin pidetty laite kestää käyttöä toki huomattavastikin pidempään, mutta varsin tyypillisesti lakisääteisen huoltotarkastuksen tullessa ajankohtaiseksi hankitaan tilalle uusi.

Henkilönostinten huolto on luottamusbisnestä

Laadukkaan työn lisäksi Simeri on saanut kiitosta siitä, että se pystyy pitämään lupauksensa huollon aikatauluista. Tällä on erityinen merkitys silloin, kun henkilönostimen huollon aiheuttama toimintakatkos saattaa pysäyttää tai hidastuttaa työmaan muita toimenpiteitä. Kerrannaisvaikutuksena tästä saattaa olla koko projektin myöhästyminen.

”Toiminnan sujuvuuden kannalta on ratkaisevaa, että työmaalla tiedetään koska henkilönostin on poissa toiminnasta huollon vuoksi”, Miska Joensuu painottaa. 

Me varmistamme tämän toisaalta antamalla realistiset vasteajat, toisaalta venymällä tarvittaessa silloin, kun asiakkaan tilanne sitä edellyttää.

Joustavaa toimintamallia edesauttavat Simerin ympärivuorokautinen huoltopäivystys pääkaupunkiseudulla, toisaalta asiansa osaavan huoltohenkilökunnan löytyminen useammalta paikkakunnalta. Läsnäolo lähellä asiakkaita on henkilönostinalallakin tulosta tuottava palvelulupaus.

Henkilökohtaista vastuuta onnistumisesta

Jotta tämä lupaus saataisiin toteutumaan kaikissa kohtaamisissa, on henkilökunnan osattava asiansa ja sitouduttava tekemään parhaansa yhteisen onnistumisen eteen. Miska Joensuu korostaa, että nimenomaan tämä on se osa-alue, jossa Simeri on pystynyt ylittämään niin asiakkaiden kuin omatkin odotuksensa.

”Porukkamme ammattiylpeys on aivan esimerkillistä”, Miska Joensuu korostaa. 

Asenne on tälläkin alalla hyvin usein se asia, joka ratkaisee asiakaskokemuksen. Meidän jengimme lähtee aina siitä, että asia hoidetaan kuntoon asiakkaan ehdoilla, hänelle parhaiten sopivalla tavalla.

Vastaavasti Simeri pyrkii huolehtimaan siitä, että henkilöstöllä on hyvät edellytykset työnsä tekemiseen. Perheyrityksessä ajatellaan ja suunnitellaan asioita pitkällä aikavälillä, ja ihmisten merkitys organisaation tärkeimpänä voimavarana ymmärretään. 

Huoltajien ammattitaidosta pidetään huolta säännöllisillä koulutuksilla, joita järjestetään sekä Simerin että laitevalmistajien toimesta. Simeri onkin tänä päivänä aito henkilönostinten monimerkkihuoltaja, joka huoltaa kaikkia nostinmerkkejä. Yritys on myös useimpien valmistajien valtuuttama takuuhuoltaja.

Simeri on myös alan ainoa toimija, jolle on myönnetty kansainväliset ISO9001- ja ISO14001-laatusertifikaatit.

Varaosat kätevästi verkosta

Varaosat ovat niinikään tärkeä osa henkilönostinten jälkimarkkinointipalveluita. Helpottaakseen asiointia ja nopeuttaakseen toimitusaikoja entisestään Simeri on hiljattain lanseerannut verkkokaupan, josta asiakkaat pääsevät tilaamaan osia suoraan. Vieläpä niin, että verkkokauppa tarjoaa sekä merkkikohtaista varaosaa että samanlaista, edullisempaa vaihtoehtoa. Kun standardivaraosat pystytään toimittamaan ympäri Suomen jo seuraavan työpäivän aikana, helpotus työmailla on merkittävä. Yllättäen sattuvat rikkoontumiset eivät pääse häiritsemään projektin etenemistä kohtuuttomasti.

Alan johtava ammattitaito ja tinkimätön sitoutuminen jokaiseen työtehtävään ovat olleet Simerin menestyksen avaintekijöitä jo neljännesvuosisadan ajan. Henkilönostimet ovat kehittyneet ja monipuolistuneet tuona aikana huomattavasti, mutta onnistumisen avaimet ovat säilyneet hyvin samanlaisina. Miska Joensuu uskoo, että perheyrityksen luotettavien, asiakaslähtöisten toimintaperiaatteiden varaan on hyvä rakentaa myös jatkossa.

”Vahva osaaminen on tekemisemme kivijalka, mutta asenne auttaa meitä erottumaan eduksemme. Me haluamme olla asiakkaalle se kumppani, kenen haltuun hän rohkenee antaa henkilönostinten vaativat huoltotoimenpiteet. Jättäen samalla itsellensä yhden asian vähemmän huolehdittavaksi.”

Lue seuraavaksi