Uutiset

Työkoneet

Näe metsä puilta – metsäenergiapäivä Padasjoella

Suomalaismetsien tarjoamalla pienpuulla voitaisiin kattaa yli miljoonan omakotitalon vuotuinen energiantarve täysin kotimaisin voimin. Tästä huolimatta kotimaista uusiutuvaa energiaa korvataan enenevissä määrin ulkomailta tuotavilla energiamuodoilla.

Kotimaisen energian hyödyntämisessä nähtäviä haasteita kartoitettiin Padasjoella järjestetyssä metsäenergiapäivässä, jossa pääosan ottivat metsähakkeen tuotannossa käytettävät koneet ja laitteet. Myös eurovaaliehdokkaat saivat esittää mielipiteitään ja ajatuksiaan haketuksen lomassa.

Fixteri Oy:n järjestämässä metsäenergiapäivässä haluttiin kone-esittelyiden lomassa ja osin niiden muodossa selvittää ja kartoittaa runkopuupaalien käyttäytymistä eri hakkureissa. Päivän aikana pyrittiin löytämään vastauksia muun muassa paalivaraston rakentamiseen liittyviin kysymyksiin. Samalla haluttiin kartoittaa paalien sidonnassa käytettävän sidontaverkon aiheuttamia mahdollisia ongelmia niin haketuksessa kuin lämpövoimaloiden kuljettimissa. 

Ensimmäisenä haketuskentälle Hakevelhot Oy:n hakkuriautolla. Volvo FH 16:n alustalle rakennettu Heinola 1310 ES -rumpuhakkuri pureskeli elokuussa tehtyjä paaleja hyvällä ruokahalulla. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen Jari Yli-Talosen näkemyksen mukaan syntynyt hake on tasalaatuista, eikä lopputuotteessa ollut nähtävissä merkittäviä jäämiä sidontaverkosta. Hakevelhot Oy:n kuljettajan mukaan paalien hakettaminen on hyvin yhtäläistä rankapuun kanssa. 

Seuraavana paalikasan kimppuun päästettiin Matti Salmisen Kesla C1060-rumpuhakkuri, joka oli asennettu Volvo FH 16 –alustalle Euran Hydrauliikka ja Metallirakenne Oy:ssä. Kuljettaja Markku Vigrenin mukaan paalien syöttäminen ja hakettaminen on hyvin vaivatonta, joskin kuivumisen tehostamiseksi tehty ristikkäisladonta hidastaa työtä jonkin verran. 

Terminaalikäyttöön suunniteltu, perävaunualustainen Jenz Hem 820 –hakkuri näytti kyntensä myös paalien hakettamisessa. Hakevuori Oy:n hakkuri rouhaisi 100 kuution hakekasan reilussa vartissa ja lopputuotetta analysoineiden asiantuntijoiden tekemän silmämääräisen arvion mukaan hienoaineksen määrä oli erittäin vähäistä, joskin sidontaverkon jäämiä oli nähtävissä. Myös Hakevuori Oy:n Matti Vähätalo pitää kuivumista edistävää ristikkäisladontaa hakettamista hidastavana ominaisuutena.

Ideachip Machine Oy:n Jukka Humalaisen mukaan hihnalla tapahtuvan lopputuotteen käsittelyn ansiosta pölyongelma on hyvin vähäinen. 

Kotimaiset Energiat Oy:n kotimaisin voimin valmistunut LHM Giant –hakkurin etuna on syöttömahdollisuus kummaltakin puolen autoa. Kotimaiset Energiat Oy:n Tommi Lahden mukaan materiaalikasa on nyt aina oikealla puolen autoa, mikä helpottaa metsäpäässä tehtävää työtä. Alustan moottori tuottaa voiman nosturille ja lopputuotteen puhaltimelle, hakkuri sen sijaan saa voimansa 15-litraisesta Cummins-moottorista hihnavedon kautta. Lahden mukaan lopputuotteen suuri nopeus puhallusputkessa tuo mukanaan tiiviitä metsäenergiakuormia.

Tana Biochipper rakentuu käyttöä helpottavan, ympäripyörivän Heinola 910-rumpuhakkurin ympärille. Auton moottori pyörittää nosturia, hakkuri sen sijaan saa voimansa 15-litraisesta Cummins-moottorista. Tanan tuotteita Suomessa edustavan HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvojan mukaan konseptin etuna on hyvin yksinkertainen rakenne, mikä tuo mukanaan helppoutta jälkimarkkinointiin ja kunnossapitoon. Hakeasiantuntijoiden mukaan tälläkin kertaa lopputuote on erittäin tasalaatuista.

Viimeisimpänä, joskaan ei vähäisimpänä paalikasan kimppuun päästettiin SR-Harvesting Oy:n maahantuoma Bandit 2680 –murskain, jota voidaan käyttää myös hakkurina. Puoliperävaunualustalle toteutetun murskaimen kapasiteetti osoittautui odotuksien mukaiseksi lopputuotteen ollessa jälleen tasalaatuista ja energialaitosten asettamien vaatimusten mukaista.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi