Uutiset

Työkoneet

Monikulttuurisuus ja stressi kasvavat

Suomalaisen Työn Liiton teettämän selvityksen mukaan suomalaiset uskovat monikulttuurisuuden ja verkostoitumisen yleistyvän entisestään tulevaisuuden työelämässä. Myös stressin määrän uskotaan suurenevan.

Selvityksessä reilulta tuhannelta suomalaiselta tiedusteltiin, miten he uskovat työpaikkojen arjen muuttuvan tulevaisuudessa. Suurin muutos vastaajien mukaan liittyy monikulttuurisuuden lisääntymiseen.

”Vastaajien mielestä työ muuttuu kansainvälisemmäksi ja sitä kautta myös monikulttuurisuus työpaikoilla yleistyy. Taustalla vaikuttaa esimerkiksi kansainvälisten organisaatioiden lisääntynyt näkyvyys Suomessa sekä jo jonkin aikaa jatkunut työn globalisoituminen”, arvioi Suomalaisen Työn Liiton tutkimuspäällikkö Jokke Eljala.

Entistä kansainvälisemmäksi käyvän työympäristön lisäksi vastaajat uskovat erilaisten verkostojen ja yhteistyömallien merkityksen lisääntyvän: tulevaisuudessa töitä tehdään vastaajien mukaan yhä enemmän yli organisaatiorajojen.

Miten käy työtyytyväisyyden?

Vähiten todennäköisenä vastaajat pitivät työtyytyväisyyden lisääntymistä sekä yritysten toiminnan kehittymistä avoimemmaksi. Hieman yllättäen myös usko myös sosiaalisen kanssakäynnin lisääntymiseen oli vähäistä.

”On mielenkiintoista huomata, että vastaajat uskovat verkostoitumisen työelämässä lisääntyvän, mutta sosiaalisen kanssakäymisen ei arvella lisääntyvän lainkaan samassa suhteessa. Tämä viittaa todennäköisesti siihen, että verkostoituminen lisääntyy nimenomaan teknologiavälitteisesti esimerkiksi erilaisten sähköisten työkalujen ja sosiaalisen median kautta”, Jokke Eljala arvioi.

”Kaikkiaan uuden teknologian vaikutus työn muutokseen vaatii vielä jatkoselvittelyä. On kuitenkin selvää, että yritysten kyky hyödyntää teknologiaa sekä sitouttaa ja vaalia eri taustan omaavia työntekijöitä on ratkaisevassa asemassa tulevaisuuden kannattavalle liiketoiminnalle – ja kaikki tämä edesauttaa myös työssä viihtymistä”, Eljala summaa.

Raportti on osa Suomalaisen Työn Liiton tutkimushanketta, jonka tavoitteena on selvittää suomalaiseen työhön vaikuttavia muutosvoimia ja niiden avaamia mahdollisuuksia. Tunnistamalla muutoksen avaintekijät Suomeen voidaan luoda merkityksellistä ja arvokasta työtä.

Lue seuraavaksi