Uutiset

Työkoneet

Millintarkkaa maarakennusta 3D-tekniikalla

Digitalisaatio etenee myös infra-alalla ja Maansiirtoliike Manninen Oy kuuluu tässä kohtaa toimialansa kärkijoukkoihin. Hyvinkääläisyritys on investoinut määrätietoisesti moderniin konekantaan ja 3D-teknologiaan, joiden avulla louhinta- ja maarakennustyöt sujuvat kustannustehokkaasti ja suunnitelmien mukaisesti haastavissakin työkohteissa.

Hyvät ja helpot rakennuspaikat käyvät etenkin eteläisessä Suomessa yhä harvinaisemmiksi. Käytännössä se tarkoittaa, että entistä useammalla tontilla joudutaan tekemään ennen varsinaisten rakennustöiden aloitusta hyvinkin raskaista maansiirto- ja louhintatöitä.

Rakentamisen tiivistyessä nämä melu-, pöly- ja tärinähaittoja aiheuttavat työvaiheet ovat tulleet myös entistä lähemmäksi asutusta. Infrarakentajille tämä tietää uusia haasteita. Urakka on pystyttävä viemään läpi mahdollisimman tarkasti suunnitelmien ja kustannusarvioiden mukaisesti. Samaan aikaan on kuitenkin minimoitava ympäristölle ja lähellä olevalle asutukselle aiheutuvat haitat.

Virheet käyvät kalliiksi

Edellä kuvatut tilanteet ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi myös hyvinkääläisen Maansiirtoliike Mannisen toimitusjohtaja Tero Manniselle.  Urakoiden tehokkuuden, taloudellisuuden ja laadun varmistamiseksi yhtiö investoinut määrätietoisesti  3D-koneenohjausjärjestelmään ja GNSS-mittauskalustoon. Alan tuoreimmat it-sovellukset ovat käytössä myös räjäytyssuunnittelussa ja 3D-kaivumallien teossa. 

”Esimerkiksi louhintatöissä väärin mitoitettu tai asetettu räjähde voi käydä kalliiksi ja teettää paljon ylimääräistä työtä. Se kaikki jää urakoitsijan kontolle, mutta saattaa viivästyttää myös muita rakennustöitä. 3D-mallinnuksen ja -koneohjauksen avulla nämä riskit ovat vältettävissä”, Manninen muistuttaa. 

”Tärinäherkissä kohteissa käytämme digitaalisia nalleja, joilla saamme hallittua paremmin tärinän vaikutukset ja massaräjäytyksissä saavutetaan haluttu kiven lohkaroituminen. Nämä seikat vaikuttavat suoraan kustannustehokkuuteen ja turvallisuuteen”, hän tähdentää.

Satsaus tulevaisuuteen

Maansiirtoliike Mannisen päätoimialuetta on Uusimaa ja pääkaupunkiseutu. Perinteisten louhinta- ja maansiirtotöiden lisäksi se hoitaa kaivantojen tuennat, kallion lujitukset, kallioankkureiden teot sekä erilaisten urakoiden kokonaisvaltaiset toteutukset.

”Moni on ihmetellyt, miksi meidän kokoisemme yhtiö panostaa näin vahvasti alan uusimpaan teknologiaan, jota yleensä on käytössä vain alan suurimmilla toimijoilla. Meille se on selkeä kilpailukykytekijä ja satsaus tulevaisuuteen. Vanhoilla eväillä ei pitkään pärjätä eikä houkutella uusia osaajia”, toimitusjohtaja toteaa.

Maansiirtoliike Manninen Oy

• Täyden palvelun maarakennusosaaja

• Perustettu 2010

• Kotipaikka Hyvinkää, toimialue Etelä-Suomi

• Liikevaihto noin 3,0 miljoonaa euroa

• Henkilöstöä 14

Yrityksen Facebook-sivulle tästä.

 

 

 

 

Lue seuraavaksi