Uutiset

Työkoneet

Metsä Fibren ja Mantsinen Groupin yhteistyö laajenee Raumalla

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ja materiaalinkäsittelyratkaisuja tuottava liperiläinen Mantsinen Group Ltd Oy ovat sopineet yhteistyön jatkumisesta ja laajentamisesta Raumalla. Sopimuksen myötä Mantsinen jatkaa sellutehtaan puukentän operaattorina 1.3.2021 alkaen ja tuottaa lisäksi rakenteilla olevan, vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä käynnistyvän uuden sahan puunkäsittelypalvelut.

Tehokkuutta päästöttömästi

Uuden sopimuksen myötä siirrytään käyttämään moderneja sähkökäyttöisiä koneita satamatoiminnoissa ja sahan tukkilajittelun syötössä jo toteutetun sellutehtaan puunsyötön lisäksi. Tämä tukee Metsä Groupin strategista tavoitetta luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

”Kaluston uudistamisessa kiinnitetään lisäksi erityistä huomiota työturvallisuustekijöihin ja meluntorjuntaan. Toiminnan turvallisuus varmistetaan henkilöstön koulutuksella ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimalla. Laajentuva sopimus luo noin 20 uutta työpaikkaa tukinkäsittelyyn. Puukenttätoiminnan kulmakiviä tulevat olemaan modernien teknologisten ratkaisujen hyödyntäminen sekä uusien toimintojen tiivis yhteensovittaminen Rauman nykyisen toimintamme kanssa”, kommentoi sopimuksen jatkumista Mantsinen Groupin projekti-insinööri Antti Halonen.

Metsä Fibren Rauman uuden sahayksikön vuosituotanto on noin 750 000 kuutiota mäntysahatavaraa. Rakennettava saha tulee olemaan teknologialtaan ja tehokkuudeltaan edelläkävijä maailmassa. Myös Mantsisen tavoitteena on ollut jatkuvasti toimia alansa edelläkävijänä, joten yhteistyölle on näin luonteva pohja.

Syvenevää yhteistyötä

Mantsinen palvelee Metsä Fibreä myös Äänekosken biotuotetehtaalla sekä Venäjällä Metsä Svirin sahalla.

”Tiivis yhteistyömme on ollut hedelmällistä. Olemme päässeet tuomaan omaa materiaalinkäsittely-osaamistamme Metsän palvelukseen ja toisaalta kehittäneet omaa toimintaamme asiakkaamme tinkimättömien turvallisuus- ja laatuvaatimusten myötä”, summaa Mantsinen Groupin liiketoimintajohtaja Ilkka Hujanen.


Lue seuraavaksi