Uutiset

Kuljetuskalusto

Maxpo tulee taas

Rakennuskonealan näyttely-yhdistys ry. (RNY) piti vuosikokouksensa 27.3.2017 Vantaalla ja yhdistyksen johtokuntaan kaudelle 2018 tulivat valituiksi puheenjohtajana toimiva Markku Lappalainen, Tomi Veijalainen (varapuheenjohtaja), Jari Salomäki, Reijo Karppinen, Paavo Syrjö, Jouko Pihlaja, Maarit Mäkitalo, Kari Halmela ja Kirsi Ahonen.

Yhdistyksen pitkäaikaisen sihteerin Jorma Laurilan ilmoitettua, että ei enää ole käytettävissä, kun valitaan sihteeriä seuraavalle kaudelle, niin sihteeriksi valittiin yksimielisesti Jouko Pihlaja. Yhdistyksellä on tällä hetkellä yhteensä 40 jäsenyritystä ja varallisuus on hyvä. Rakennuskonealan näyttely-yhdistyksen ensisijainen tehtävä on kehittää ja edesauttaa alan näyttelytoimintaa Suomessa. Jo toiminnan alusta alkaen Maxpo -näyttely on ollut se tuote, jota varten yhdistys aikanaan perustettiin.

Seuraavan Maxpo – näyttelyn ajankohdaksi päätettiin syyskuu 2019. Jatkossa Maxpo – näyttelyn sykliksi päätettiin kaksi vuotta, jolloin seuraava Maxpo – näyttely pidetään syyskuussa 2021. Johtokunta valtuutettiin neuvottelemaan ja sopimaan Maxpo 2019 ja Maxpo 2021 näyttelyiden järjestelyistä. Näin järjestettyinä on helppoa pitää huolta siitä, että Maxpo ja FinnMetko eivät osu samalle vuodelle sillä molempien jaksotus on kaksi vuotta.

Sopimusta tulevan Maxpo-näyttelyn järjestämisestä allekirjoittamassa RNY:n puheenjohtaja Markku Lappalainen (vas.) sekä Suomen messujen Niko Kantola ja Mikko Horppu.

Rakennuskonealan näyttely-yhdistys ry (RNY) ja Suomen messut osuuskunta allekirjoittivat sopimuksen Pasilassa 23.5.2018 Maxpo-messuista vuosille 2019 ja 2021. Messukeskus vastaa Maxpon toteutuksesta ja paikkana tulee olemaan edellisistä vuosista hyväksi todettu Hyvinkään lentokenttä. Lisäksi vuosikokouksessa päätettiin, että yhdistyksen johtokunta laajentaa jäsenistölle suunnattua tiedotusta ja parantaa yhdistyksen näkyvyyttä alan lehdistössä sekä tehostaa yhdistyksen toimintaa siten, että apurahojen ja stipendien kysyntää saadaan parannettua.

Yhdistyksen vuonna 2016 perustetut kotisivut osoitteessa www.rny.fi tullaan nostamaan paremmin esille kaikessa tiedottamisessa. Jorma Laurila aloitti yhdistyksen sihteerinä vuonna 1990 ollessaan vielä päivätyössä Witraktorilla. Jäätyään aikanaan eläkkeelle, työ yhdistyksen hyväksi jatkui vielä vuosia. Yhdistyksen johtokunta haluaakin kiittää Jorma Laurilaa lähes 30 vuotta kestäneestä merkittävästä työstä yhdistyksen eteen ja toivottaa mukavia eläkepäiviä myös tästä tehtävästä.

Lue myös: Maxpo – Historian lyhyt oppimäärä.

Lue seuraavaksi