Uutiset

Työkoneet

Maakaasuputkistoissa on syttymis- ja räjähdysvaara – ole varovainen kaivutöissä

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tietoon on tullut tänä vuonna kuusi vaaratilannetta, jotka ovat johtuneet kaasuputken kolhimisesta maanrakennustöiden yhteydessä. Maakaasuputken vaurioituminen aiheuttaa vaaratilanteen, josta voi seurata vakava onnettomuus. Jotta onnettomuudet voidaan välttää, on maakaasuputken lähellä maankaivutyötä tekevän otettava aina yhteyttä kaasuyhtiöön ennen kaivutöiden aloittamista. Kaasuyhtiö näyttää maakaasuputkiston tarkan sijainnin maarakennusurakoitsijalle ja muille putkiston lähellä työskenteleville.  Näin varmistetaan kaivutöiden turvallisuus ja estetään vaaratilanteita.

”Maakaasuputkistoissa on erittäin helposti syttyvää ja räjähdysvaarallista kaasua. Kaasuputki on mitoitettu kestämään painetta, mutta sitä ei ole suojattu ulkopuolista kolhimista tai kuormitusta vastaan. Putki suojataan ulkopuolista kuormitusta vastaan vain esimerkiksi teiden ja junaratojen alituksissa”, sanoo Tukesin ylitarkastaja Arto Jaskari.

Vaaratilanne voi syntyä maanrakennusurakoitsijan kaivutöissä, maaperätutkimuksen yhteydessä, räjäytystöissä tai maanviljelyyn liittyvässä ojien kaivu- tai perkaustöissä.

”Maakaasuputken vaurioitumisesta on seurauksena maakaasuvuoto. Tämä voi aiheuttaa voimakkaan räjähdysmäisen tulipalon”, Jaskari varoittaa.

Ohjeita kaivutyön tekijöille

  • Kaivutyö on suunniteltava etukäteen.
  • Kaivutyöstä on ilmoitettava etukäteen kaasuyhtiölle, jos kaivutyötä joudutaan tekemään alle viiden metrin päässä maakaasuputkesta. Kaasuyhtiöt suosittelevat, että ilmoitus tehdään vähintään kolme päivää ennen kaivutyön aloittamista.
  • Kaasuyhtiö näyttää putken tarkan sijainnin.
  • Kaasuyhtiö myöntää kaivuluvan.

Mistä tiedän maakaasuputkiston sijainnin?

Maakaasuputket ovat noin metrin syvyydessä maan alla. Maastossa olevat maakaasuputkistot on merkitty valkoisilla merkintäpylväillä. Kaasuputkilinjan jokaiseen kohtaan näkyy kummastakin suunnasta vähintään yksi putkiston kulkua osoittava merkintäpylväs. Merkintäpylväissä on keltainen merkintäkilpi, jossa on kerrottu kaasuputken tarkempi sijaintitieto, kaasuyhtiön nimi ja puhelinnumero.

Taajama-alueella putkisto voi olla merkitty kiintopiste- ja karttamerkinnällä. Maan alla kaasuputki on merkitty keltaisella nauhalla, jossa lukee MAAKAASU tai NATURGAS tai NATURAL GAS (kuva oikealla).

Kaivutyötä tekevän on otettava aina yhteyttä kaasuyhtiöön ennen töiden aloittamista. Maakaasuputkien sijaintietoja löytyy kaupunkien ja kuntien rakennusvalvonnasta sekä johtotiedoista: johtotietopankki ja kaivulupa.fi.

Lisäksi korkeapaineisesta siirtoputkistoverkostosta löytyy tietoa Gasgridin nettisivuilta: Kaasuverkosto ja karttasovellus kaasuputkiston sijainnista.

Linkkejä kaasuyhtiöiden oppaisiin, joissa käsitellään kaivutöitä maakaasuputken läheisyydessä: Muista maakaasulinja ja Muista kaasulinja, louhintaopas


Tukesin tietoon on tullut tämän vuoden syyskuussa seuraavanlaisia vaaratilanteita:

  1. Kaivukone vajosi ja juuttui maakaasun siirtoputken päälle

Tela-alustainen, 25 tonnin kaivukone ajoi maakaasun siirtoputken suuntaisesti. Linjalla oli pehmeä suoperäinen kohta, johon kone vajosi. Koneen kuljettaja yritti peruuttaa pois kohteesta käyttäen koneen kauhaa apuna siinä kuitenkaan onnistumatta. Kaivukoneen kuljettajan toiminta aiheutti putkelle vaurioita.

Vajonneen koneen nosto oli vaativa operaatio. Siirtoputkistossa olevan kaasun painetta oli alennettu, mutta riski kaasuputken rikkoutumiselle ja räjähdykselle oli edelleen olemassa. Kone saatiin lopulta nostettua turvallisesti pois maakaasuputken päältä kahden kaivukoneen avustuksella. Noston jälkeen putkiston kunto tarkastettiin, pinnoitevauriot korjattiin ja putki peitettiin.

2. Kaivukone katkaisi maakaasun jakeluputken

Urakoitsija oli tilannut maakaasuputken näytön ennen vesijohtosaneerauksen aloitusta. Kaasuyhtiön valvoja oli käynyt näyttämässä kaasuputken sijainnin. Lisäksi kaivukoneessa oli kartta kaasuputken sijainnista sekä laitteet, joista näki kaasuputken sijainnin reaaliaikaisesti.

Kaivutyössä rikkoontunut maakaasun jakeluputki korjattiin putkirikon jälkeen.

Putken sijainnin näytöstä, kartasta ja laitteistosta huolimatta urakoitsija katkaisi kaasuputken koneella. Kaasun virtaus kohteessa katkaistiin noin tunnin kuluttua onnettomuudesta ja putken korjaustyöt valmistuivat noin neljän tunnin kuluttua onnettomuusilmoituksesta kaasuyhtiölle.Lue seuraavaksi