Uutiset

Työkoneet

Lemminkäinen kunnostaa Pirkanmaan korjausvelkateitä

Lemminkäinen ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat sopineet maanteiden korjausurakasta kaudelle 2017. Urakka sisältää maanteiden päällysteiden uusimisia sekä tierakenteiden parannustöitä Pirkanmaan alueella. Korjattavia tieosuuksia on yhteensä noin 90 kilometriä. Työt alkavat huhtikuussa ja päättyvät lokakuussa 2017. Urakan arvo on noin 4,6 miljoonaa euroa.

Urakka sisältää kolme korjausvelkakohdetta, jotka ovat pitkään odottaneet lisärahoitusta. Jokaiseen kohteeseen tehdään päällysteen uusimisen lisäksi merkittäviä kantavan rakenteen parannustöitä. Nämä tehdään lisäämällä ja vaihtamalla kantavia massoja sekä tukevoittamalla tierakennetta teräsverkoilla. Vanha päällystekerros hyödynnetään ja käytetään uudelleen kantavissa rakenteissa sekoitusjyrsintä-menetelmää käyttäen.

Suurin kohteista on maantie 332:n Kuru–Parkano-osuus, joka on elinkeinoelämän runkoyhteys ja kulkuväylä Seitsemisen kansallispuistoon. Tietä parannetaan kaiken kaikkiaan noin 54 kilometrin matkalta. Maantie 322:ta korjataan myös Luopioinen–Pohja-osuudella noin 15 kilometriä. Maantie 346:n Kotala–Innala-osuudella uusittavia kilometrejä on noin 21. Urakassa noudatetaan ELY-keskuksen teille asettamia vaatimuksia ja työmenetelmät on valittu kohteiden käyttötarpeet ja vaatimukset huomioiden.

Kohteet ovat isoja ja pitkäaikaisia, ja ne tulevat vaikuttamaan liikenteen sujuvuuteen. Työt pyritään toteuttamaan kuitenkin siten, että tienkäyttäjille aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Tienkäyttäjien ja tietyöntekijöiden turvallisuudesta työmailla huolehditaan hoitamalla liikenteenohjaus saattoautoin jokaisessa kohteessa. Niiden avulla varmistetaan oikeat tietyönopeudet ja ajolinjat. OP.

Lue seuraavaksi