Uutiset

Työkoneet

Kutsu kaikille avoimeen asiantuntijawebinaariin

YTM-Industrial Oy järjestää yhteystyössä Sy-Klone Internationalin kanssa kaikille avoimen webinaarin tiistaina 11.5.2021 kello 13.45–15.00. Tapahtuman moderaattorina toimii YTM-Industrialin suodatusjärjestelmien asiantuntija Simo Jylhänkangas. Hän myös pitää suomenkielisen alustuksen tapahtuman avaukseksi. Muutoin esitykset ovat englanninkielisiä.

Parempaa hengitysilmaa ohjaamoihin

Webinaarin teemana on helmikuussa 2021 julkaistu kansainvälinen ISO 23875 -standardi, jonka pyrkimyksenä on yhtenäistää liikkuvan kaluston ohjaamojen hengitysilman suodatuksen suunnittelua, testausta, käyttöä ja ylläpitoa erityisesti kaivosteollisuudessa. Yhtälailla samat haasteet kohdataan kaikilla aloilla, joissa työskennellään koneilla pölyisissä tai muutoin haitallisia hengitysilman partikkeleita sisältävissä oloissa. Standardissa esitettyjen vaatimusten ja testausmenetelmien noudattaminen takaa koneen käyttäjien turvallisuuden.

Asiantuntijoita maailmalta

Tässä webinaarissa kuullaan standardin suunnittelussa mukana olleelta eritysasiantuntijalta standardin vaatimuksista, parhaista käytännöistä sen noudattamiseksi sekä tietoa ilmansuodatusjärjestelmän suunnitteluun, valmistukseen, suorituskyvyn testaukseen, käyttöön ja kunnossapitoon liittyen. Webinaarissa käsitellään myös ilmassa olevien hiukkasten ja CO2-määrien hallintaa ohjaamoissa sekä annetaan suosituksia ilmanlaadunvalvontajärjestelmän käyttöönottoon .

Esiintyjät ovat nimekkäitä asiantuntijoita maailmalta. He ovat olleet mukana standardin suunnittelussa, kuten työryhmän johtaja Jeff Moredock. Hän esittelee tätä uutta ISO 23875 -standardia viidestä eri näkökulmasta.      

  • Uudet korotetut suodatintehokkuusvaatimukset
  • Määritetty suurin sallittu CO2-taso
  • Raitis- ja kierrätysilmajärjestelmää koskevat vaatimukset
  • Vakioidut ohjaamojen paineistustasot
  • Vaatimus reaaliaikaiselle ohjaamon painetason valvonnalle

Tietoa saadaan ilmansuodatusjärjestelmien suunnittelusta, valmistuksesta, suorituskyvyn testauksesta liittyen käyttöön ja kunnossapitoon. Myös ilmassa olevien hiukkasten ja CO2-määrien hallintaa ohjaamoissa käsitellään sekä annetaan suosituksia ilmanlaadunvalvontajärjestelmän käyttöönottoon.

Oman osansa webinaariin tuo myös yhden maailman suurimmista kaivosyhtiöistä olevan Rio Tinton pitkäaikainen työhygienisti Liam Wilson. Hän on nimenomaan erikoistunut kaivosalan haasteisiin. Suodatinvalmistajan mietteitä kertoo Sy-Klone Internationalin myynti- ja markkinointijohtaja Austin Browne.

Turvallisuuden kautta parempaa tuottavuutta

Kaivostoiminnan turvallisuus on tärkeää kaikille kaivosteollisuuden sidosryhmille. Kaivostoiminta tuottaa usein hengitysilmaan hiukkasia, jotka voivat olla vaarallisia ihmisten terveydelle, joten ISO-standardilla pyritään tekemään liikkuvan kaluston ohjaamoista turvallisia työpaikkoja ja rajoittaa ohjaajien altistumista ilman epäpuhtauksille.
Parantuneen henkilöturvallisuuden myötä myös tuottavuus paranee, kun koneiden käyttöaste kasvaa. Seisakit vähenevät ja koneet ovat enemmän liikkeessä.

Suomikin mukana

llmanlaatua kaivos-, rakennus- ja teollisuusympäristöissä säädellään jo nyt monissa maissa lainsäädännöllä. Myös Suomessa valtioneuvoston asetuksen 1267/2019 mukaan työnantajan pitää tehdä kaikki voitavansa, jotta työntekijän altistuminen syöpävaarallisille aineille poistuu kokonaan tai on mahdollisimman vähäistä.

Konevalmistajat ja kaivosten omistajat ovat nykyään entistä tietoisempia standardeista ja vastuullisuusnäkökulmista, jotka heidän toimintaansa liittyvät, joten myös ohjaamojen suodatuksen standardisointi on otettu alalla hyvin vastaan.

Uusi ISO 23875 -standardi eroaa aikaisemmista standardeista varsinkin aikaperspektiivinsä osalta. ISO 23875 kattaa koko koneen elinkaaren ilmanohjausjärjestelmän suunnittelusta käyttöiän loppuun asti. Se antaa raamit suunnitelmallisuuden ja jatkuvan testauksen varmistamiseksi. Suunnitteluohjeet ovat standardissa yleismaailmallisia ja soveltuvat kaikkiin kaivosympäristöihin.


Tervetuloa kuuntelemaan standardin vaikutuksista alan todellisilta erikoisasiantuntijoilta. Tästä linkistä pääset ilmoittautumaan webinaariin.


Simo Jylhänkangas toivottaa kaikki tervetulleeksi kuulolle. Siis tiistaina 11.5.2021 kello 13.45–15.00.


Lue seuraavaksi