Uutiset

Työkoneet

Kreaten uusi urakka Kruunuvuorenrannassa sisältää vaativaa vedenalaista louhintaa


Artikkelikuva: Kreate toteuttaa Haakoninlahden ja Koirasaaren esirakentamisen vähäpäästöisenä työmaana osana Hiilineutraali Helsinki 2030 -päästövähennysohjelmaa. Työmaalla käytetään vain uusiutuvaa dieseliä ja sähköä, ja neitseellisten maanrakennusmateriaalien sijaan louhe saadaan Kreaten toiselta työmaalta.


Kreate on aloittanut Haakoninlahden ja Koirasaaren esirakentamisen Kruunuvuorenrannassa. Helsingin asuntorakentamisen tärkeimpiin keskittymiin lukeutuva alue laajenee merelle, kun esirakentaminen mahdollistaa uusien asuntojen, väylien, laitureiden ja aallonmurtajien rakentamisen. Urakan haastavimpia työvaiheita on vedenalainen louhinta, joka käynnistyy vuodenvaihteessa 2022–2023.

Haakoninlahden ja Koirasaaren esirakentaminen on Helsingin kaupungin tilaama kokonaisurakka, jossa vaativan infran rakentamiseen keskittynyt Kreate vastaa alueella tehtävistä ruoppauksista, meritäytöistä ja louhinnoista sekä pilaantuneiden maiden kuten sedimenttikerroksen poistosta.

”Laajennamme Haakoninlahden ja Koirasaaren maa-alueita ruoppaamalla sekä tekemällä meritäyttöä kaikkiaan noin 200 000 kuution verran. Avolouhinnan lisäksi syvennämme Haakoninlahden rantaa vedenalaisena louhintana”, kertoo työpäällikkö Jarmo Tamminen Kreatelta.

Koirasaaren edustalla täytetään aiemmin täyttämättä jäänyt kaavan mukainen alue. Esirakentamisen myötä Haakoninlahden ja Koirasaaren edustan maa-alueet laajenevat uudelle Baneerikujalle, venelaitureille, kiinteille aallonmurtajille sekä asuntorakentamisen käyttöön.

Vedenalaista louhintaa 10 metrin syvyydessä

Louhinnat Haakoninlahdessa ja Koirasaaressa alkavat vuodenvaihteessa ja kestävät kahden kuukauden ajan. Louhittavaa työmaa-alueella on yhteensä noin 2 000 m3ktr, josta 800 m3ktr tapahtuu veden alla.

”Vedenalainen louhiminen on aina haastava työvaihe. Tässä urakassa menemme syvimmillään 10 metriin, joten louhiminen vaatii todella erikoisosaamista. Huolellisella työsuunnittelulla, oikeanlaisella kalustolla ja luotettavien yhteistyökumppaneiden avulla työ toteutetaan onnistuneesti ja aikataulussa”, vakuuttaa kohteen kalliorakentamisen projektipäällikkö Samuel Laitinen Kreatelta.

Työt aloitettiin ruoppaamalla, välitavoitteena meritäyttöpenkereet

Haakoninlahdella esirakentaminen käynnistyi lokakuun lopussa, kun mereen asennettiin silttiverho estämään ruoppauksessa syntyvän hienoaineksen leviäminen.

Merenpohjassa on aloitettu kuorintaruoppaus, jossa pilaantunut pintakerros kuoritaan pois. Pilaantunut maa-aines kuljetetaan ensin meriteitse kuivumaan Hernesaaren altaisiin, josta se toimitetaan ensi keväänä jatkokäsiteltäväksi.

Tammisen mukaan urakan välitavoitteena on saada meritäyttöpenkereet Haakoninlahdella asuntorakentamiselle tulevan tontin ja Baneerikujan osalta valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

”Maanrakentaminen vedessä on haastavaa ja sääolosuhteet tekevät siitä erityisen haasteellisen. Meillä on sama toive kuin naapurityömaallamme Kruunusilloilla eli toivottavasti talvesta tulee mahdollisimman leuto ja vähäluminen”, hän naurahtaa.

Rakentamista vähäpäästöisyys ja ympäristöystävällisyys huomioiden

Haakoninlahden ja Koirasaaren esirakentaminen toteutetaan Hiilineutraali Helsinki 2030 – päästövähennysohjelman mukaisesti vähäpäästöisenä. Käytännössä se tarkoittaa muun muassa sitä, että työmaalla käytetään vain uusiutuvaa dieseliä ja sähköä.

”Ympäristöystävällisyyttä edistämme myös maanrakentamisessa. Urakan täyttöihin tarvittavan louheen saamme toiselta työmaaltamme ja näin vähennämme neitseellisten materiaalien käyttöä ja siitä syntyviä kustannuksia”, Laitinen lisää.

Haakoninlahden ja Koirasaaren esirakentaminen -urakka valmistuu kesäkuussa 2023 ja sen arvo on noin 6 miljoonaa euroa.Lue seuraavaksi