Uutiset

Työkoneet

Kreate – Veturitien uusi silta toteutetaan pääosin yöaikaan

Kreate aloittaa Veturitie 3 ja Ratapihakorttelit 4 -hankkeen rakentamisen Keski-Pasilassa. Vähäpäästöisen työmaan kehitysvaiheessa optimoitiin rakentamisen ratkaisuja sekä luotiin tarkat suunnitelmat erikoisosaamista vaativan sillan toteutukselle.

Helsingin Keski-Pasilan rakentamisen myötä asukasmäärät ja liikennemäärät kasvavat, mikä lisää tarvetta myös liikenneyhteyksien kehittämiselle. Veturitie ja Ratapihakortteli -hankkeessa Veturitietä levennetään liikenteen sujuvoittamiseksi sekä rakennetaan Ratapihakortteleiden alueelle uusia tontti- ja kokoojakatuja.  

”Levennämme Veturitietä Höyrykadun ja Hakamäentien välillä. Rakennamme lisää ajokaistoja sekä kadun molemmille reunoille erotellut jalkakäytävät ja pyörätiet, jotka ovat yhteydessä muihin Pasilan katuihin. Lisäksi uusimme Veturitien ylikulkusillan ja rakennamme Radioportin alikulkusillan”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jyrki Perokorpi.

Monipuoliseen hankkeeseen kuuluukin niin väylä- ja ratarakentamista kuin kiertotaloutta ja siltarakentamista vilkkaasti liikennöidyn radan päällä.

”Tällaiset monipuoliset ja erikoisosaamista vaativat hankkeet, joissa voimme hyödyntää laajasti infrarakentamisen eri osa-alueita ovat osaamisemme kovinta ydintä. Hankkeen vaativuudesta kertoo myös se, että tarjouksia ei tullut kuin kaksi”, sanoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Teknistä osaamista ja aikatauluttamista

Uusi Veturitie kulkee junaradan vierellä Pasilankadulta Veturitien sillalle, joka rakennetaan noin kolme kertaa vanhaa siltaa leveämmäksi.

”Nykyisessä Veturitien sillassa on kolme kaistaa, mutta uuteen siltaan rakennamme niitä seitsemän. Sujuvien liikenneyhteyksien takaamiseksi teemme purku- ja rakentamistöitä vaiheittain ja raideliikenne huomioiden toteutamme siltatöitä valtaosin yöaikaan”, Perokorpi toteaa.

Teknisesti haastavan sillan toteutuksessa hyödynnetään Kreaten suunnitelmaa, jonka myötä purku- ja rakentamistöitä on mahdollista toteuttaa joustavasti ja kustannustehokkaasti.

”Rakennamme sillan kahdessa lohkossa, jotta ajoneuvoliikenne sillalla säilyy koko rakentamisen ajan. Kehitysvaiheessa saimme käytyä läpi tilaajan ja suunnittelijan kanssa työsuunnitelmia ja niiden toteuttamisvaihtoehtoja. Etenemme suunnitelmalla, jossa rakennamme tason vanhan sillan alapuolelle, mikä takaa purku- ja rakennustöiden tekemisen joustavammalla aikataululla ilman haittoja rataliikenteelle”, Perokorpi valottaa.

Onnistuneen kehitysvaiheen myötä Kreate pääsee toteuttamaan hanketta hyvin valmistautuneena.

Vähäpäästöisellä työmaalla huomioidaan myös kiertotalous

Veturitie ja Ratapihakorttelit -hanke on vähäpäästöisenä työmaana osa Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on vähentää työmailla syntyviä hiilidioksidipäästöjä.

”Käytännössä vähäpäästöisyys tarkoittaa sitä, että käytämme työkoneissa vain uusiutuvaa biodieseliä ja sähköä sekä parannamme lähialueen ilmanlaatua käyttämällä tiukimman päästöluokkavaatimuksen työkoneita. Lisäksi käyttämämme energia ja sähkö on hiilivapaata”, Perokorpi listaa.

Työmaan säännöllisellä energiankulutuksen ja päästöjen seurannalla saadaan kerättyä paitsi tietoa meneillään olevan hankkeen ympäristövaikutuksista myös tärkeää tietoa tulevien hankkeiden vähäpäästöisyyden kehittämiseen. Rakentamisen ympäristövaikutuksia ja hiilijalanjälkeä pystytään pienentämään myös rakentamisen materiaalivalinnoilla.

”Käytämme rakentamisessa paljon betonimursketta, joka kierrätysmateriaalina vähentää neitseellisten rakennusmateriaalien käyttöä pienentäen samalla työmaan hiilijalanjälkeä”, Perokorpi kertoo.

Rakentaminen käynnistyy viikolla 19

Kreate aloittaa työt hankkeen alueella maanantaina 10.5. puustonkaadoilla ja pilaantuneiden maiden kunnostuksella. Samalla jalankulku- ja pyöräilyreitit siirtyvät Radanvarsiraitilta Veturitien ja Televisiontien olemassa oleville reiteille. Työt on pyritty suunnittelemaan siten, että rakentamisesta ja liikennejärjestelyistä syntyy mahdollisimman vähän haittaa alueella liikkuville.

Hanketta voi seurata Uusi-Pasila Facebook-sivulla tästä sekä nettisivujen kautta tästä.