Uutiset

Työkoneet

Konerinki kasvaa ja kehittyy

”Tällä hetkellä osakkaita Koneringissä on jo yli 100. Sopimuksessa olevan kaluston määrä on vajaat sata ja yhteensä osakkaillamme on 700-800 konetta. Osakkeittemme hinta on noussut alkuperäisestä jo kahdeksankertaiseksi ja kertoo yrityskonseptin onnistumisesta. Keskihinta viimeaikoina on ollut noin 5700 euroa osakkeelta. Mukaan lähtijälle se on jo investointi, joten ostaja on aina miettinyt osakekauppaa etukäteen perin pohjin. Perustajaosakkaista on muuten edelleen mukana 99 prosenttia”, aloittaa Koneringin toimitusjohtaja Jari Peltola.

”Pääosa osakkaista on pääkaupunkiseudulta. Joukkoon sopii sekä yhden koneen yrittäjiä että suurempia urakoitsijoita. Mukaan on tullut nyt myös kuljetusyrittäjiä, jotka KTK:n sijaan ovat valinneet meidät. Oulusta meille on tulossa ns. etäpiste. Sieltä mukana on jo neljä yritystä ja parin kanssa sopimus on tuloillaan”, jatkaa Peltola.

”Konerinki pystyy nyt vaikeampinakin aikoina tarjoamaan jäsenille laajempia hankkeita, joissa olla mukana. Näin neuvotteluvalttimme ei ole ainoastaan euroa tai kuutiota per tunti. Ja kun palvelun tason nostaminen on koko ajan ollut meille ykköskriteeri, niin jatkamme edelleen samoilla linjoilla. Tästä kertoo Rakennus-Infra Oy:n kanssa marraskuussa solmittu kumppanuussopimus. Alun perin ajatuksena oli palkata oma työpäällikkö Koneringille, mutta parempaan lopputulokseen päästiin kun saimme käyttöömme koko Rakennus-Infra Oy:n henkilökunnan ammattitaidon. Intressit kohtaavat, sillä me haimme työpäällikköä ja he hakevat yleensä koneita projekteihinsa”, valistaa Peltola.

Reklamaatiokäsittelyt nopeammin

Rakennus Infra Oy:n toimitusjohtaja on Taneli Kärkkäinen. Hänen mukaansa Rakennus-Infra on infra-alan projektinjohtoyritys, jonka pääasiallisia asiakkaita ovat kunnat, kaupungit, yritykset ja yhteisöt. Yrityksen palveluksessa työskentelee viisi toimihenkilöä. Kaikki toimihenkilöt ovat koulutukseltaan joko insinöörejä tai rakennusmestareita. Suurimpia osakkeenomistajia ovat yhtiön perustajat Jarno Pennanen ja Taneli Kärkkäinen. Rakennus-Infra Oy työllistää kiireellisimpinä aikoina noin 50 eri alihankkijoiden henkilöä. Liikevaihto on hieman yli kuusi miljoonaa euroa.

”Koneringin ja Rakennus-Infra Oy:n yhteistyössä on tarkoituksena yhdistää molempien yritysten vahvuudet. Yrityksen projektinjohtokokemus ja Koneringin laaja kalustovalikoima hyödyttää molempia yrityksiä. Yhteistyösopimuksessa Rakennus-Infra Oy tarjoaa Koneringin palvelukseen työpäällikön, jonka tehtävänä on toimia Koneringin tuotannonohjaus- ja myyntitehtävissä. Tehtävään nimetty henkilö on Jarno Pennanen, mutta käytännössä kaikkien toimihenkilöidemme ammattitaito on Koneringin käytettävissä. Työpäälliköllämme on laaja kokemus maarakentamisesta ja hän omaa hyvät ihmissuhdetaidot. Odotan yhteistyöltä paljon ja toivon että Rakennus-Infra ja Konerinki voivat tulevaisuudessa yhdistää voimansa ja tarjota yhdessä erilaisia infrahankkeita joissa molempien vahvuudet tulevat parhaalla tavalla hyödynnettyä”, tiivistää Taneli Kärkkäinen.

”Myynnin kasvun lisäksi toivomme työpäällikön myötä lyhentävämme reklamaatiokäsittelyjen aikaa. Kun resurssit nyt kasvavat, käsittelemme asiakkailta tulleet reklamaatiot välittömästi. Näin imagomme paranee edelleen. Myös koneiden käyttöaste kasvaa jatkossa. Kirjallisia sopimuksia tehdään yhä pienemmissäkin asioissa jatkossa”, lisää Peltola.

Vielä syksyllä Koneringin jäsenyrityksetkin elivät kiireisiä aikoja, kun projekteja tehtiin pois ennen lumen tuloa. Pyöräalustaisista kaivukoneista on ollut loppusyksystä jopa pulaa. Talvea Peltola povaa kuitenkin aika hiljaiseksi.

”Kaluston myyntiaika on kyllä kasvanut ja tarjouspyyntöjä tulee sisään aiempaa vähemmän. Uskon kuitenkin, että valtion kannustaminen kunnille alkaa näkyä ensi keväänä eli tuolloin töitä on taas enemmän. Kun ennen haimme koneita Koneringin ulkopuoleltakin, niin nyt tarjonta alkaa olla toiseen suuntaan”, lopettaa Peltola.

Koneringin osakkaita palvelee myös maarinki-palvelu. Sen avulla työmailta kertyviä maa-aineseriä saadaan siirrettyä järkevästi kohteesta toiseen. Jäsenilleen ilmainen palvelu välitetään nykyään suoraan kännykkään. Tarjottavat erät siis napsahtavat välittömästi on-line palveluna osakkaitten tietoisuuteen. Näin isojakin massamääriä saadaan siirrettyä taloudellisesti ja myös ympäristöystävällisesti suoraan kohteesta toiseen.

Euromasterin renkaat Koneringin kautta

Konerinki Oy ja rengastoimittaja Euromaster Oy ovat solmineet yhteishankintasopimuksen renkaitten ja rengashuoltopalveluitten tarjoamisesta Koneringin osakkaille. Koneringin toimitusjohtaja Jari Peltola pitää sopimusta merkittävänä päänavaajana uudenlaisessa toiminnassa.

”Euromasterin kaikki renkaat ja palvelut ovat sopimuksen piirissä. Euromaster ylläpitää omia sivujaan Koneringin sivujen sisällä. Osakkaat tutkivat omilla tunnuksillaan Euromasterin tarjonnan ja Konerinki hoitaa laskuliikenteen molempiin suuntiin. Hyöty tulee Euromasterin myöntämien alennusten sekä taloushallinnan helpottumisen kautta”, tietää Peltola. Euromasterin kanssa solmittu sopimus on ensimmäinen, mutta Peltola visioi muitakin alan tuotteita ja palveluja tarjoavia yrityksiä mukaan jatkossa. Hänen mukaansa ovet ovat auki uusillekin kumppaneille.

”Sopimus kattaa kaikkien Konerinki Oy:n osakkaiden rengas- ja rengashuoltotarpeet eli kyseessä on varsin merkittävä yhteistyösopimus kaikille osapuolille. Koneringin osakkaille, Konerinki Oy:lle sekä Suomen Euromaster Oy:lle sopimus tuo lisäarvoa jokaisen omaan bisnekseen”, kommentoi sopimusta Euromasterin myyntijohtaja Mauri Kummala. Hän toivoo, että sopimus menee nopeasti konerinkiläisten kenttään mahdollisimman kattavasti. Osapuolten kilpailukykyyn sopimuksella on hänen mielestään parantava vaikutus.

”Sopimus on ensimmäinen laatuaan maarakennusyrittäjien omistaman markkinointi- ja myyntiyhtiön kanssa. Euromasterilla ei ole ennestään ollut keskitettyä sopimussuhdetta. Toki kuorma-autopuolella meillä on yhteistyötä ja -sopimuksia eri alueellisten KTK -yritysten kanssa ja kautta. Koska osakkaiden ostot keskitetään, alennukset ja nettohinnat on asetettu suurten ostomäärien mukaan. Konerinkiläisille hintataso on edullinen. Käytettävissä ovat kaikki Euromasterin palvelupisteet Suomessa eli kaikissa Euromaster -pisteissä on täsmälleen samat edut konerinkiläisille. Yksittäisen tuotteen voi tosin ostaa joskus Euromasterin tarjoamaa hintaa halvemmalla. Mutta kun tosiaan huomioi kattavan palvelupisteverkoston ja tuotevalikoiman, asiakas voi luottaa että hintataso on aina oikea”, lupaa Kummala.

Tilaukset puhelimella

”Kaikki sopimukset vaativat onnistuakseen paljon työtä. Tässä sopimuksessa vaikeusastetta lisäsi se, että kyseessä on kolmikantasopimus. Yksi ”kanta” koostuu lähes sadasta itsellisestä yrityksestä. Nostan hattua sille työlle jonka Peltola teki ja kuitenkin varsin lyhyessä ajassa”, jatkaa Kummala.

”Tilausta tehdessä puhutaan puhelimessa ja kasvokkain. Työkoneitten rengaskokoja, merkkejä, luokituksia jne. on niin paljon, että sekä ostaminen että oikean tuotteen myyminen netin kautta on erittäin vaikeaa. Nettitilauslomakkeesta tulee helposti niin pitkä ja laaja, että ostaja kyllästyy siihen.”

”Työkonerenkaitten kappalemääräinen osuus ei ole meillä suuri, euromääräinen osuus on. Kuorma-autonrenkaat ovat raskaalla puolella suurin ryhmä. Maansiirtokoneitten renkaat ovat toiseksi suurin ja osuus on kymmenen prosentin luokkaa Suomen Euromaster Oy:n kokonaismyynnistä.

Raskaimpaan käyttöön suosittelemme Michelin-renkaita, joiden tuntitulos on paras. Myös yksikkökustannus on edullinen, olkoonkin että hankintahinta on muita vähän korkeampi. Yksi vahvuuksistamme on maansiirto- ja teollisuusrenkaiden pinnoittaminen. Oma työkonerenkaiden pinnoittamomme tuottaa pinnoituksia, joiden hinta-laatusuhde on huippuluokkaa. Edistyksellisen tuotanto-tekniikan ansiosta pystymme nopeasti ja joustavasti tarjoamaan erilaisia ja uusimpia pintatyyppejä. Pinnoitetut renkaat ovat karkeasti samalla hintatasolla edullisimpien uusien kanssa. Pinnoittaminen edellyttää asiakkaalta pinnoituskelpoista runkoa ja jos sitä ei ole, on uusi ainoa ratkaisu. Mikäli koneen tuntisuorite ei ole kovin korkea eivätkä käyttöolosuhteet kuluttavat, edullinen uusi on oikea ratkaisu. Silloin on hyvä muistaa jo hankintavaiheessa, että edullisimpien uusien renkaiden rungot eivät kestä pinnoittamista”, valistaa Kummala.

”Toivon nyt solmitun sopimuksen laajaa käyttöä, koska se aidosti tuottaa lisäarvoa. Euromasterilla on kunnia olla pilottikumppani Konerinki Oy:n keskitetyissä hankintasopimuksissa. Uskon niihin, koska ne volyymin perusteella tarjoavat pienemmillekin yrityksille merkittävää lisäetua. Ja kun keskittäminen toteutetaan pienin taloushallintotöin, ei niistä koituvat kustannukset ole lähelläkään saatavia etuja. Myyjän puolella yhdelle osapuolella laskutettava ja keskitetty hankintasopimus tuo lisäarvoa siinä, että kaikki myyntijärjestelmiin ja -reskontraan liittyvät toiminnot virtaviivaistuvat. Tässä juuri onkin se juju. Jos myyjän pitäisi tarjota sadalle yritykselle sadan yrityksen ostojen sopimusedut ja laskuttaa kutakin erikseen, ei sopimusta olisi syntynyt”, päättää Kummala.

Internet osoitteita:

Lue seuraavaksi