Uutiset

Työkoneet

Kompakti kokonaisuus energiatuotantoon

– Hakkuutähteistä jalostettavan biopolttoaineen kuljetusmatkat kasvavat jatkuvasti, minkä vuoksi materiaalia murskataan entistä useammin jo metsäpäässä kuljetuksen tehostamiseksi, pohjustaa Harri Sorvoja HS Tekniikka Oy:stä.

Siten murskainkaluston tulee olla sekä tehokasta että kooltaan kompaktia laitteen siirtämisen mahdollistamiseksi. Koneen alhaisesta melutasosta on myös etua työskenneltäessä asuttujen alueiden läheisyydessä.

HS Tekniikan edustama Arjes Raptor-murskainmallisto täyttää kriteerit niin tehokkuuden, liikuteltavuuden kuin melutasonkin suhteen. Työpainoltaan 17 tonnin Raptor XL-murskainta voidaan helposti siirtää koukkuvaihtolava-autolla haluttuun työkohteeseen. Alhainen kuljetuskorkeus saadaan aikaan hydraulisesti nostettavalla murskainyksiköllä.

– Nostomahdollisuuden ansiosta murskaimen rungon ja lopputuotteen kuljettimen väliin jää reilusti tilaa, mikä pienentää tukkeutumisvaara varsinkin esimurskauskäytössä, selventää Sorvoja rakenteen etuja.

Energiatehokkuutta suoravedolla

Pari vuotta markkinoilla olleessa Raptor-murskaimessa on hyödynnetty alalla uutta ajattelutapaa. Murskaimissa usein käytetty hydrostaattinen voimansiirto on siirretty syrjään ja tilalle on otettu suora, vaihteistolla varustettu voimansiirto, jonka energiatehokkuus on perinteisiä ratkaisuja parempi. Sorvoja lupaakin Raptor XL-murskaimen olevan yksi markkinoiden energiatehokkaimmista laitteista.

– Pienemmästä energiahävikistä johtuen polttonestetalous on jopa 50 prosenttia aikaisemmin käytettyjä ratkaisuja parempi. Kokemusten mukaan 460 hevosvoiman CAT C13-moottorista voimansa saavan Raptor XL-murskaimen polttoaineen kulutus tunnissa on noin 25 litraa, kertoo Sorvoja.

Polttonestetaloutta sekä koneen melutasoa (85dbA/1 metri) alentaa myös moottorin alhainen, 1800 r/min käyntinopeus työskentelyn aikana. Varsinainen murskaus hoituu kahdella vaihteistoon kiinnitetyllä roottorilla, joiden pyörimisnopeus on 20 r/min. Patentoidun vaihteiston ansiosta roottorit vaihtavat suuntaa automaattisesti esimerkiksi materiaalin epäpuhtauksista johtuvasta ylikuormitustilanteesta.

– Vaurioitumisen riskiä minimoi osaltaan myös automatiikka, mikä sammuttaa murskaimen liian usean peruutuskerran jälkeen, jatkaa Sorvoja.

Haluttu palakoko saadaan aikaan vaihtamalla murskaimeen sopiva roottori tarjolla olevista viidestä eri vaihtoehdosta. Sorvojan kokemuksen mukaan roottoreiden vaihtotyö sujuu kokeneelta asentajalta noin kuudessa tunnissa. Terähuolto tapahtuu materiaalista riippuen 500 – 800 tunnin välein täytehitsaamalla. Murskaimen ohjaus hoituu langattomalla kauko-ohjaimella, joten syöttöä hoitava koneen kuljettaja voi hallita myös murskaimen työskentelyä.

Kokonaisratkaisujen toimittaja

Arjes Raptorin edustajana Suomessa toimivan HS Tekniikka Oy:n taustalta löytyvä Harri Sorvoja on nuoresta iästään huolimatta kokenut ympäristöalan materiaalinkäsittelykoneiden toimittaja.

– Ensimmäisen murskaimen möin 19-vuotiaana, kertoo 28-vuotias alan tuore yrittäjä Hyvinkäältä.

Sorvojan mukaan viime talven aikana toimintansa aloittanut HS Tekniikka Oy on täyden palvelun talo, jonka tuotevalikoima koostuu lähinnä murskaimista, hakkureista, seuloista sekä magneetti-erottimista ja kokonaisvaltaisesti niiden kulutusosista. Merkkiedustuksiin kuuluu Arjes Raptorin ohella myös itävaltalainen Neuson, joka on keskittynyt maa-ainesten sekä yhdyskuntajätteen murskaukseen ja seulontaan soveltuvien laitteiden valmistukseen. Hakkurikalustoa suomalaistarpeisiin löytyy Jensenin valikoimasta, eikä Sorvoja ole hylännyt myöskään kotimaista valmistusta. HS Tekniikka toimii Suomen alueella myyntiedustajana Tanan murskaimille.

– Hyvinkäällä sijaitsevasta toimipisteestä löytyy varaosien ohella myös kulutusosia useimpiin markkinoillamme oleviin murskaimiin. Kulutusosavalikoima kattaa Arjes Raptorin, Neusonin ja Jensenin ohella myös muun muassa Komptechin, Doppstadin, Vermeerin, Jenzin murskaimien kulutusosat, lupaa Sorvoja, joka luottaa huoltoasioissa paikalliseen, läheltä käyttäjää löytyvään osaamiseen.

Murskaimen toimintahäiriö on hoidettava nopeasti kuntoon, koska hiljainen kone ei tuota. Sorvojan mukaan koko maan kattavan huoltopalvelun tarjoaminen Hyvinkäältä ei ole järkevää toimintaa, koska maa ja toimialue ovat laajoja, jolloin siirtymiin hukkuu liiaksi aikaa.

– Nopea ja tehokas huoltopalvelu saadaan aikaan kattavalla, asiakasta lähellä olevalla, jatkuvasti laajenevalla yhteistyöverkostolla. Huollon toimivuus varmistetaan aina ennen koneen luovutusta asiakkaalle. Tarvittaessa koulutamme paikallisen huoltoyrittäjän henkilöstölle toimittamamme koneen salat, painottaa Sorvoja.

HS Tekniikka Oy:n huoltotoimintaan kuuluu myös murskaimien ja niiden apulaitteiden kulutussuojaus joko liikkuvalla kalustolla asiakkaan kohteessa tai toimipisteessä Hyvinkäällä. Sorvojan mukaan oikeilla ”pinnoitusresepteillä” voi komponenttien eliniän moninkertaistaa.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi